Akadémia Integrálnej Zdravovedy

Prvá pomoc vôbec nezačína pri nejakej nevoľnosti či úraze. V skutočnosti by mala začať už vtedy, keď ste ešte zdravý, v top kondícii, keď Vám vlastne na prvý pohľad nič nie je. Studňu by ste predsa nemali začať kopať až vtedy, keď ste smädný. Vtedy už je mnohokrát neskoro. Staňte sa uvedomelým priekopníkom prevencie. Spoznajte svoje disharmonické stavy už v prvopočiatku a účinne ich odstráňte. Buďte o krok vpred pred chorobou. Pomôžte si aj svojim blížnym. Budúcnosť prajem včas a dobre informovaným! Čítajte prosím ďalej... 

        Čo sa vlastne skrýva pod pojmom Integrálna Zdravoveda?

 

Integrálna Zdravoveda je unikátny a komplexný systém manažmentu zdravia a osobnostného rozvoja človeka. Ide o duševné vlastníctvo Mgr. Františka Nagy-a, MBA. Koncept Integrálnej Zdravovedy v sebe snúbil viacero veľmi účinných a celistvých prístupov k uzdraveniu človeku. Jeho úlohou je adresovať a nachádzať individualizované riešenia pre rôzne úrovne zdravia a bytia jednotlivca. Súčasťou konceptu Integrálnej Zdravovedy je psychosomatický model germánskej novej medicíny, psychoonkológia, teória transgeneračného prenosu emocionálnych konfliktov, indická ajurvéda, tradičná čínska medicína, védska psychológia, najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jógová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia.      

Čo sa vlastne skrýva pod pojmom Integrálna Zdravoveda? 

Integrálna zdravoveda a jej súčasti:

* Germánska nová medicína je najprepracovanejší vedecký, psychosomatický model vzniku a vývoja ochorení. Je založený na interpretácii ochorení na princípe 5 "železných" biologických zákonov:

1)   Špecifický emocionálny zážitok spúšťa biologickú zmenu na úrovni psyché - mozog - orgán.

2) Každé ochorenie = biologická zmena prechádza dvomi štádiami: stresovou periódou (od emocionálneho prežitku po vyriešenie konfliktu) a hojivou periódou (od vyriešenia konfliktu do plnohodnotného zotavenia organizmu). Koncept dvojfázovosti ochorenia umožňuje presne časovo prognózovať plnohodnotné zotavenie organizmu.

3) Podľa typológie postihnutého telesného tkaniva je možné presne identifikovať druh prežitého emocionálneho šoku = spúšťača, charakter predpokladaných telesných zmien, určiť, či osoba produkuje prejavy stresovej, alebo už hojivej fázy organizmu, šiť manažment symptómov "na mieru" pre dotyčného.

4) Nová medicína interpretuje (nie všetky) prípady aktivity mikróbov za prirodzenú súčasť hojivej fázy ochorení, pokladá ich za symbionty = pomocníkov a nie za prirodzených škodcov!

5) Ochorenia v Novej medicíne majú svoje bio - logické zdôvodnenie. Rozpoznávame v nich adaptačný mechanizmus tela na konkrétne emocionálne vychýlenie. Nejde teda o nezmyselný dej, ale o snahu tela prispôsobiť sa na nečakanú, dramatickú, neriešiteľnú a izolatívne prežitú životnú situáciu alebo dlhodobo potlačované emócie. Rozpoznaním biologického zmyslu ochorenia sa zbavujeme paniky, čo je významný krok k naštartovaniu samo liečiacich procesov v organizme.

Vďaka Novej medicíne (GNM) získavame jasné odpovede na celé spektrum ochorení a ich príčinnú terapiu: od rakoviny cez neplodnosť, ekzémy, tráviace ťažkosti až po psychické a afektívne poruchy. Ak chcete mať jasno v konkrétnych duševných príčinách ochorení, tak nová germánska medicína ponúka pre Vás odpovede!

