Ultimátna cesta k zdravej a individualizovanej výžive

15.03.2021

Hľadanie správneho konceptu stravovania mi v dnešnej dobe skutočne pripomína hon na svatý grál. Nie a nie ho nájsť. Už samotný fakt, že jestvuje nepreberné množstvo stravovacích metód naznačuje, že problém si pýta asi hlbšiu analýzu. Západný štýl stravovanie = rozumej všetko sa považuje za "jedlo", čo je vyložené na pultoch v supermarkete, vegetariánstvo, vegánstvo, vitariánstvo, frutariánstvo, paleo strava, autoimunitné paleo, laktovegetariánstvo, makrobiotika, surová strava, warrior diet, dieta podľa krvných skupín, delená strava, koncept bio a lokálneho stravovania, "všejedáctvo", stravovanie podľa metabolického a konštitučného typu. To je sumár najrôznejších odnoží, ktoré mi na prvý pohľad napadajú a do ktorých som sa prinajmenšom čiastočne musel z pohľadu výskumu ponoriť, aby som sa dopracoval ku konceptu, ktorý považujem v tematike zdravej výživy pravde najbližšej. Na ceste za "svatým grálom" ma postretli dve "šťastené": 1)Vážna choroba gastrointesinálneho traktu, ktorá ma priviedla venovať sa téme zdravia ako z núdze cnosť, neskôr z vášne, 2) Skutočnosť, že mám delikátny a citlivý metabolický systém, ktorý sa nedá oklamať ani najsámlepšou a najcnostnejšou teóriu za nejakým stravovacím štýlom.

Pri štúdiu najrôznejších stravovacích smerov si ako prvé určite všimnete dve veci: 1)Štandardne sú podkuté a zorganizované okolo na prvý pohľad racionálnych a zmysluplných argumentov aplikovatelných pre každého. 2)Majú svojich zarytých predstaviteľov, ktorí sú príkladom, že koncept daného stravovania skutočne funguje. Problém nastáva, keď ten či onen stravovací režim začnete u seba aplikovať a sľúbené benefity sa jednoducho nedostavujú. A potom si kladiete otázku, prečo jemu áno a Vám nie? A pokračujete v hľadaní ďalej... Do okamihu, kým v lepšom prípade, nájdete to "svoje", to čo Vám funguje. Ako teda pristúpiť ku konceptu zdravej stravy, aby ste si ušetrili mesiace, resp. prinajmenšom roky bezútešného hľadania a márnych pokusov? Tak o tom bude aktuálny blog.........

Samotný fakt, že sa za ostatné roky vyrojilo obrovské množstvo koncepcií stravovania vypovedá prinajmenšom o dvoch možných skutočnostiach: 1)Pravdepodobne platí, že každému vyhovuje niečo iné, teda sme rozdielni a máme svoje individuálne metabolické špecifiká. 2) Argumenty o benefitoch toho či onoho stravovacieho smeru sú vytrhnuté čerešničky z kontextu, ktoré človek v celistvosti pochopí neraz až vtedy, ak má možnosť na sebe a na adekvátnej "vzorke" ľudí vyskúšať celý rad neraz protirečiacich stravovacích odnoží. Jednoducho povedané, vo všetkom sa nachádza asi kus pravdy, zároveň i kus lži. Otázka znie, aký je pomer medzi nimi a čo sa mi dostáva vo vedomí do popredia. Uvedomujúc si túto všadeprítomnú protirečivosť a kvantá "zaručených" za to v praxi neplatiacich rád, som si kládol otázku: "Ako sa dopracovať k doporučeniam, ktoré budú platiť pre každého, resp. prinajmenšom pre vačšinu?

