Moje myšlienky, pohľady a názory v oblasti zdravia,duchovna a sebarozvoja

Blog

 

Cenné a overené informácie podané jednoduchým, zrozumiteľným a prehľadným spôsobom. O to sa snažím v mojich pravidelných blogových príspevkoch.  Prajem Vám príjemné čítanie a rozširovanie svojho obzoru.

neodventilované, resp. konštruktívne nespracované emocionálne konflikty života sú zdrojom nejedného vášho viac či menej závažného ochorenia. Adresovať psychické konflikty však neznamená, že sa im máme vyhýbať alebo neustále sa "čistiť" nejakými liečebno-harmonizačnými technikami. Že prečo?

poznať povahu človeka a jeho typ je z pohľadu terapie mnohokrát dôležitejšie, ako poznať jeho konkrétnu chorobu. To sú slová známeho Hippokrata.

Telo a duša sú u človeka prepojená nádoba. Sú vzájomne prepojené a to, čo sa objaví na tele, má prirodzene reflexiu i v duši a platí to i naopak. Táto skutočnosť je zásadná i z pohľadu terapie. Harmonizáciu je totiž možné rýchle a plnohodnotne docieliť predovšetkým vtedy, keď adresujeme obe roviny.

Kalendárny rok sa pomaly končí a ľudia namiesto postupného "zaťahovania ručnej brzdy" radšej pridávajú plyn, aby zvládli a stihli svoje koncoročné povinnosti v oblasti rodiny i práce. Nečudo, že sme potom úplne odklonení a "diskonektovaní" od prirodzených prírodných rytmov, čo má za prirodzený dôsledok oslabenie našej imunity a telesno-emocionálny...