* Ajurvéda a tradičná čínska medicína majú svoje korene v Ázii, sú najstarším a najprepracovanejšim systémom manažmentu telesno - mentálno - emocionálneho blahobytu človeka. Ich prístup je skutočne všeobjímajúci, poskytujú riešenia šité na mieru pre celé spektrum disharmónií tela i duše. Ajurvéda spolu s tradičnou čínskou medicínou sú právom označované za "matku všetkých liečebných systémov". Považujú človeka za nedeliteľný a vzájomne prepojený komplex tela, ducha, mysle a jeho životného štýlu. Nezameriavajú sa na symptomatické prejavy ochorení, ale predovšetkým na príčiny vzniku energetickej nerovnováhy, ktorá každej chorobe predchádza. Snažia sa tak, v súlade s princípmi zdravého životného štýlu, obnoviť v ľudskom organizme prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako telesné a duševné zdravie.

* Najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jógová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia pre zmenu napomáhajú šiť prevenciu i harmonizáciu stavu človeka na mieru, podľa genetických i karmických dispozícií konkrétneho človeka. Ide o snúbenie tradičných modelov nazerania na terapiu a zdravie človeka s výsledkami najmodernejších výskumov v tejto oblasti. Bez komplexného vyhodnotenia jedinečnosti každého človeka je totiž nemožné odkryť chorobné tendencie, prípadne skutočné príčiny tej či onej choroby.

Symbiózou horeuvedených poznatkov tradičných i moderných náuk o človeku sa mi po dlhoročnom výskume podarilo získať ucelený pohľad na človeka, na jeho silné i slabé stránky, v neposlednom rade na jeho cestu za uzdravením a dlhovekosťou. Toto integrálne poznanie je cennou životnou devízou pre každého záujemcu!


Podnetné informácie  o Integrálnej Zdravovede si môžete vypočuť  v rozhovore pre Rádiu YES, ktorý je dostupný na nasledovnom linku:  Integralna Zdravoveda 1 | Free Listening on SoundCloud


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čo ponúkam v rámci AKADÉMIE INTEGRÁLNEJ ZDRAVOVEDY? Unikátne, Efektívne, Praktické, 
Komplexné samoštúdium v téme integrálneho prístupu k uzdraveniu a prevencii chorôb!


     8 pádnych dôvodov prečo absolvovať samoštúdium na Akadémii Integrálnej Zdravovedy?

 1. Unikátnosť predkladaných poznatkov tkvie v jedinečnej syntéze a logickom prepojení tradičných i moderných prístupov k človeku, prevencii a uzdraveniu. Naším záujmom nie je len poskytnúť cenné informácie, ale predovšetkým naučiť záujemcu vnímať hlboké prepojenia medzi rozdielnymi terapeuticko - medicínskymi postupmi, nachádzať a rozpoznávať vedecky overené zákonitosti súhry fyzického tela, mozgu a psyché človeka.
 2. Efektívne rozvrhnutý a podaný koncept učebnej látky umožňuje záujemcovi pochopiť súvislosti prepojení tela, mozgu a psyché i s praktickými odporučeniami za rekordne krátky čas.
 3. Zameriavame sa nielen na dôkladnú teóriu, ale i na praktické odporúčania, ktoré sú šité pre jednotlivé chorobné stavy, resp. prevenciu na mieru.
 4. Komplexnosť Integrálnej Zdravovedy spočíva vo viac úrovňovom vnímaní človeka, jeho zdravia, chorôb, predkladané riešenia majú zacieliť rôzne úrovne nášho bytia.
 5. Unikátnou syntézou modelov Germánskej novej medicíny, Psychoonkológie, Indickej Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny, biochemickej a výživovej typológie človeka, ktorá na svete nemá obdobu, získava záujemca jedinečný uhol nazerania na seba i na svojich potenciálnych pacientov.
 6. Skrz zameranie sa na esenciu a zbavením predkladaných informácií zbytočného balastu sa záujemca učí skutočne účinne a rýchlo.
 7. Cieľom je naučiť záujemcu rozpoznať individualitu človeka na rôznych stupňoch jeho existencie a tým praktické terapeutické odporučenia prispôsobovať na mieru.
 8. Spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby, ponoríte sa do tajov hlbokých energetických prepojení tela, naučíte sa šiť vďaka poznatkom o biochemickej, konštitučnej, dokonca spirituálnej individualite človeka riešenia na mieru pre seba i pre svojich možných pacientov

     Komu odporúčam vzdelávanie na Akadémii Integrálnej Zdravovedy cez samoštudijné moduly?

