Mgr. František Nagy, MBA

O mne

už dvanástym rokom sa "veziem na vlnách" rôznych medicínsko - terapeutických systémov. Fascinuje ma holistický prístup k rozvoji človeka a manažment zdravia alternatívnymi a komplementárnymi metódami. Budúcnosť medicíny vidím v cielenom individualizovanom prepojení konvenčného a holistického prístupu  posilnené motiváciou pacienta / klienta k sebapoznaniu a proaktívnej starostlivosti o seba samého. Mal som mnohých učiteľov, inšpirátorov, sprievodcov. Uvediem len zopár z nich: Dr. Ryke Geerd Hamer (GNM), Ilsidora Lakers (GNM), Helmuth Pilhar (GNM), Francois Leduc (GNM), Caroline Markolin (GNM), Dr. Deepak Chopra (Ayurvéda), Dr. David Frawley (Ayurvéda), Dr. Vasant Lad (Ayurvéda), Sri Aurobindo (Filozofia), Dr. Sunil V Joshi (Ayurvéda), Werner Pitzal, Richard Rudd (Výklad osobnosti podľa Integral Human Designu), Norbert Synčák (TČM), Kain Ramsay (koučovanie, mindfullness, NLP, poradenstvo)  a v neposlednom rade psychológovia Daniel Goleman a Eric Berne.

Na vlastnej koži som sa presvedčil o funkčnosti a relevantnosti mnohých konceptov. Na svojej "ceste" som si osvojil viaceré účinné koncepty energetickej medicíny, energetickej psychológie, koučovacie a mediačné modely práce s ľuďmi, pracoval som s neurolingvistickým programovaním, študoval a experimentoval som s celou radou výživových a stravovacích modelov pre utuženie alebo nápravu zdravia. Ako prvý som "priniesol" do Česka i na Slovensko úspešný, kompaktný a logický vzdelávací model germánskej novej medicíny a jej praktickú integráciu do iných liečebných postupov. Ako jediný lektor v ČR/SR odkaz Novej medicíny aktuálne tlmočím v jej plnej šírke. Vďaka nej si desiatky lekárov, terapeutov, v neposlednom rade stovky laikov rozšírilo svoje obzory v tejto oblasti. V súčasnosti ako jeden z mála sa plnohodnotne venujem výskumu a integrácii rôznych, možno na prvý pohľad rozdielnych, medicínskych systémov do jednotnej, ucelenej, i pre úplných laikov praktickej vzdelávacej koncepcie manažmentu zdravia a osobnostného rozvoja.

Moja súčasná činnosť sa upriamuje predovšetkým na aplikáciu psychosomatického modelu vzniku a mechanizmu vývoja ochorení podľa germánskej novej medicíny MUDr. Ryke Geerd Hamera rozšíreného o transgeneračný model prenosu emocionálnych konfliktov v zrkadle tradičných medicínskych náuk akou je indická ajúrvéda, tradičná čínska medicína, etikoterapia a védska psychológia. Za svoju osobitnú a nemenej dôležitú misiu považujem odkrývanie emocionálnych príčin onkologických ochorení a hľadanie ciest ich prirodzenej prevencie a nápravy. V tejto súvislosti odkrývam hlbšie zákonitosti psychoonkológie. V mojej práci mi napomáhajú i poznatky védskej medicínskej astrológie, ktorej sa v strednej Európe venujem ako jediný. Vďaka tomuto predkladanému skutočne holistickému prístupu sa výrazne navyšuje efektívnosť práce lekárov, liečiteľov, naviac zdravia chtivý človek = LAIK získava na svoj zdravotný stav viacrozmerný náhľad, dosahuje tým trvalé pozitívne zmeny bez ohľadu na typ diagnózy alebo ochorenia.

Vo svojej "metodike" som si nezvolil akési "technikárčenie, mystické kúzelníctvo alebo mastičkárstvo", ale úprimný záujem o ucelený prístup ku konkrétnemu človeku, k jeho potenciálu, životnému príbehu ako i k "chybám", ktoré na ceste života činí! Som presvedčený o tom, že každý človek si žiada riešenie šité na mieru.

Či už sa stretneme na vzdelávacích seminároch, individuálnej konzultácii zdravotného stavu alebo v rámci komplexného výkladu osobnosti, teším sa zo srdca na Vás!

S úctou a priateľským pozdravom

Mgr. František Nagy, MBA

Lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy a Germánskej novej medicíny, Facilitátor osobného rastu


O sebe tak trochu inak...


