Spoznajte hojivú silu odpustenia!

30.12.2023

Prajem vám pekný deň, 

neodventilované, resp. konštruktívne nespracované emocionálne konflikty života sú zdrojom nejedného vášho viac či menej závažného ochorenia. Adresovať psychické konflikty však neznamená, že sa im máme vyhýbať alebo neustále sa "čistiť" nejakými liečebno-harmonizačnými technikami. Že prečo? 

V prvom prípade preto, že sa tenzným situáciám v reálnom živote  úplne vyhnúť nedá, v druhom prípade neustálym tzv. "čistením" sa len utvrdzujeme v tom, že "niečo nie je s nami v poriadku", zároveň v dnešnom svete "psychického smogu" by ste snáď nič iné ako čistenie robiť nemohli. 

Kedy by vám potom ostal čas ŽIŤ? Bez potreby zavrhovať "technikárčenie" by som vám rád dnes predostrel "koncept hojivej sily odpúšťania". 

Jeho úlohou nie je primárne eliminovať emocionálnu nálož nejakej vašej negatívnej životnej situácie, ale využiť jej energiu na osobnú vnútornú transformáciu a duchovný rast. Nejedná sa tu o akúsi lacnú techniku, ale skôr principiálny postoj k dejom vo vašom živote, v ktorom sa potrebujeme deň čo deň utvrdzovať  a cvičiť. 

Odpustenie v jej rýdzo čistej podstate znamená, že sa vlastne "nič zlé nestalo." Privolám si tu slová z modlitby Otčenáš: "Odpusť nám naše hriechy, ako my odpúšťame vinníkom našim." Nepíše sa tam ani len v náznakoch, že máte prepáčiť skutky hriešnikov (to nechajte na Boha, alebo na čo veríte práve vy v závislosti od vášho osobného presvedčenia), ale vašim cieľom je odpustiť ČLOVEKU, jeho bytostnej esencii, pochopiť a porozumieť skrytým motívom jeho konania. Každý "zlý" čin nejakej osoby má totiž zdroj v nejakom strachu, preto si de facto každý hriešnik zaslúži skôr súcit, pretože lásku prítomnú v každom z nás v ňom pre nevedomosť, obmedzenosť prehlušila nejaká emócia či motív nižšej vibračnej úrovne. 

Pred tým teda, čo by ste niekoho odsúdili za nejaký skutok, skúste sa na to pozrieť z odstupu. Viem, nie je to sprvoti vôbec jednoduché... Neznižujte sa teda emocionálne a uvedomelostne na úroveň "hriešnika", pozdvihnite ho aspoň vo svojej mysli a vedomí na úroveň pochopenia, porozumenia. 

Uzdraví to jednak vaše búrlivé emócie, zároveň nebudete tento svet znečisťovať ďalšími negatívnymi emóciami... 

Je ich tu beztak príliš veľa... 

Prajem vám príjemné cvičenie sa v odpúšťaní...