 • tým, ktorí nechcú žiť v zajatí ochorení, túžia po energickom, pozitívnom a šťastnom živote
 • všetkým laikom, starostlivým matkám, otcom, starým rodičom, mladým ľuďom, ktorí si dobre uvedomujú, že zdravie je hodnota a oplatí sa do neho včas investovať
 • tým, ktorí majú už akurát tak dosť stresu, napätia a radi by podnikli preventívne kroky v záujme svojho fyzického a duševného zdravia
 • tým, ktorí nechcú zúfať a strachovať sa pred každou preventívnou lekárskou prehliadkou
 • tým, ktorí sú natoľko inteligentní, že vedomou prácou na sebe sa chcú vyvarovať vážnych zdravotných komplikácií
 • tým, ktorí by svoju vitálnu energiu radšej využili na svoj seba rozvoj než sebazničenie
 • tým, ktorí vďaka svojej uvedomelosti vedia, že k uzdraveniu nepostačuje adresovať len fyzické telo
 • všetkým tým odborníkom, lekárom, terapeutom, psychológom, záujemcom o tému zdravia, ktorí by radi porozumeli integrálnemu prístupu k človeku a tým si zefektívnili svoju záslužnú prácu
 • tým, ktorí si uvedomujú, že správna informácia podaná včas môže niekomu zachrániť dokonca i život.

    Aké výhody Vám plynú zo vzdelávania na Akadémii Integrálnej Zdravovedy?

 • naučíte sa možnosti, ako zvrátiť ochorenia a spôsoby harmonizácie svojho organizmu.
 • pochopíte, aké faktory určujú úspešnosť pri uzdravení, rozpoznáte podmienky pre ľahké a chronické stavy, resp. cesty ako sa z ochorenia čo najskôr dostať von.
 • naučíte sa adresovať konfliktné situácie a napätia inteligentne, preventívne a bez vytvárania zbytočných emocionálnych blokov.
 • ozrejmí sa Vám závažnosť prepojení medzi ochorením, uzdravením a jednotlivými telesno - mentálnymi typmi ľudí. Dané súvislosti Vám umožnia lepšie nastaviť liečbu i terapiu.
 • osvetlíte si správny psychologický prístup k symptómom ochorenia, aby ste uzdraveniu nebránili, ale urýchľovali ho.
 • osvojíte si typy emocionálnych konfliktov, ich biologické vplyvy, mechanizmus a riešenia ako najlepší nástroj udržania si pevného zdravia.
 • obdržíte svoju vlastnú psychologickú mapu, cez ktorú pochopíte, prečo prežívate práve to, čo preciťujete a aký stav je pre Vás v skutočnosti prirodzený
 • získate taký postoj k životu, ktorý v základoch zmení Váš postoj ku konfliktom života
 • porozumiete súvislostiam, ako učiniť zo svojho života priestor pre nekonečné výzvy a učenie. Pre strachy a úzkosť krok za krokom nezostane žiadny priestor.
 • cenné informácie sa precvičovaním stanú Vašou bytostnou súčasťou. Pozitívny účinok Vašej premeny sa pretaví i do kladných medziľudských vzťahov, či pracovného prostredia.
 • získané poznatky sú nanajvýš praktické, ľahko osvojiteľné a aplikovateľné v praxi. Ide o celoživotnú investíciu!

UPOZORNENIE!!!

Jednotlivé vzdelávacie moduly Akadémie Integrálnej Zdravovedy sú extrémne intenzívne a informačné nabité "nosiče poznatkov", ktorých cieľom je záujemcom poskytnúť v pohodlí domova ucelené informácie na vybrané témy, zároveň im ušetriť drahocenný čas, energiu i peniaze. Vďaka ich informačnej intenzite, komplexnosti a kvalite sa vyrovnajú, neraz zásadne predčia rôzne prezenčné školenia, ktoré sú z najrôznejších dôvodov zbytočne, hlavne zo zištných dôvodov,  naťahované do dĺžky niekoľkých mesiacov až rokov.

