Syndróm náhleho úmrtia dojčiat. Vieme, čo je za tým ?..

16.03.2021

Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa - SIDS (sudden infant death syndrome) nedá mladým rodičov spať. Ide o náhlu smrť zdanlivo zdravého dojčaťa, ku ktorej dochádza počas spánku. Nepredchádzajú ju nijaké znepokojivé symptómy.

Príčina vzniku SIDS nie je zatiaľ známa, hoci existujú hypotézy, podľa ktorých môže byť syndróm náhleho úmrtia spojený s poruchou vnútornej činnosti ucha, ktorá spôsobuje, že dieťa sa nezobudí vo chvíli, keď začne mať ťažkosti s dýchaním. Druhá hypotéza predpokladá, že príčinou SIDS sú poruchy v činnosti dvoch oblastí v mozgu, ktoré spoločne kontrolujú prehltávanie a dýchanie. Ak sa nám pri otvore do dýchacích ciest počas spánku vytvorí slina, nevedomky ju vykašleme, pričom na chvíľu zadržíme dych. Niektoré dojčatá však "zabudnú" znovu nabrať dych.


V záujme toho, aby sa takejto tragédii predišlo mnoho rodičov svoje dieťa preventívne ukladá spať v polohe na chrbte. V polohe na boku alebo na brušku je nebezpečenstvo vzniku SIDS totiž podľa štatistík najväčšie. Na tomto mieste však treba úprimne podčiarknuť, že vo všeobecnosti platí, že pozícia a polohovanie dieťaťa na chrbte nie je najvhodnejšie pre jeho motoricko-nervový rozvoj. Dôvod? Všetky zásadné vývojové kroky dojčiat totiž začínajú z pozície na bruchu: dvihnutie hlavičky, plazenie, pohyb po štyroch atď. Ale to je teraz druhoradé.


Štatistiky hovoria aj o tom, že k náhlemu úmrtiu dojčiat najčastejšie dochádza okolo ich tretieho alebo ôsmeho mesiaca života. Pozorovaním a psychosomatickou analýzou sa zistilo, že v pozadí týchto tragických udalostí sa neraz skrýva pocit stiesnenosti a frustrácie matiek, ktoré po, v lepšom prípade euforickom pocite, že priviedli zdravého potomka do hmotnej dimenzie, po pár mesiacoch vyčerpávajúcej starostlivosti a ponocovania, neraz bez adekvátnej pomoci najbližšej rodiny, začnú mať nepríjemný pocit, že : "celá táto situácia mi už prerastá cez hlavu, tento každodenný kolotoč mi úplne stiesňuje doterajší život, zužuje sa mi životný priestor, už nemám možnosť a čas sa ani len nadýchnuť , mám toho všetkého už po krk a podobne." Práve tieto horeuvedené citové stavy sa následne predpokladajú ako jedna z možných príčin somatizácie negatívneho emocionálneho rozpoloženia matky do tragického úmrtia dieťaťa.....


Nech je to už akokoľvek, vždy je na mieste skúmať každú stranu pomyslenej mince.