Harmonizácia organizmu cez energetickú stimuláciu DNA

Predstavte si, že si môžete zharmonizovať svoje energetické telo z pohodlia a intimity vlastného domova!? Predstavte si, že si bezpečne môžete prebudiť hojivú kundaliny energiu!? Predstavte si, že si sa môžete posunúť v uvedomelosti  jednorazovým energetickým zásahom!? Zaujímavé, že? Čítajte prosím ďalej....

Na svete je veľké množstvo účinných terapeutických techník. V kruhu pacientov a mnohokrát ani samotných terapeutov však nie je úplne jasné, že aký zásah na čo vlastne, v štruktúre takej komplexnej bytosti akým človek je, pôsobí. Človek je bez pochybností multidimenzionálna bytosť disponujúca tak fyzickým ako i emocionálnym, mentálnym a spirituálnym telom. Laicky si to vieme predstaviť ako energetické obaly obklopujúce človeka. Ono by sa zdalo, že dané súčasti sú kompaktné a vzájomne dopĺňajúce sa. Nie je tomu tak vždy (najčastejšie). Jednotlivé telá medzi sebou často vzájomne bojujú, nie sú vycentrované okolo svojho jadra = individualizovanej duše, každá ťahá iným smerom, čo zákonite vedie ku skutočnosti, že osoba nežije CELISTVÝ život, je rozháraná (nepozná svoju životnú misiu, svoju individuálnu typológiu, je pod vplyvom svojho ega, mysle a vášní emocionálneho tela). Ono to v dlhodobom horizonte vedie istotne k ochoreniu, ktoré nazývame "stratou celistvosti", lebo pri kontinuálnom napojení na "Zdroj" je choroba vlastne nemožná. Manifestácia ochorenia je teda v tejto prizme stratou našej pamäte, že SME SÚČASŤOU ZDROJA! Je to tak jednoduché! Najpokrokovejšie výskumy v serióznej a na zdravom rozume založenej spiritualite, kvantovej fyzike, ako i holografickom modeli univerza dokazujú, že modifikáciou na úrovni individuálnej DNA je možné dospieť k trvalým pozitívnym zmenám na našom telesno-emočno-mentálnom blahobyte. Prečo? Lebo DNA špirála a jej sakrálny text je dokázateľným pojítkom medzi svetom fyzickým = telom a nefyzickým = ZDROJOM.

A jestvuje energetický zásah, ktorý je schopný danej pozitívnej modifikácie DNA?

ÁNO!!


Je ňou liečivá aktivácia DNA!!!

Čo je vlastne DNA aktivácia? Ide o technický názov pre riadenú, iniciovanú a predovšetkým bezpečnú formu prebudenia tzv. kundaliny energie. Harmonizujúca, liečivá a transformačná sila prebudenej kundaliny energie je v literatúre a jogínskej praxi bohato zdokumentovaná. Štandardne sa dosahuje dlhoročnou jogínskou alebo meditačnou praxou a sebakázňou.

                                  Čo je to kundaliny energia? Stručné informácie vo videu:

Teraz je tu však spôsob, ako jej benefity využiť skrz cielenú, jednorazovú Aktiváciu  DNA. Aké sú jej princípy v kocke? Zakladajú sa na rekalibrácii a stimulácii 90% DNA skrz špecifický rituál , v ktorom sa používajú spievané vybrané sakrálne písmená abecedy (DNA je text) v kombinácii s aplikáciou živých tónov liečivých solffegiou frekvencií.

                                                  Aký vplyv dokáže mať zvuk na hmotu? Pozrite si prosím krátke 

                                                                                         video nižšie:

Teoretické pozadie pôsobenia DNA aktivácie 

Poradie očisty energetických centier na základe  zaradenia do energetickej skupiny:

Sú prípady, keď pri všetkej pozitívnej a cielenej snahe sa jedincovi nedarí odpútať sa od svojich skľučujúcich návykov či starých záporných presvedčení. Na vine môže byť veľa faktorov, ale neraz zákonite ide o preťaženie organizmu energiami "nízkej vibračnej úrovne". V organizme človeka všetko prebieha synchrónne. Tak ako si postupne zanášame svoju myseľ a emocionálne telo negatívnymi, seba zničujúcimi predstavami, myšlienkami, presvedčeniami, predsudkami, obdobný simultánny proces sa uskutočňuje i na rýdzo fyzickej úrovni človeka. Do organizmu sa naťahujú najrôznejšie patogény, parazity, toxíny, škodlivé rezíduá, ktoré nám následný duchovno-fyzický rozlet nie a nie umožniť. Žiaľ ani po vytúženom precitnutí / osvietení "v hlave", telo nie a nie nasledovať jeho príkazy. Napriek novým, konečne pozitívnym záväzkom a víziám krajších zajtrajškov našej mysle, zanesené a neprečistené telo osobu často ťahá spať k starým návykom, neumožňuje mu bezproblémový reštart do nového života. Jestvuje však riešenie! Je ním Aktivácia DNA a biopoľa.

