Aký človek, taká choroba ! ?

30.12.2023

Prajem vám pekný deň, 

poznať povahu človeka a jeho typ je z pohľadu terapie mnohokrát dôležitejšie, ako poznať jeho konkrétnu chorobu. To sú slová známeho Hippokrata. 

Principiálne a zjednodušene by sme mohli rozdeliť ľudí  do troch kategórií, ktoré nám naznačia ich možné chronické chorobné tendencie. 

Do "typu A" patria všetci tí, ktorých poprednou životnou témou je VÝKON.... a s tým súvisiace problémy ako napr. strata sebaúcty, podceňovanie samého seba, tlak na pílu, potreba sa nadmerne presadiť. Najčastejšími pliagami, ktoré týchto ľudí postihnú sú kardiovaskulárne potiaže, resp. najrôznejšie deformácie skeletu a pohybového aparátu. 

Do "typu B" patria všetci tí, ktorí majú nábeh byť postihnutí najrôznejšími poruchami tráviaceho traktu. V tomto prípade je koreň problému takmer vždy v nejakom type "OBÁV a STAROSTÍ o PREŽITIE". 

Tou najdelikátnejšou skupinou je potenciálny pacient "typu C". Že čím je špecifický? Rieši a zachraňuje celý svet okrem seba samého. Nerád o svojich emóciách hovorí, v prípade, že sa predsa len rozhovorí, tak len ťažko nachádza a formuluje svoje emocionálne postoje. Ide o na pohľad veľmi milého a distingvovaného človeka, ktorý sa však vnútorne neraz emocionálne doslovne rozožiera. Raz hnevom, inokedy ľútosťou voči iným, v neposlednom rade toxickou sebaľútosťou. 

Práve typ C je najnáchylnejší k tým nekomplikovanejším diagnózam, ktorých reverz býva buď ťažký alebo až nemožný. Buď ide o onkologické alebo autoimunitné ochorenia.

Ako vidieť z horeuvedeného, dôkladné sebapoznanie na všetkých úrovniach je teda ultimátnym predpokladom vašich preventívnych krokov oblasti uzdravenia /zachovania zdravia.


Všetko dobré vám prajem!