Rozbory životného potenciálu


Predstavte si, že by ste vedeli, akú úlohu máte na tejto Zemi!? Predstavte si, že môžete poznať svoje vlastné kľúče úspechu!? Predstavte si, že viete, kde je možné veci vo Vašom živote radikálne zmeniť a kde je nutné ich s pokorou prijať!? Koľko času, energie, falošných nádejí, nervov, financií by Vám to mohlo ušetriť? Je to vzrušujúce, že? Čítajte prosím ďalej...

Môj dlhoročný výskum v oblasti zdravia ma zákonite krok za krokom priviedol k poznaniu, že charakter života konkrétneho človeka, jeho životný štýl, úroveň šťastia, osobného naplnenia, finančnej a vzťahovej prosperity nie je možné oddeliť od jeho fyzického a zdravotného komfortu. Človek môže byť teda fyzicky zdravý trvalo len a len vtedy, ak je "zdravý" a na správnej koľaji celý jeho život ako celok.

Toto poznanie ma postupne viedlo k osvojeniu si vyše tucta seba poznávacích techník a metód, vďaka ktorým dokážem komplexne, do hĺbky, "do špiku kosti" a fundovane "preniknúť" až na úroveň vrodeného, karmicko - genetického potenciálu konkrétnej osoby, vďaka čomu je možné odkryť unikátnu a jedinečnú životnú mapu, akýsi "návod na používanie samého seba" šitý na mieru pre konkrétneho človeka. Táto "cestovná mapa = unikátny energetický odtlačok" je neodmysliteľnou súčasťou životného úspechu každého uvedomelého človeka v dnešnej dobe, pomáha porozumieť individuálnemu životnému osudu, v neposlednej rade i nástrojovej výbave, ktorá umožňuje z daného konkrétneho života vyťažiť maximum. Ocenia ju tak dospelí, ako aj deti (resp. ich rodičia), pred ktorými sa ich život len teraz otvára. Veď aké skvelé to je, ak vieme kam a ako máme v živote kráčať, resp. k čomu máme svoje deti viesť, ako ich vychovávať, aby zo seba vydolovali maximum genetického a životného potenciálu?

Pri analýze každej osoby sa mi otvára príbeh, posolstvo, ako aj trajektórie, ktoré si daný človek po nej môže ne-vedome voliť. K tomu všetkému sa dostávam skrz poznanie odkazu mágie čísel, čínskej knihy premien I-ting, hinduistického čakrového systému, židovskej kabaly, karmických vplyvov planét, hologenetického kódu danej osoby, védsku a karmickú astrológiu, v neposlednom rade  archetypológiu, ktorú je možné detailne čítať z údajov narodenia, ktorý je akýmsi jedinečným "otlačkom" vo vesmíre vrytým Vašim prvým nádychom na planéte Zem. To všetko samozrejme podané štrukturovane, integrálnym, uceleným spôsobom, ktorý na trhu medzi rôznymi analýzami a rozbormi nemá obdobu, aby ste spoznali svoj potenciál skutočne z rôznych uhlov pohľadov.

Som človek vysoko citlivý pre duchovnú realitu, zároveň sa však snažím sprostredkované informácie záujemcovi tlmočiť skutočne čo "najbližšie pri zemi", teda prakticky vyhýbajúc sa tak zbytočnému a nepotrebnému ezoterickému balastu a " ružovému duchárčeniu".

Dôkladné sebapoznanie je základným kameňom k šťastnému, naplňujúcemu a perspektívnemu životu. Ak hľadáte zmysel svojho života, poznatky odkiaľ a kam vlastne kráčate, poznanie svojho vnútorného génia a jedinečných darov, ktorými môžete obohatiť tento svet, tak ste na správnej adrese. Rád Vám dané poznanie odkryjem, aby ste v živote mohli uskutočňovať správne rozhodnutia, kráčať po ceste, ktorá Vám patrí a činí šťastnými, v neposlednom rade budete poznať potenciál Vášho života, cestu jeho naplnenia a osobnej sebarealizácie skrz rady k dosiahnutiu úspechu, ktoré sú šité na mieru práve pre Vás.