Vzdelávací koncept Integrálnej Zdravovedy aktuálne  pozostáva z nasledovných silne prepojených samo študijných vzdelávacích modulov / materiálov!

Aktuálne dostupné študijné moduly si môžete pozrieť nižšie:

Samoštudijný modul č. 1 )  "Čo Vám telo prezrádza o Vašich emóciách?"  alebo Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela. Cena: 49 EUR (ekvivalent v Čk) / Vzdelávací materiál sa zasiela štandardne na CD v podobe e-knihy (115 strán A4 v pdf formáte) + rozsiahle bonusové materiály.

   Čo sa naučíte v rámci tohto samo študijného vzdelávacieho modulu?

 • spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby.
 • osvojíte si 5 biologických zákonov, aby ste mohli prognózovať priebeh ochorení.
 • konečne detailne pochopíte presné emocionálne príčiny Vašich ochorení, aby ste sa im mohli vyvarovať.
 • odkryje sa Vám príčina rakoviny, celej plejády iných ochorení a ich prirodzená forma adresovania.
 • skrz logický výklad sa Vaše celé telo stane dokonalým zrkadlom Vašich emocionálnych stavov.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia telesných ochorení.
 • dopracujete sa k vedeckému, overiteľnému, i laicky ľahko pochopiteľnému systému vnímania tela a mysle.
 • porozumiete prepojeniam medzi psychickými konfliktami, orgánmi tela a mozgom človeka
 • naučíte sa jednoduché techniky na vlastnú psychohygienu a nápravu telesných disharmónií
 • a ešte mnoho cenných informácií...


Detailný popis obsahu MODULU Č. 1 si môžete stiahnuť nižšie:


Samoštudijný modul č. 2 ) "Ak nepočúvneš svoje telo, bude kričať tvoja duša!" alebo Germánska nová medicína. Ochorenia psyché, detské choroby a medziľudské vzťahy z pohľadu Novej medicíny. Cena: 49 EUR (ekvivalent v  Čk) / Vzdelávací materiál sa zasiela štandardne na CD v podobe e-knihy (80 strán A4 v pdf formáte) + rozsiahle bonusové materiály.

   Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • porozumiete mechanizmu vzniku celého radu psychických porúch a ich prevencii.
 • dozviete sa prečo afektívne poruchy vôbec vznikajú.
 • získate praktické informácie o partnerských a medziľudských vzťahoch z unikátnej evolučnej perspektívy.
 • budete môcť poradiť v oblasti prevencie komplikácií počas tehotenstva.
 • naučíte sa ako sa vyhnúť riziku poškodenia plodu počas tehotenstva, resp. vývojovým vadám.
 • dozviete sa o príčinách a prevencii v oblasti neplodnosti.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia psychických a afektívnych porúch.
 • pochopíte mechanizmus vzniku detských ochorení na základoch prepojení mozgu - orgánu - psyché.
 • ozrejmí sa Vám koncept vzniku depresií a panického strachu.
 • porozumiete traumám života a ich možným podobám.
 • a ešte mnoho cenných informácií...


Detailný popis obsahu MODULU Č. 2 si môžete stiahnuť nižšie:


Samoštudijný modul č. 3) "Viac hláv, viac rozumu. Diagnostika a harmonizácia vďaka multiterapeutickému postu."  alebo Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej zdravovedy. Unikátna teoreticko - terapeutická syntéza postupov Ajurvédy, TČM a GNM. Cena: 49 EUR (ekvivalent v  Čk)  Vzdelávací materiál sa zasiela na CD v podobe e-knihy (83 strán A4 v pdf formáte) + rozsiahle bonusové materiály.

    Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • získate logický, praktický, integrálny prehľad na u(ZDRAVIE)enie z perspektívy rôznych medicínskych systémov.
 • pochopíte biologické zákony Novej medicíny v kontexte indickej Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny a Védskej psychológie
 • obdržíte mnohé rady pre oblasť komplexného u(ZDRAVIE)nia šité na mieru.
 • budete schopný náležite prepojiť poznatky z rôznych smerov a tak intenzifikovať svoju terapiu alebo prevenciu.
 • naučíte sa 3 piliere uzdravenia a dlhovekosti, aby ste mohli adresovať komplexne tak psychické ako i telesné ochorenia.
 • spoznáte "správny" postoj k adresovaniu životných výziev a emocionálnych konfliktov.
 • terapeuti sa naučia do svojej praxe integrovať viacero holistických konceptov, laici pochopia komplexnosť cesty za uzdravením.
 • a ešte mnoho cenných informácií...