Prevediem Vás teda mojim myšlienkovým procesom.... Každú historickú etapu človeka a jeho uvedomelostné smerovanie predurčoval konkrétny hviezdny archetyp aktuálne ovládajúci oblohu. Takto sme sa postupne prebojovali od Zlatého veku v znamení Leva, cez armagedon v podobe potopy sveta pod vplyvom Luny v Rakovi až po Ryby, ktoré nám vytvárajú ilúziu, ružové okuliare, kde tu vytrčajúcu pravdu z hmly, teda historické obdobie, ktoré žijeme práve teraz, epocha, ktorá sa oštartovala príchodom Ježiša na Zem (už viete, prečo si našiel Ježiš kamarátov medzi rybármi-)). Z dejinných epizód, ktoré sa najbližšie dostali na koreň fungovania samotnej hmoty najviac do popredia vystupuje obdobie znamenia Býka = všetci vieme, že býci radi spoznávajú, radujú sa, snažia sa pochopiť a pretvárajú na báze spoznania zákonitostí matérie samotnú hmotu. Tento historický interval sa v dejinách človeka prepája so vznikom indických véd a v nich obsiahnutych ajurvédskych princípov, ktoré dokonale opisujú charakter hmoty, jej ovplyvňovanie, fungovanie. Tí, ktorí aspoň z časti poznajú ajurvédske praktiky v oblasti stravy si hneď všimnú, že sa v nej o.i. kladie obrovský dôraz na individualitu sformovanej hmoty = inkarnovanej duše do matérie. Čo je pre jedného nektár, pre duhého môže byť jedom. Žial aj z titulu, že žijeme v období Rýb, nejasnosť a neprehľadnosť v súdobej spoločnosti ako i v stravovacích smeroch má za následok, že pôvodný odkaz a poznatky ajurvédy je výrazne skreslený, neúplný, dokonca v istých smeroch zavádzajúci . Žial skutočne pravdivý obraz tejto ucelenej náuky o dlhovekosti je odkrytý len úzkej skupine "zasvetencov" a ešte sa v plnej šírke nedostala do mainstreamu.

Za fakty, na ktorých sa však bezpečne dá i dnes stavať koncepcia zdravej výživy je jednoznačne prístup individualizácie, v ktorej sa pri diagnostike jedinečnosti jednotlivca musí brať do úvahy celá rada faktorov, ktoré sú žial nešťastne rozhádzané v celej rade neraz protirečiacich stravovacích smerov. Aké faktory mám na mysli? Napr. Aká je dominatná vrodená energia v danej osobe, ktorá si pýta vyvažovanie vhodným zložením potravy? Prevládajú v jedincovi skôr anabolické alebo skôr katabolické metabolické procesy? Prevláda u osoby sympatikotónny alebo skôr parasympatikotónny nervový systém? Na aké alergény vytvára krvná skupina a genetika u jednotlivca predispozíciu? Má jedinec nejaké telesné slabiny, prípadne už prepuknuté ochorenia? Aké astrologické alebo karmické vplyvy sú prítomné u osoby vplývajúce na jeho zdravie a prípadnú vstrebatelnosť tej či onej potravy?

Už len z počtu otázok je jasné, že zjednodušenými teóriami, ktoré najrôznejšie stravovacie smery ponúkajú sa k individuálnej pravde platiacej pre každého určite nedostaneme. Ak sa teda rozhodnete smerovať k podobe zdravej výživy, jej základný pilier si prosím položte na šití riešenia na mieru. Individualizácia konkrétnej stravy sa prejavuje v unikátnosti rozloženia makroživín: tuky, sacharidy, bielkoviny, v jedinečnosti formy prípravy jedál, resp. ich energetickej povahy, v neposlednej rade ich nutričnom zložení. Pre jednoduché a zjednodušené vysvetlenie si demonštrujme konkrétny príklad s obmedzeným počtom premenných: Ohnivý typ človeka, nervózny, málo uzemnený, nekľudný s prebytkom tvoby žlče, slabými nadobličkami s tendenciou k zápalom v tele potrebuje pre svoju rovnováhu: uZEMnenie, sCHLADenie, sPOMALenie. Tieto ciele dosiahnete teda potravou, ktorá dané potreby náležite napĺňa. Teda: Hutná a frekventovane podávaná potrava bohatá predovšetkým na tuky, bielkoviny s minimom sacharidov výlučne s nízkym glykemickým indexom ideálne v podobe surovej zeleniny a ovocia. Bielkoviny a tuky ideálne živočíšneho pôvodu v tomto prípade uZEMnia, sPOMALia dotknuté telo fungujuce na príliš vysokých otáčkach s prebytkom katabolizmu a dominanciou sympatikotónnneho nervového systému, surová zložka stravy pre zmenu do tela vnesie trocha CHLADU, ktorý zmierňuje tendenciu konkréneho tela k zápalu a oxidačnému stresu.