Časový rozsah jednotlivých rozborov v podobe audiozáznamu je cca. 45 minút. Cena jedného  rozboru podľa vlastného výberu je 74 EUR (ekvivalent v Čk).  Audiozáznam sa zasiela štandardne po obdržaní platby buď  v MP3 formáte cez link na sťahovanie dokumentov alebo na dobierku na CD nosiči do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých podkladov potrebných k vypracovaniu.

K vypracovaniu niektorého z komplexných rozborov individuálnej životnej mapy sú potrebné nasledovné Vaše údaje: dátum, (čo najpresnejší, aspoň odhadom) čas a miesto narodenia. 

Záujem môžete prejaviť cez mail novamedicina@yahoo.com alebo telefonický kontakt 0905 992 358.


Na výber máte z doleuvedených  komplexných analýz individuálnej životnej mapy. Ich detailný obsah nájdete nižšie:

         1) Hologenetický rozbor: "Cesta za naplnením a zmyslom v živote"

Ide o unikátny osobnostný rozbor, ktorý zodpovie na kardinálne otázky Vášho života, predstaví základný rámec Vášho fungovanie. Človeka od nepamäti zamestnávajú otázky typu: Čo vo svete mám vlastne podniknúť? V čom sa mám rozvíjať? Čo mi poskytne vnútornú rovnováhu a stabilitu? Aký je účel mojej aktuálnej inkarnácie?

Čo všetko zaujímavé sa vďaka hologenetickému rozboru dozviete?

*Aká spoločenská rola Vám pomôže plnohodnotne odkryť tvoje jedinečné schopnosti a životný potenciál? Kde viete byť plne sám sebou bez akýchkoľvek kompromisov? Ako sa viete plnohodnotne kreatívne prejaviť? Kde je ideálna aréna v externom svete? Cez aký prejav sa dostávate k uznaniu od okolitého sveta?

*Akú najväčšiu mentálnu prekážku potrebujete v živote prekonať, aby si sa mohol zmysluplne a kontinuálne osobnostne rozvíjať? Aké utrpenie vo Vašom živote sa postupne premieňa a kontinuálny pokoj a vnútorný mier?

*V akých spoločenských podmienkách zažívate ideálne zázemie pre svoj osobnostný rozvoj? Kde a ako kvitne Vaše mentálne, emocionálne a fyzické zdravie?

*Aký je zmysel vývoja Vašej duše v živote, čo je primárna duchovná lekcia tvojho pobytu na Zemi a ako ju máš naplniť? Kedy sa prejaví synchronicita vo Vašom živote?

*Ako sa rozhodovať a navigovať v živote, aby ste to neoľutovali a boli na správnom čase na správnom mieste?

*Aké sú Vaše unikátne talenty a akou stratégiou sa v živote vo všeobecnosti riadiť, aby ste boli v súlade s rytmom Univerza? V ktorých oblastiach sa odohráva nosná časť Vášho života?

*Ako život skôr zažívať a zbierať skúsenosti než len v ňom prežívať a počítať traumy.

*Čo charakterizuje Vaše myslenie, cítenie a konanie? Ako Vás podprahovo energeticky vníma okolie?

*Aké sú Vaše typické pozitívne i negatívne osobnostné črty? Kľúč k osobnej fyzickej vitalite?

*Ako naplniť svoje poslanie navonok (svetský úspech a peniaze) a ako vnútorne (vnútorný pokoj a naplnenie)

*V akej oblasti sa riadiť rozumom, kde intuíciou, kde byť nekonvenčný či snílek, kde Vás čaká šťastená a kde životné výzvy, kde sa mám zastáť samého seba a kedy sa má odovzdať životu, kedy sa mám prejaviť emocionálne a kde mám byť plne racionálny?

*Cez akú optiku sa na svet pozeráte z pozície svojho ega a čo Vám v živote prinesie zážitok jednoty s Celkom? Aká je najdôležitejšia oblasť Vášho života?

*Aký element (voda, vzduch, zem, oheň) Vás dokáže najsámlepšie harmonizovať? Viete, cítite, rozumiete či skôr svet preciťujete? Ste radšej na očiach sveta alebo vo vlastnej ulite?