Detailný popis obsahu MODULU Č. 3 si môžete stiahnuť nižšie:

Samoštudijný modul č. 4) "Pochopením a terapiou fyzického tela sa skutočná liečba nekončí...!" alebo Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka. Cena: 49 EUR (ekvivalent v Čk).  Vzdelávací materiál sa zasiela na CD v podobe e-knihy (76 strán A4 v pdf formáte) + rozsiahle bonusové materiály.

   Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • rozpoznáte komplexnosť liečby a harmonizácie človeka
 • získate poznatky o spôsoboch adresovania fyzického i subtílnych tiel človeka
 • naučíte sa techniky na harmonizáciu fyzického, energetického, mentálneho, kauzálneho i spirituálneho tela
 • obdržíte tucet účinných techník na pomoc sebe, i svojim pacientom
 • pochopíte hlboké prepojenia medzi rôznymi úrovňami nášho bytia a ich vplyv na u(ZDRAVIE)nie
 • budete schopný si spraviť skutočne celistvý obraz o problémoch i riešeniach jednotlivých zdravotných stavov
 • na základoch poznatkov o biochemickej, energetickej, spirituálne individualite človeka budete schopný šiť riešenia na mieru
 • naučíte sa interpretovať archetypálne a spirituálne odkazy pre jednotlivé oblasti Vášho života, obdržíte nástroje na pochopenie mechanizmu a identifikáciu karmických záťaží u človeka, osvojíte si techniky práce s mentálnym telom, spoznáte cesty harmonizácii energetických nerovnováh, spoznáte svoju unikátnu biochemickú individualitu a výhody plynúce z rešpektovania jej zákonitostí
 • a ešte mnoho cenných informácií...


Detailný popis obsahu MODULU Č. 4 si môžete stiahnuť nižšie:


Samoštudijný modul č. 5) "Pyramída uzdravovania. Alebo staň sa sám sebe lekárom."  Komplexný manuál na cestu ku zdraviu pre moderného človeka 21. storočia Cena: 49 EUR (ekvivalent v Čk).  Vzdelávací materiál sa zasiela na CD v podobe e-knihy (89 strán A4 v pdf formáte)

Čo sa naučíte v rámci tohto vzdelávacieho modulu?

 • Začnete nazerať na človeka a jeho potenciálnu liečbu ako na multidimenziálnu bytosť
 • Rozpoznáte účinné postupy pre harmonizáciu jednotlivých úrovní nášho zdravia (fyzická, energetická, mentálna, rodová, spirituálna úroveň)
 • Získate efektívne postupy na riešení  problémov z oblasti stres manažmentu, eliminácie toxicity, harmonizácie mysle, spirituálneho tela a mnoho viac...
 • Spoznáte cesty eliminácie elektro smogu, rušivých geopatogénnych zón
 • Naučíte sa efektívne postupy adresovania harmonizácie nerovnováh na rôznych úrovniach svojho bytia
 • Ujasnia sa vám rozporuplné alebo protichodné informácie ohľadom zdrojov či manažmentu chorôb
 • Pochopíte dôležitosť  a hierarchiu uvedomelostných úrovní vo vzťahu ku zdraviu a uspokojivému životu
 • Spoznáte svoj  spirituálny charakter a  jej zdravotné riziká, resp. ich harmonizačné postupy 
 • Dokážete lepšie rozanalyzovať  patologické programy pochádzajúce z rodinného klanu a nachádzať spôsoby ich odstránenia
 • Rozšírite si poznanie o cenné informácie doteraz neodkryté v predošlých moduloch Akadémie Integrálnej Zdravovedy


Detailný popis obsahu MODULU Č. 5 si môžete stiahnuť nižšie:


Samoštudijný modul č. 6 ) "Charakterológia: Osud a zdravie skryté v mystike energetiky čísel. Alebo ako pochopiť svoj vlastný životný príbeh, aby ste sa mohli stať najlepšou verziou samého seba." Cena: 49 EUR (ekvivalent v Čk) / Vzdelávací materiál sa zasiela štandardne na CD v podobe e-knihy (59 strán A4 v pdf formáte) + rozsiahle bonusové materiály.