Teórie sú skvelá vec, keďže dávajú súvislostiam logiku, ale v súčasnej historickej dobe nič nie je také jednoznačné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Síce mnohé starodávne náuky majú svoje rácio, koniec koncov ich pravdivé útržky sú rozosiate po desiatkach stravovacích postupov bez náležitej syntézy, ale v súčasnosti sa vyskytujú i nové premenné, s ktorými pred 5000 rokmi niekto asi sotva počítali. Sú nimi prinajmenšom skutočnosti ako degradácia kvality potraviny, zvýšená toxicita v tele i v životnom prostredí, zmena pôvodnej energetiky jedla a potravín skrz priemyselnú prípravu, v neposlednom rade stresová hladina v živote súdobeho človeka. Sú to premenné, ktoré dokáže do značnej miery skresliť funkčnosť i tej najsámlepšej, či logickejšiej (starodávnej) teórie cesty k uzdraveniu skrz výživu. Nech tu stojí pár príkladov za všetko: ani čistá a plne bio strava nie je v dnešnej dobe minerálne deficientnej pôdy schopná zabezpečiť dlhodobú plnú funkčnosť tela, skôr či neskôr sa u konzumenta objavia prejavy nejakého nedostatku a s tým súvisiace telesno-mentálne disharmónie. Mnohé potraviny naviac z pohľadu energetického vplyvu na telo zmenili svoj charakter, čoho príčinou je prinicipiálne ich priemyselné a masové spracovanie. Patria sem predovšetkým živočíšne produkty: maso, mlieko. Tie ktoré napr. pôvodnej nedotknutej podobe pôsobili JIN-ovo = chladivo, uzemňujúco, vyživujúco, majú v dnešnej dobe opačný efekt: spôsobujú zápal, preťažujú nervový systém, zanášajú telo, ochudobňujú ho o živiny, zahlieňujú atď. Aby toho nebolo veľa, tak toxicita prítomná v dnešnom prostredí, ktorá je bezprecedentná, neraz blokuje plnohodnotné vstrebávanie a zúžitkovanie vybraných potravín, dokonca modifikujú i metabolický typ konkrétnej osoby a jeho prirodzené telesné signály v podobe chutí. V tejto súvislosti by som pridal i skutočnosť, že klimatické zmeny spôsobujú, že stravovanie napr. podľa ročných období sa dostáva do úplne iného svetla, nie je možné ho brať doslovne a dogmaticky. Asi nie som sám, kto má pocit, že 4 ročné obdobia v našom zemepisnom páse sa postupne akoby scvrkávali na dve.. Priemyselné spracovanie a masovosť výroby má za následok, že dochádza i k zmenám v pomere živín v jednotlivých plodinách. Môžeme tu napr. vyzdvihnúť obilniny, kde pre navyšenie ich bielkovinovej zložky sa v nej objavujú rádovo vyššie dávky dráždiaceho a jednoznačne súčasnými objektívnymi výskumami škodlivého lepku. Aby som nenechal ani na rastlinnej potrave nitku suchú, jej neuvážená kvantita, kvalita a nevhodná príprava je bránou k príjmu obrovského množtva tzv. antinutrientov, ktoré majú za ciel chrániť rastlinu pre predátorom, tým, že mu spôsobia po príjme a skonzumovaní zápal v čreve. Patria sem najrôznejšie fytáty, lektíny prítomné v zrnách, plodinách mesačného svitu ako zemiaky, baklažán, paprika, rajčiny atď..