*Ako prejavujete svoje kvality na nižšom, resp. vysokom stupni uvedomelosti?

*Ktoré oblasti Vášho života sú pre Vás dominantné a ktoré sú energeticky nezastúpené?

*V akom veku prestupujete od lekcií charakteru k osudovým výzvam?

*Aký typ duchovnej literatúry alebo učiteľov je vhodný práve pre Vás?


2) Hologenetický rozbor: "Cesta za uspokojivými vzťahmi a uzdravením  vnútorného dieťaťa"

Vzťahy sú interakcie, vďaka ktorým sa v živote bezpochyby mohutne rozvíjame. Učia nás aplikácii bezpodmienečnej lásky i prijatiu druhých takých, akí sú. Cez pozorovanie, prijatie a dovolenie si postupne uvedomujeme naše emocionálne vzorce a hlboko potlačené bloky, strachy, ktoré sa k našim vzťahom viažu a neraz majú svoje korene v detstve a rannom štádiu vývoja. Vďaka tomuto unikátnemu hologenetickému rozboru odhalíme detské traumy a emocionálne zranenia vznikajúce v období prenatálu, ranného i neskorého detstva a poukážeme na potenciál ich transformácie na silné osobnostné kvality, ktoré umožnia harmonizovať osobné vzťahy cez ochotu úprimne otvoriť srdce a bezpodmienečne prijať iných.

         Na aké zaujímavé otázky budeme hľadať odpovede v  hologenetickom rozbore?

         *Aký je skutočný zmysel a učenie plynúce z Vašich vzťahov so zásadnými osobami v živote?

*Aký aspekt Vášho charakteru najviac priťahuje ľudí priamo k Vám? Aké osoby si priťahuješ osudovo? Čo sa vďaka nim učíte a s akými možnosťami Vás obohacujú?

*Aká cesta vedie k vzájomnému intelektuálnemu porozumeniu s okolitým svetom?

*Ako v sebe rozvinúť emocionálnu inteligenciu, resp. zrelosť a zosúladiť tým vzťahy?

*Ako posilniť duchovné hodnoty v kontexte osobných vzťahov?

*Ako sa prejavuje emocionálny príbeh Vášho detstva v dospelosti a ako vyživiť svoje vnútorné dieťa tu a teraz?

*Aké časové obdobia sú vhodné pre tvorbu vzťahov? Rady pre rodičov pri výchove dieťaťa.

*Kde hľadať vzťahy, ak zrovna teraz nie ste vo vhodnom období?

*Aké traumy si nesiete z obdobia prenatálu, predškolskeho, pubertálneho veku a a spôsob ich adresovania?

*Ako sa dopracujete k pocitu jednoty s každým?

*Čo podkopáva Vašu sebaúctu a ako sa dopracovať vo vzťahu k otvorenosti?

*Ako sa prejavujú Vaše obranné mechanizmy na úrovni emócií, keď sa cítite neistý a aká cesta vedie opäť k detskej hravosti, voľnému prejavu pocitov a kreativite?

*Ako prekonať svoje nezdravé presvedčenia, začať uvažovať "mimo krabicu", dovoliť si načúvať intuícii a prestať patologicky kontrolovať svoje emócie a eliminovať spúšťač Vašej reaktivity či provokatívnosti?

*Kedy a kde nájsť svojho ideálneho partnera, spriaznenú dušu?

*Ako zvýšiť svoju príťažlivosť a charizmu, aby ste si správny vzťah mohli do života pritiahnuť?

*Máte svojich prirodzených podporovateľov alebo svet potrebujete o pomoc stále žiadať?

*Ako vstúpiť do vzťahu "správnou nohou"? Máte afinitu k manželstvu alebo ste skôr "single" typ?

*Aké negatívne prejavy svojho EGA sa môžu prejaviť? Ako prejavujete svoju lásku? Kedy je ideálny čas na manželstvo?


