Zákonitosti nášho postupného starnutia

16.03.2021

V našich životoch je mnoho zásadných období a k ich analýze je možné pristupovať skutočne rôznymi spôsobmi. Dnes Vám predstavím jeden prístup, ktorý Vám odkryje vzácne informácie. Daný pohľad má svoje korene v tradičnej čínskej medicíne, ktorá skrz pozorovanie dokázateľne potvrdila, že naše starnutie prebieha a prehlbuje sa v istých opakujúcich sa cykloch. U žien sú tieto cykly 7-ročné, kým u mužov 8-ročné. Kým si ich vysvetlíme, dovoľte mi krátku teóriu. 

Energiu pre udržanie nášho tela v dobrej kondícii získavame z 2 zdrojov. Z tzv. pred- a post-natálneho (pôrodného) zdroja. Kým pre-natálny zdroj je vlastne rezervoár, ktorý získavame od našich rodičov a nie je možné ho dodatočne dopĺňať, post-natálnym zdrojom je všetká tá energia, ktorú získavame skrz každodenné dýchania a trávenie. Čím horšie funguje teda tzv. post-natálne vyživovanie (trávenie + dýchanie), prípadne ak ono dostatočne nepokrýva energetický výdaj nášho extrémneho životného štýlu, žiaľ tým viac pre udržanie telesných funkcií musíme siahať do pre-natálneho zdroja, teda vzácneho dedičstva našich rodičov / predkov. Žiaľ čím viac a čím častejšie tento vzácny zdroj spotrebúvame, tým rýchlejšie naše telo chradne, starne, predčasne prichádza jeho fyzický zánik. Ubúdanie z tohto zdroja má nielen energetický, ale i dôležitý informačný dôsledok. V energetickej esencii získanej od našich rodičov sa totiž skrýva i software našej plnohodnotnej sebaobnovy a regenerácie. I z daného dôvodu sa naša schopnosť zotaviť sa do pôvodného pozitívneho zdravotného stavu časom žiaľ čoraz viac zhoršuje a spomaľuje. 

Treba poznamenať, že nezávisle od nášho životného štýlu a stavu trávenia/dýchania z pre-natálnej energetickej zásoby pochádzajúcej od našich predkov prirodzene plynutím času u každého z nás ubúda. K takémuto zásadnému úbytku u žien prichádza každých 7 rokov, kým u mužov každých 8 rokov. Berúc len tento údaj do úvahy (prepáčte dámy), ženy starnú (pardon), zrejú rýchlejšie. Aby som však dámy upokojil, muži z princípu ich povahy a životného štýlu zákonite rýchlejšie vyhoria ( "muži sú, oproti ženám = bežkyne maratónu, skôr šprintéri len na krátku trať), preto i štatistika potvrdzuje, že z 10 manželstiev v deviatich žena prežije svojho manžela (muži, viem, že to pripisujte povahe manželky!!!-))), ale fakty sú fakty. Energetický vrchol z pohľadu vrodeného potenciálu vitality ženy zažívajú okolo roku 35 rokov, u mužov je to vo veku 40 rokov. Ak ste v danom veku ešte nezaznamenali vážnejšie alebo vleklé choroby, tak ste narábali so svojim energetickým rezervoárom získaným od predkov veľmi sporivo. Všetká úcta Vám! 

Keďže sa prenatálna energetická zásobáreň prepája z pohľadu orgánového okruhu na obličky, je namieste v dané kritické roky tento orgán podporiť. Takže u mužov vo veku: 40-48-56-64-72-80 atď. U žien: 35-42-49-56-63-70-77 atď. Ak daný okruh v týchto kritických časoch podporíte, prečistíte, ubudne z esencie menej, čím si podporíte svoju dlhovekosť.