Tak ako sa teda stravovať v dnešnej dobe? Osobne si myslím, že zdravá strava je v dnešnej dobe o "umeleckej" kombinácia dvoch základných faktorov: 1)Solídné poznatky o individuálnych preferenciách Vášho jedinečného metabolizmu, 2)Umenie skominovať relatívnu nezávadnosť, finančnú dostupnosť a logistiku zaopatrenia potravín... Priznám sa, že je to naročné, a predpokladám, že pri dnešnom trende vývoja ľudstva to ľahšie tak skoro asi žiaľ nebude.

Akých všeobecne platných zásad by sa mohol držať každý z nás?? Uvediem ich TRI:

1)AKO bola potravina vypestovaná, vychovávaná? Z nakoľko výživnej pôdy vychádza, resp. ako sa správali napr. k zvieratám, ktoré mali neskôr pre človeka poslúžiť ako potrava? Je to prvá zásada vplývajúca na to, aký vplyv na Vás ma to, čo konzumujete.

2)Druhou podstatnou zásadou je AKO sa zvolená potravina pripravuje ku konzumácii? Mnohí sú v mylnej predstave, že napr. surová potrava je "živá", kým tepelne upravená "mŕtva". Je to zavádzajúce tvrdenie, pretože z pohľadu zdravia je oveľa podstatnejšie to, nakoľko som istú potravu schopný spracovať a stráviť. Sú totiž metabolické typy, ktoré jednoducho surovú stravu nedokážu natráviť nech je "živá" akokoľvek. Dokonca v dnešnej dobe tým, že mnohí majú zanesení tráviaci trakt lepšie dokážu zúžitovať jemne tepelne upravenú potravu dodávajúci silu tráviacemu ohňu než tzv. raw food. Okrem technologického prístupu k "AKO pripravujeme potravu?" patrí i aktuálny stav mysle, emocionálneho tela, nálada, láskyplnosť toho, KTO jedlo pripravuje, resp. vzťah kuchára k pripravovanému jedlu. Nečudo, že v niektorých kultúrach je zakázané variť niekomu, kto je v zlom emocionálnom rozpoložení, je chorý, detoxikuje sa, prípadne u žien môže byť kontraindikáciou očista tela skrz menzes. Je zaujímavé, že medzi šefkuchármi je viac mužov ako žien... Príčina? Skutočne chutné a dobré jedlo Vám pripraví skôr ten, kto to varí ako koníček, než ten, kto to musí variť, lebo je to jeho manželská "povinnosť".

2)A v neposlednom rade tu máme pravidlo AKO prijímame a konzumujeme samotné jedlo? Ako vkladáte jedlo = jazyk a energiu vyživujúce Stvorenie do seba?Vyjadrujte vďačnosť pri prežúvaní každého sústa, alebo to do seba len nahádžete? Akú úctu prechovávate k tomu, čo sa dostalo na Váš tanier? A teraz je jedno, či Vám za obeť padol klas obilia alebo kus zvieraťa? Život ako život!

TRI pravidlá, ktoré ak začnete aplikovať pri svojej výžive, nemôžete pochybiť! A rada na záver: Nikoho neznásilňujte tým, že ak niečo funguje u Vás, tak to zákonite musí fungovať aj u druhých! Nemusí! Zabudnite na výživové doktríny. Každý vidí len kúsok pravdy. Radšej skúste jednotlivé pravdy poprepájať do mozaiky. Zabudnite na dogmatizmus, testujte a preverujte na sebe. To je cesta k správnej výžive..