"Podstatné veci sa slovom vyjadriť nedajú, o nepodstatných je zas zbytočné hovoriť / vyjadrovať sa....": píše Sri Aurobindo... svetoznámy filozof, jogín, človek s veľkým "Č", môj veľký inšpirátor... Žil to, čo hlásal a hlásal to, čo žil... A to si pýta jednoznačne skutočnú dávku odvahy (obzvlášť v dnešnej dobe...). Ako jeden z mála mojich duchovných učiteľov mi predostrel víziu, ktorá sa homo sapiensom nekončí... Každý z nás má v sebe neobmedzenú, kreatívnu, nevyčerpateľnú, dokonca nesmrteľnú iskru Tvorivého princípu... A práve o to mi išlo... Objaviť ju konečne a využiť jej nesmierny individuálny i kolektívny potenciál.

Otázkam: "Kto som? Čo tu mám robiť? Prečo sa mi to deje? Aké je z toho východisko? Kam mám smerovať" som sa v živote nedokázal nikdy vyhnúť. Aj keby som to bol býval chcel, tak to jednoducho nešlo... Pozerajúc spať už mi je odpoveď na otázku "PREČO" jasná.... Séria kritických okamihov života ma chcene - nechcene postavila pred potrebu nachádzať hlboké odpovede na bytostne dôležité otázky existencie indivídua i spoločnosti. Človek dnešnej doby sa zákonite najlepšie učí cez zaťažkávajúce skúšky... Bolo a je ich u mňa stále viac než dosť a krok za krokom brúsia moje ego, aby som sa konečne dostal k cennému diamantu, ktorý je v každom z nás ukrytý. Sri Aurobindo raz riekol, že človek je sťa drahokam hodený do kravského lajna. Kým konečne objavíme vždy prítomnú krásu a nádheru v nás, v našom vnútri, nevyhneme sa zákonitej potrebe identifikovať a zároveň adresovať haldy nepotrebných nánosov a falošných obrazov našej mysle o sebe samom... Spoznať svoj potenciál je náročná záležitosť... Zrealizovať a žiť svoj potenciál snáď ešte väčšia fuška... Je tomu tak preto, lebo poklad skrytý pod hladinou oceánu nášho nevedomia, málokto dokáže vyniesť na svetlo sveta na prvý pokus. Ponárame sa opakovane, čoraz hlbšie a hlbšie, opakovane sa navraciame nad hladinu, aby sme nabrali trocha životodarného kyslíka na ďalší plánovaný ponor... Každý ponor nám prináša čoraz väčšiu radosť z odkrývania svojich darov, zároveň nás samotných tvrdo konfrontuje s pozlátkou a ilúziou, ktorú sme si o sebe dlhé roky falošne a chorobne vytvárali... Na ceste k oslobodeniu pokladov z potopenej lode môjho ega som žiadal o pomoc nejedného "experta". Časť z nich mi ponúkala potrebu neustáleho "čistenia negatívnych vplyvov okolia", niektorí ma motivovali k "zmene v prospech zdravého životného štýlu", iní mi tvrdili, že ten mentálny chaos bude spôsobený len a len nevyriešenými emocionálnymi konfliktami a traumami zažitými od detstva cez prenatál až po kliatbu nebohej babičky z tretieho kolena-). Výživoví poradcovia ma pre zmenu presviedčali o žalostnom prekyslení môjho tela, zamorenosti ťažkými kovmi a keď som v neposlednom rade navštívil astrológa a jasnovidca, tak mi bolo povedané, že to je moja karma a nič sa nedá robiť... Najväčšiu frustráciu mi však zakaždým spôsobovala skutočnosť, že kopírovaním "úspechu" iných sa u mňa žiaden úspech nedostavoval... A popritom to vraj malo na 100% fungovať, akurát ja som bol asi nejaká tá výnimka... Pri pomyslení na predstavu, že celý život mám tráviť bránením sa voči "zlu sveta" : patogény, traumy z detstva, privtelené duše, paraziti, rezíduá v potravinách, nečisté myšlienky, emocionálne konflikty atď... som precitol v otázku "a kedy budem konečne žiť, ak sa mám v kuse pred niečím zlým brániť??"

Odborníci na seba poznávacie techniky mi štandardne dokázali ponúknuť nanajvýš len tri riešenia a odpovede: 1) Čo je vo mne zlé a čo mám zmeniť? 2) "Návod na použitie", ktorý zabezpečoval úspech niekomu inému 3) Sériu katastrof a pohrôm, ktoré ma zaiste na dráhe môjho života neminú... Žiaľ mňa zaujímali a fascinovali úplne iné otázky: 1) AKO mám zmeniť to, čo u mňa akosi nefunguje? 2) AKO mám naplniť svoju misiu úspechom, ak návod iného mi vôbec nefunguje? 3) AKO je možné, že nie všetko, čo je napísané a "osudové" sa mi na(ne)šťaštie (ne)napĺňa?

