Má popôrodná depresia nejaký evolučný zmysel?

16.12.2023

Milí priatelia,

Ak chceme najrôznejšie telesno-mentálnej neduhy uzdravovať, potrebujeme najprv  pochopiť nielen ich mechanizmus fungovania,  ale i účel ich vzniku.

V tejto súvislosti si položme otázku, či má popôrodná depresia nejaký evolučný zmysel? Kým si ho vysvetlíme, je kľúčové pochopiť, že nie je na mieste za každým chorobným symptómom hľadať na silu  nejaký "psychosomatický zmysel". Inak povedané, sú symptómy, ktoré skutočne môžeme považovať za nositeľov nejakého skrytého odkazu a potom tu máme akurát "príznaky", ktoré sú pridružené k nejakému hlbšiemu patologickému procesu v organizme.

Aký je teda psychosomatický odkaz a evolučný zmysel popôrodnej depresie?

V tomto kontexte bolo zaujímavým vedeckým zistením, že ženy, ktoré porodili dieťa vo voľnom, nezáväznom vzťahu alebo dokonca ako samo živiteľky, mali tendenciu k prejavom popôrodnej depresie až dvojnásobnú v porovnaní s  dámami, ktoré i po pôrode fungovali v stabilnom partnerskom zväzku s pevným zázemím. Prečo tomu tak je?

V prírode platí, že potenciál prežitia mláďaťa, ktorú samica vychováva bez pomoci samca je o 1.5 násobne menšia ako v prípadoch, keď má mláďa oporu oboch pohlaví.. A ako to súvisí s prejavmi depresie u ženy po pôrode? Dôvody sú viac menej jasné...

Plačlivosť "samíc" s popôrodnou depresiu má za cieľ podvedome pritiahnuť pozornosť okolia, ktoré má poskytnúť pomocnú ruku matke, ktorá na výchovu svojho dieťa ostala sama.

Posun do podriadenej až pasívnej role u depresívnej ženy má pre zmenu byť podvedomým psychologickým prejavom, ktorý má vyvolať empatiu, súcit okolia, resp. má zabrániť potenciálnemu provokovaniu a agresivite zo strany okolitého sveta.

V neposlednom rade apatia, uzatváranie sa do seba, emočná plochosť zase má zabezpečiť primeranú emocionálnu odolnosť ženy v prípade, že by malo predsa len  dôjsť k uhynutiu potomka, aby táto potenciálna tragédia ju pocitovo úplne "nezrovnala." Ide teda o obranný mechanizmus pred potenciálnym drvivým dopadom negatívnych emócií.

Suma sumárom, čím má žena vytvorené pevnejšie vzťahové zázemie v období tehotenstva, čím má väčší pocit istoty a bezpečia, čím sa dokáže viac oprieť o pomoc svojich blížnych, tým menšia šanca, že prepadne depresívnym náladám po počatí očakávaného potomka...

Všetko dobré priatelia...