Sladká budúcnosť ??? !!!

15.03.2021

Čakajú nás krušné časy... Prečo? História sa totiž bude v dohľadnom čase v istom zmysle slova opakovať. V roku 1914 tri pomaly pohybujúce sa kozmické telesá (Plúto, Neptún a Saturn) stáli na hviezdnej oblohe bok po boku vedľa seba v znamení Raka. Priamym dopadom tejto silnej a málo frekventovanej konštelácie na Zemi bol toho času začiatok prvej svetovej vojny. Obdobná konštelácia, tentokrát Saturna, Plúta a Jupitera (je silnejší než Neptún), očakávame v roku 2019 a to v astrologickom znamení Kozorožca (domov Saturna). Môžme len dúfať, že to nebude začiatok novej kataklyzmy a presnú podobu dejov je možné v tejto chvíli akurát tak vágne prognózovať.

Jedna vec je však istá. Rok 2017 a 2018 budú posledné v poradí, v ktorých naše činy, myšlienky, emócie budeme vsadzovať do starého (aktuálne známeho) globálneho mocenského kontextu. Svetové mocenské pomery budú v roku 2019 prechádzať veľmi drastickou premenou a ich vplyv na náš individuálny život bude rádovo silnejší než boli udalosti toho času počaté explóziou prvej svetovej vojny v lete 1914. Sme teda na prahu obdobia opatovnej "rekartelizácie" celého sveta, novodobej kolonizácie, kde tými hlavnými hráčmi budú tzv. "vzdušné" štáty, akými sú USA, Rusko a Čína. Za vačšinou udalostí vo svete budú teda stáť práve ony. Vojna(y) môžeme očakavať pravdepodobne tam, kde sa lokálny ľud nebude chcieť podriadiť "mieromilovne" novým podmienkam "hry" a diktátu nového "šéfa". Kým rok 2017 bude skôr akousi predohrou a prípravou, tak v roku 2018 sa na najvyššej úrovni rozhodne o tempe udalostí, ktoré na globálnej úrovni počnú práve v roku 2019.

A doporučenie pre Teba? Rozvíjaj svoje zručnosti a uč sa! Budúcnosť nebude patriť bohatým, múdrym a ani silným. Budúcnosť bude patriť tým, ktorí sa budú vedieť rýchlo prispôsobovať a adaptovať na konštantne meniace sa podmienky.

Dovolím si tvrdiť, že Plútom inciované zmeny nenechajú v spoločnosti a v politicko-ekonomickom živote kameň na kameni. A tam kde sa nebudú chcieť ľudia poddať a meniť (posúvať sa v uvedomelosti), prírodné katastrofy nás k tomu chcene - nechcene prinútia. V krátkosti a podčiarknuté: okrem toho, že počne novodobá kartelizácia a prerozdelenie sveta medzi mocnými, príroda si bude taktiež "šantiť" a "posúvať mimo prevádzky" všetkých tých, ktorí nie sú schopní alebo ochotní žiadnej spirituálnej zmeny.

Ale aby som neukončil tento blog pesimisticky. Dramatické zmeny v nadchádzujúcich rokoch budú primeraným nástrojom prebudenia adekvátne širokej populácie, z ktorej v roku 2025 vzíde nová osvietenejšia politická a celospoločenská elita... Takže VYDRŽAŤ!