3. Hologenetický rozbor: "Cesta za prosperitou a individuálne miesto v mozaike spolupracujúcej komunity"

Keď už poznáte účel svojho života, uzmierili ste sa i so  svojimi vzťahmi okolo, uzdravili ste svoje citové jazvy, je najvyšší čas nájsť svoje produktívne miesto i v radoch spoločnosti, nájsť hodnotu, vďaka ktorej ju dokážete obohatiť, dostať sa s ňou do konštruktívneho prepojenia, zažiť pocit jednoty s komunitou.

         Čo všetko zaujímavé sa vďaka hologenetickému rozboru dozviete?

*Aké aktivity a talent Vás privedú k úspechu v hmotnom svete?

*Ako môžete nájsť svoje miesto v komunite, aby ste zároveň svojou činnosťou slúžili cnostnému celospoločenskému účelu?

*Aký model spolupráce Vám najviac vyhovuje? Koho si v materiálnom svete založenom na výmene hodnôt k sebe priťahujete?

*Aké sociálne motto, slogan, značka pomôžu Vaše talenty posunúť do povedomia spoločnosti?

*Kde je Vaše miesto v tíme, aký máte manažérsky štýl, aké pracovné zaradenie Vám najviac vyhovuje? Aký segment obchodu Vám najviac sadne?

*Aký je zákon Vašej osobnej prosperity v materiálnom svete? Aký postoj zaujať k financiám?

*Čo predstavuje najväčšou žatvu vo Vašom živote?

*Akou hodnotou máš povzniesť hmotný svet a slúžiť v ňom na princípe víťaz-víťaz?

*Aký marketing a obchodný model je s Vami naviac kompatibilný?

*Máte tendenciu skôr byť sporivý, alebo radšej míňate?

*Vyhovuje Vám skôr zamestnanecký pomer, byť sám sebe šéfom. alebo skôr svet pasívnych príjmov?

*Aký dôraz je vo Vašom živote na financiách vo všeobecnosti?

*Kde sú skryté zdroje prosperity, hojnosti a financií vo Vašom živote a ako ich využiť?

*Ako aktivovať v Vašom živote skutočnú hojnosť a prosperitu!

*Potenciál vlastných financií, úroveň cudzích zdrojov, zisky z riskovania, z kariérneho postupu. Kde sa cítite doma? V akom odvetví Vás čaká prosperita? Aký typ kariéry a profesie Vám vyhovuje?

*Rodíte sa do bohatej rodiny, alebo sa len časom stávate prosperujúcim vďaka niekomu?

*Kedy sa objaví kritické obdobie v oblasti financií a ako sa naň pripraviť?

*Odkiaľ prichádza ideálny zdroj financií? Akumulujete ich alebo hneď míňate?

*Je Vaša kariéra a vášeň i zdrojom Vašich príjmov a peňazí?


        4. Hologenetický rozbor: "Cesta k vzájomnej súhre a prepojeniu dvoch duší"

Vaše vzťahy a ich kvalita je nepochybne jedným z pilierov zmysluplnej existencie na tejto Zemi. Vzťahy intímne, rodinné, pracovné, obchodné či priateľské, to sú všetko energetické interakcie, z ktorých môžete ťažiť, prosperovať tak na úrovni emocionálnej, fyzickej, mentálnej, resp. spirituálnej. Rád Vám sprístupním informácie o perspektíve, kvalite, prínose Vašich foriem súžitia, koexistencie, aby ste získali hlboké porozumenie a pochopenie o tom, kde je Vaša pozícia v istej štruktúre, interakcii, ako z nej môžete benefitovať, čo sa v neposlednom rade zo svojich vzťahov máte naučiť, zobrať si k srdcu, ako môžete učiniť istý vzťah naplňujúcim a šťastným.

        Čo všetko zaujímavé sa vďaka hologenetickému rozboru dozviete?

*Aká je súhra vašich vzájomných charakterov? Cez aké okuliare sa na vonkajší svet pozeráte?

*Čo majú spoločné vaše osudové cesty? Je potenciálna charakterová súhra i na úrovni osudového prepojenia?

*Aký je potenciál počtu spoločných detí? Kto je dominantný a kto podriadený vo vzťahu?

*Nakoľko ste kompatibilní z pohľadu energetického vyžarovania a typu?