Ide o silný a unikátny transformačný nástroj na úrovni mentálneho, emocionálneho a predovšetkým fyzického tela. Medzi štandardné benefity rekalibračného procesu, ktorý unikátna Aktivácia DNA spúšťa, patria nasledovné skutočnosti:

Prečo by ste ju mali podstúpiť?

je možné ju podstúpiť tak preventívne, zároveň aj ako napr. doplnok k akejkoľvek cielenej terapii.

* je ideálnym doplnkom akejkoľvek terapeutickej, harmonizačnej techniky, liečebného postupu, v neposlednom rade skvelým pomocníkom pri prekonávaní prekážok v uvedomelostnom a osobnostnom raste.

* stimuluje DNA = bránu k ZDROJU a tak vyvoláva trvalé pozitívne zmeny na fyzicko-emočno-mentálnom tele.

* prebúdza hojivú a transformačnú silu kundalíny prečisťujúc tak jednotlivé čakrové energetické  centrá,

* spúšťa manažovatelnú fyzicko-emocionálnu očistu organizmu na úrovni toxínov, ťažkých kovov, fyzických-mentálnych parazitov.

* zasiahnutím DNA je možné neraz napraviť i poškodenia, kde iné techniky zlyhávajú, alebo nie sú dostatočne dostačujúce pre ich limitovaný vplyv primárne len na kapacitne obmedzený centrálny nervový systém tela.

* DNA aktiváciu sa môže podstúpiť v strednej Európe "len tu" u nás...

* nemá žiadne kontraindikácie!! Môžu ju podstúpiť deti i tehotné maminy! Ide o bezpečnú formu očisty a transformácie organizmu.

* trvale prečisťuje energetický obal človeka a navyšuje mu osobnú vibračnú hladinu

* je nápomocná pre alergiách, vrodených poškodeniach, chronickej únave

* zabezpečuje energetickú priechodnosť organizmu

* vytvára väčšiu rezistenciu tela na toxíny a geopatogénne zóny

*je možné ju použiť na harmonizáciu priestorov, domácich miláčikov, dokonca obchodných projektov

* ide o jednorazový silný energetický zásah vykonávaný na diaľku, ktorý si nevyžaduje dodatočné opakovanie 


Cena unikátnej a jednorázovej DNA aktivácie na kompletnú rekalibráciu energetického  obalu osoby je 74 EUR (ekvivalent v Čk). Cena harmonizácie  priestorov,  domáceho miláčika, obchodného projektu, priebehu tehotenstva je len 47 EUR (ekvivalent v Čk). Svoj záujem môžete prejaviť zaslaním emailu na novamedicina@yahoo.com . Obratom dohodneme detaily.

Možnosť použitia 20 EUR-ovej zľavy do troch mesiacov po registrácii na odoberanie obežníka na tomto webe (viď. úvodná stránka) !!!

Predpokladom podstúpenia DNA aktivácie je dohodnutie termínu realizácie. Pýta si to od záujemcu predovšetkým dopriatie si intimity pre daný okamih, teda cca. 45 minút na napísanie si svojich všeobecných životných cieľov (oblasť zdravia, vzťahov, práce), nenásilné naladenie sa na dané ciele, 5 minút pred začiatkom samotnej aktivácie DNA sa uložiť do pohodlnej, nerušenej pozície, počas pol hodiny sa maximálne uvoľniť, upriamiť sa na svoj životný potenciál, precítiť svoje fyzické telo a po ukončení samotného aktu si dopriať aspoň 30 minút na pohodlné "vytriezvenie"..

S pozdravom a teším sa na záujemcov o unikátnu DNA aktiváciu!

Mgr. František Nagy, MBA

Lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy a Germánskej novej medicíny, Facilitátor osobného rozvoja