Ako podporiť fyzické telo, keď niekto trpí rečovou vadou?

02.12.2023

Milí priatelia,

Telo a duša sú u človeka prepojená nádoba. Sú vzájomne prepojené a to, čo sa objaví na tele, má prirodzene reflexiu i v duši a platí to i naopak. Táto skutočnosť je zásadná i z pohľadu terapie. Harmonizáciu je totiž možné rýchle a plnohodnotne docieliť predovšetkým vtedy, keď adresujeme obe roviny.

Keď je "reč" o rečových vadách, či poruchách, tak i tu je na mieste brať do úvahy tak fyzickú ako aj duševnú rovinu.

Vznik horeuvedených disharmónií sa z pohľadu duševného viaže predovšetkým k emocionálnym stresorom prepojeným na náhly úľak či vystrašenie jedinca, resp. k vnútornému citovému napätiu medzi túžbou sa prejaviť a zároveň hlbokým strachom, že za vyslovené slová budeme následne odsúdený alebo odmietnutý. Toto je teda problematika, ktorú z pohľadu duševnej potrebujeme pri rečových defektoch adresovať.

Sú samozrejme prípady, keď práca s istým človekom na konkrétnom strachu je z nejakého pohľadu náročná, či v danom čase dokonca nemožná, preto je nutné využiť inú stratégiu harmonizácie. Podporiť  fyzické telo... Ako?

Priemetom našej reči vo fyzickej rovine je orgán srdca a k nemu prislúchajúci kardiovaskulárny systém. Čím má človek silnejšie srdce, "svalovú pumpu", tým má obratnejší jazyk. Srdce je totiž sídlom ducha. Ak je duch nepokojný, chýba mu radosť v živote, človek nemá adekvátne duchovné ukotvenie, stráca sa mu "iskra v očiach", v neposlednom rade ak jeho srdce nie je fyzicky v dobrej kondícii, prejaví sa to i na kvalite jeho reči.

Preto neváhajte podporiť práve tento orgánový okruh, ak niekto trpí nejakou rečovou vadou. Čím sme totiž odolnejší vo fyzickej rovine, priamo úmerne tomu bude i v rovine duševnej, resp. vice versa.

Aby sa srdcu, ktoré naše hovorené slovo energeticky ovláda, dodatočne odľahčila jeho práca, môžete zvoliť dve ďalšie doplnkové harmonizačné stratégie. Jednou z nich je podpora pečene a druhou harmonizácia obličkového orgánové okruhu.

Prečistením a vyživením pečene totiž podporíte v organizme priamu zdrojovú energiu pre srdce, aby ono mohlo lepšie fungovať. Jednak ide o fyzické odľahčenie pečene od toxínov ako aj dopriatie si viac kreativity, rozletu, voľnosti a neobmedzenosti v živote dotknutej osobe.

Zároveň je na mieste učiniť harmonizačné úkony i vo vzťahu k obličkám, ktoré v našom tele schytávajú primárne impulzy strachu, úľaku a vystrašenia. Práve skrz podporu "pradôvery" v život a silnej túžby a vôle žiť, v neposlednom rade cez napojenie sa na silu našich predkov a hľadanie hlbších aspektov existencie dokážeme tento okruh na duševnej úrovni uzdraviť. Ak je totiž element vody v organizme, kam patria obličky, v poriadku, tak nevzniká potenciálne riziko, že voda začne patologicky hasiť element ohňa, pod ktorého patronát pripadá práve naše srdce. Priveľa strachu a fóbií totiž vytvára úzkostlivý postoj k životu, zužuje naše radostné prežitky z existencie, čo postupne prirodzene speje k poruchám orgánu srdca ako aj funkcií, ktoré pod jeho vládu patria...

Všetko dobré prajem...