*Ako sa prekrývajú vaše mechanizmy individuálneho rozhodovania?

*Ste energeticky podobní, rozdielni alebo sa dokážete dopĺňať?

*V akých vlastnostiach a talentoch sa dokážete dopĺňať?

*Aká je úroveň celkovej symbiózy vzťahu? Negatívna, Ani s tebou a ani bez teba, Pozitívna, Nadpriemerná

*Aké je Vaše prepojenie na úrovni spoločenskej masky, vedomia a pudovej?

*Čo predstavuje váš harmonický bod prepojenia v prípade vzťahovej krízy?

*Nakoľko sú vo vzájomnom súlade vaše ročné alebo desaťročné energetické cykly?

*Ktorý aspekt hrá vo vzťahu pre jednotlivé strany kľúčovú rolu? Minulosť, prítomnosť, budúcnosť? Hmotný, emocionálny či duchovné svet?

*Na ktorý životných oblastiach sa daný vzťah stavať dá a do čoho sa investovať pre záchranu vzťahu neoplatí. Ako sa vzájomne dopĺňajú vaše energetické centrá? Ide o osudový vzťah?

*Čo s druhým zažiť môžeme a čo je "mimo" možností danej interakcie? Ako sa prejavuje Vaša láska?

*Aká mentálna stratégia zaručuje úspech pre udržanie a zveľaďovanie vzťahu?

*Aká je úroveň vzájomnej symbiózy na úrovni myslenia, cítenia, konania, pudovej?

*Aké sú aktuálne Vaše a partnerove potreby vo vzťahu a ako sa budú v čase meniť?


5. Rozbor: "Cesta k pochopeniu a využitiu sily životných cyklov a kvality  časopriestoru"

Tok života Vás postaví pred nejednu situáciu. Aké by to bolo poznať lepšie jej skrytú povahu, duchovný odkaz, možné východiská alebo pravdepodobné budúce smerovanie? Čím lepšie chápete štruktúre, charakteru Vašej konkrétnej životnej situácie, tým viac sa do popredia predierajú i tie správne nápady, riešenia, kreatívne postoje, ako ňou zmysluplne a proaktívne naložiť. Tento rozbor poskytuje informácie i o očakávaných životných udalostiach, resp. časových etapách inkarnácie, ktoré Vás čakajú.

Rozbor umožňuje vylepšiť a zacieliť Vaše aktivity a rozhodovanie v najrôznejších oblastiach Vášho života tak, aby sa Vám dostalo maxima pozitívnej podpory vesmírnych, environmentálnych vplyvov na Vaše plány a predsavzatia. Zároveň vďaka rozboru lepšie porozumiete emóciám a pocitom, ktoré sa budú v jednotlivých časových periódach predierať do Vášho vedomia a mysle, vďaka čomu ich dokážete lepšie využiť a usmerňovať.

Čo všetko zaujímavé sa vďaka hologenetickému rozboru dozviete?

*V akej etape svojho života sa aktuálne nachádzate a čomu Vás učí?

*Aké životné lekcie už za sebou máte a aké Vás ešte len čakajú?

*Ako môžete využiť mesačné cykly na časovanie svojich aktivít?

*Aké rady by dalo Vaše "staré skúsené Ja" "svojmu nezrelému mladému Ja" v otázkach sebaúcty, manažmentu emócií, komunikácie s okolím, uspokojovania emocionálnych potrieb, prekonávania prekážok v živote?

*Akú hlavnú múdrosť si destiluješ zo svojej životnej cesty na "staré kolená"?

*Aký vplyv ťa čaká v nadchádzajúcom roku, resp. aké sú hlavné témy a výzvy desaťročia pred Vami?

*Podrobný rozbor vplyvov v jednotlivých životných oblastiach v horizonte jedného roka podľa mesiacov i dní


6. Hologenetický rozbor: "Cesta k porozumeniu odkazu minulej inkarnácie pre súčasný život"

Presah minulosti do nášho aktuálneho života je asi nespochybniteľný. Otázka znie, ako ďaleko si prajete zájsť, ako hlboko si prajete hľadať príčiny svojich aktuálnych životných výziev. Pre skutočných dobrodruhov je tu jedinečná možnosť nahliadnuť  do odkazov minulých životov na Váš aktuálny stav v živote. Zistíme, ako hlboká je "líščia nora"... Aké  je posolstvo Vašej minulosti pre súčasný život?