            Čo sa naučíte v rámci tohto samo študijného vzdelávacieho modulu?

 • Osvojíte si ucelený systém analýzy životného osudu na báze pytagorejskej náuky o číslach použiteľný tak pre Váš vlastný život ako aj Vašich potenciálnych klientov
 • Spoznáte svoju kľúčovú životnú tému a cestu vedúcu k jej naplneniu
 • Rozpoznáte zásadné výzvy na ceste životom a spôsoby ako ich adresovať
 • Budete schopní analyzovať charakter osobnosti, jej povahové črty, silné i slabé stránky
 • Osvojíte si metodiku rozboru životných cyklov, očakávaných lekcií jednotlivých období v živote a ako z nich pre seba vyťažiť maximum pozitívneho
 • Naučíte sa vyhodnotiť potenciál akýchkoľvek vzťahov, úroveň ich kompatibility, prípadne ich slabé miesta a rozvojové oblasti
 • Budete schopní identifikovať  potenciálne zdravotné riziká i najlepšie harmonizačné techniky v závislosti od  charakteru a osudu konkrétneho človeka
 • Skrz porozumenie životnému príbehu (Vášho či inej osoby) budete schopní nazerať na životnú drámu z nadhľadu a oslobodzujúcej vtáčej perspektívy
 • Stanete sa spolutvorcom a zároveň i pozorovateľom svojho života ( života iného človeka)...
 • Začnete lepšie chápať a rozumieť motívom iných ľudí ako i vlastného ega
 • Rozpoznáte svoje konanie z pohľadu tak vyššej ako i nižšej úrovne uvedomelosti...
 • a čaká Vás mnoho ďalších objavov a "aha" momentov....


Detailný popis obsahu MODULU Č. 6 si môžete stiahnuť nižšie:


Keďže jednotlivé samo študijné moduly/materiály Akadémie Integrálnej Zdravovedy na seba úzko nadväzujú, odporúčam záujemcovi si ich naštudovať v určenom poradí: začnúc modulom č.1, pokračujúc modulom č. 2, následne č. 3, modulom č. 4 a končiac modulom č. 5 a č. 6). Pre adekvátne vstrebanie učiva a poznatkov z jednotlivých samo študijných vzdelávacích modulov/materiálov NIE SÚ potrebné žiadne špeciálne odborné alebo vedomostné predpoklady! Sú totiž obsahovo a štylisticky šité tak pre laickú, ako i odbornú verejnosť!

Zaujali Vás samo študijné materiály Akadémie Integrálnej Zdravovedy? Ponúkame Vám výrazné zľavy pri jednorazovej objednávke viacerých modulov/materiálov. Zvýhodnené ponuky nájdete nižšie:

Štandardná cena pri zakúpení 1 modulu:     49 EUR

Štandardná cena pri zakúpení 2 modulov:  89 EUR

Štandardná cena pri zakúpení 3 modulov:  109 EUR

Štandardná cena pri zakúpení 4 modulov:  169 EUR

Štandardná cena pri zakúpení 5 modulov:  219 EUR

Štandardná cena pri zakúpení 6 modulov:  249 EUR


Svoj záujem o jednotlivé vzdelávacie samo študijné materiály k modulom Akadémie Integrálnej Zdravovedy môžete prejaviť zaslaním mailu na novamedicina@yahoo.com. Uveďte v ňom prosím, o ktorý modul (alebo zľavnený balík) máte záujem, resp. zadajte korešpondenčnú adresu, kam na dobierku zašleme obratom zvolené študijné materiály na CD nosiči, prípadne po obdržaní platby zašleme moduly v elektronickej podobe na požadovanú email adresu.


Na vyžiadanie  zašlem k jednotlivým objednaným študijným modulom pre záujemcu i certifikát o úspešnom absolvovaní  príslušného vzdelávacieho bloku.


 S pozdravom

Mgr. František Nagy, MBA

Lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy a Germánskej novej medicíny, Facilitátor osobného rozvoja