Dospel som po čase k jednoznačnej odpovedi, že každý z nás je originál.... s unikátnou životnou misiou.... s jedinečným "návodom na používanie samého seba"... s originálnou stratégiou individuálneho úspechu šitého na mieru... Skrz uvedomenie si týchto nezvratných skutočností od daného okamihu pomáham ľuďom sa uzdravovať... bez toho, aby som bol liečiteľ... pomáham záujemcom pochopiť, čo a HLAVNE ich unikátne AKO na ceste k životnému naplneniu... bez toho, aby som bol onálepkovaný za nejakého jasnovidca, astrológa, životného coacha či veštca... pomáham tým, ktorí si ma zvolia na ich ceste k rozpoznaniu svojho skrytého vnútorného potenciálu... bez toho, aby som lipol na jednej "vševediacej" technike, poznatky tucta rôznych seba poznávacích postupov do seba úspešne a komplexne integrujem..., pomáham ľuďom s otvorenou mysľou v pochopení faktu, že nikto nemôže žiť ich život za nich, ALE individualizovaný "návod na použitie" obdržal každý z nás a ten mu odkryť určite môžem... Neverím ani na čistú osudovosť a už vonkoncom na to, že kde je vôľa, tam musí byť i cesta pre niekoho... Možno tam cesta predsa len je, otázne však vždy je, za akú cenu??

Som presvedčený, že odkrytím "návodu na používanie samého seba", resp. jeho dôslednou implementáciou v praxi si zabezpečíme nielen úspech šitý na mieru práve pre nás, ale aj primerané pochopenie našej unikátnej misie, pevné zdravie a postavenia v skvelej a obohacujúcej mozaike, ktorú všetci jednotne nazývame "ŽIVOT."

S láskou

Mgr. František Nagy, MBA


Rozhovory so mnou pre  printové médiá:

Článok pre  mesačník Zem a Vek

Články pre mesačník SFÉRA

Článok pre internetový portál CEZ OKNO


Moje dostupné  publikácie a e-knihy

1) "Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo"

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • spoznáte v nej relevantné a overené informácie o príčinách a mechanizme vzniku rakoviny.
 • oboznámite sa so skutočne účinnými formami prevencie a adresovania onkologických ochorení.
 • konečne sa vyznáte v spleti poloprávd a lží, ktorými to okolo nás len tak hemží.
 • obdržíte "návod" na PREČO i AKO v kontexte nádorových ochorení.
 • zadovážite si "pomôcku", ktorá na česko-slovenskom knižnom trhu nemá obdobu.


2) "Seznamení se s Novou medicínou. Rakovina a jiné onemocnení ve světle objavu Dr. med. Mag.theol Ryke Geerd Hamera."

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • spoznáte v nej základy zdravovedy budúcnosti.
 • oboznámite sa s revolučným objavom 5 biologických zákonov vzniku a vývoja ochorení.
 • získate informácie o príčinách rakoviny a ceste jej adresovania.
 • v prehľadnej podobe obdržíte obsah vedeckých tabuliek MUDr. Ryke Geerd Hamera.

Horeuvedené knižné publikácie sú dostupné v lepších kníhkupectvách, prípadne si ich môžete  zakúpiť  vo vydavateľstve ANTRÉ, PAPRSKY alebo internetovom kníhkupectve MARTINUS.

3) VĎAKA za NAŠE PENIAZE. Praktické kroky k alternatívnej peňažnej jednotke.

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • spoznáte efektívny spôsob zveľaďovania komunitného života
 • získate praktický model alternatívnej peňažnej výmeny
 • spoznáte spravodlivejší spôsob medziľudskej výmeny hodnôt 


4) Ako môžem zmeniť tento svet? Kroky k individuálnej slobode a  zmenám v spoločnosti.

Autor: Mgr. František Nagy, MBA

Prečo by ste si mali túto knihu zadovážiť a prečítať?

 • obdržíte moju osobnú spoveď o súdobých celospoločenských pomeroch
 • pochopíte nástroje, ktoré Vám umožnia prispieť k pozitívnym celospoločenským zmenám
 • lepšie zvládnete život v "matrixe"


Dané cenné e-publikácie  Vám budú zaslané úplne grátis ako darček po prihlásení sa  na odber obežníka "Tipy pre zdravie". Viac na úvodnej stránke môjho webu.


Koho služby a poradenstvo odporúčam?


Inštitút vitality Heltens, RNDr. Eva Tóth, MSc.

www.heltens.sk  a www.metoda-tre.sk 

Ing. Vlaďka Pfau / Michaela FormanováEFT a regresné terapie

www.vladkamisa.cz 

Vydavateľstvo PAPRSKY

www.paprsky1.de/obchod/knihy-jinych-nakladatelstvi/ako-porazit-rakovinu.html 

Mgr. Lenka Bednářová, lektor, terapeut

www.lenkabednarova.cz 

Alice Bláhová, terapeut, kouč úspechu

www.eft-cb.cz 

Irena Swaczynová, lektor, terapeut

www.srtmetoda.cz/ 

Mgr. Libuše Bělousová, lektor, terapeut

www.belousovi.cz/