Čo všetko zaujímavé sa vďaka hologenetickému rozboru dozviete?

*Aké vlastnosti ste si osvojili v minulých životoch?

*Aké vlastnosti si prajete osvojiť v aktuálnom živote?

*Aké bloky si môžete ťahať z predošlej inkarnácie?

*Prišla Vaša duša niečo začať, opraviť, skúsiť, či už len dokončiť?

*Kde a v čom sa skrýva najvačšia rana vášho života?

*V čom môžete uzdravovať iných ľudí?

*V akej životnej oblasti ste boli činný v minulej inkarnácii a v ktorej to bude tentokrát?

*Aký karmický dlh potrebujte splatiť v tomto živote?


7. Hologenetický rozbor: "Ako ďalej? Ktorým smerom vykročiť? Aký bude predpokladaný vývoj udalosti?"

Ak máte pocit alebo presvedčenie, že "Veľké témy" Vášho života obsiahnuté primárne v horeuvedených  komplexných rozboroch individuálnej životnej mapy sú už plnohodnotne a do bodky zodpovedané a potrebujete skôr len akési čiastkové usmernenie, tak k tomu slúži tzv.  cielená analýza = "Ako ďalej? Ktorým smerom vykročiť? Aký bude predpokladaný vývoj udalosti?"  Viac informácií o nej nájdete nižšie:

Cielený rozbor je ideálnym vodítkom, pomocníkom pri veľmi konkrétnych, užšie zameraných a špecifických témach alebo životných situáciách, v ktorých pre konkrétneho záujemcu odkrývam primárne základný blok / prekážku, resp. hybný motor a stratégiu úspechu schopnú docieliť želaný zámer alebo životný cieľ.  Analyzujem pozadie udalosti a predpokladaný vývoj udalostí na báze plánovanej stratégie, konania dotknutej osoby. Pri týchto cielených rozboroch využívam archetypálne odkazy troch druhov analytických kariet: tarotových, šamanských, génových kľúčov, zároveň vychádzam z astrologickej prognózy a divinačného I ting a systému qi men dun jia. Neveštím, pretože na to neverím... Analyzujem skôr najpravdepodobnejší variant vývoja životných udalostí podľa Vášho aktuálneho stupňa vedomia!!!


Zaujal Vás niektorý z komplexných rozborov ? Radi by ste dostali svoj život na správnu koľaj? Túžite sa konečne vyznať vo vlastných životných výzvach, ako aj v ich riešeniach? Rád Vám v tejto súvislosti poskytnem profesionálne, promptné a diskrétne poradenstvo a neváhajte ma prosím kedykoľvek nakontaktovať.

Dôležité!!! : Pri objednávke ľubovoľnej kombinácie dvoch rozborov získavate akýkoľvek rozbor podľa Vášho výberu plne zadarmo!!! 

K vypracovaniu niektorého z komplexných rozborov individuálnej životnej mapy sú potrebné nasledovné Vaše údaje: dátum, (čo najpresnejší, aspoň odhadom) čas a miesto narodenia. 

V prípade potreby samozrejme rád pomôžem pri výbere správneho rozboru u Vašej konkrétnej životnej situácie, aby ste z analýz benefitovali čo najviac.

Časový rozsah jednotlivých rozborov v podobe audiozáznamu je cca. 45 minút. Cena jedného rozboru podľa vlastného výberu je 74 EUR (ekvivalent v Čk). Audiozáznam sa zasiela štandardne po obdržaní platby buď v MP3 formáte cez link na sťahovanie dokumentov alebo na dobierku na CD nosiči do 4-5 pracovných dní po obdržaní všetkých podkladov potrebných k vypracovaniu.

Záujem môžete prejaviť cez mail novamedicina@yahoo.com alebo telefonický kontakt 0905 992 358.

Teším sa zo srdca na Váš záujem!

Mgr. František Nagy, MBA