Ktorý telesný orgán túži po cigarete??? A čo s tým??

17.10.2023

Milí priatelia,

Napriek tomu, že krabička cigariet každým rokom zdražuje, mnoho ľudí má neprekonateľný problém sa vzdať zlozvyku fajčenia. Že prečo?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že fajčenie skutočne nie je príliš vďačnou činnosťou v očiach našich pľúc. Príčinou danej skutočnosti je fakt, že každá orgánová sústava v našom tele obľubuje istý typ, či druh zázemia, klímy, živnej pôdy. Pľúca majú radi jemne vlhké "životné prostredie." Suchý a pálivý dym vsakujúci do tela pri fajčení asi nie je to, z čoho by sa teda asi veľmi radovali. Otázka, či je teda fajčenie pre pľúca zdravá činnosť týmto pokladám za zodpovedanú. Tak potom prečo si to telo žiada, ak to pľúcam vonkoncom nerobí dobre? No lebo pečeň (játra)-))) 

Že čo má orgánový okruh pečene s túžbou po cigarete? Je to jednoduché. Aby sme to pochopili, tak mi dovoľte plasticky vysvetliť pozadie fungovanie daného orgánového okruhu. Pečeň (okruh jater) zodpovedá okrem iného za skladovanie krvi, reguláciu a spracovávanie emócií, v neposlednom rade za energetickú priechodnosť v tele človeka = aby toky energie v tele vôbec plynuli, resp. plynuli tým správnym smerom. 

Musíme si uvedomiť, že pocity, na ktoré okruh pečene reaguje najviac je hlavne potlačená agresia, hnev, frustrácia z toho, čo niečo v živote nedokážete zmeniť a emócia tzv. stiesnenosti = cítim sa skľúčene, nedávajú mi možnosť rozletu, slobodu rastu, využitia vlastnej kreativity. Máte pocit, že tieto emócie zažívate často? No nečudo, že pečeň štrajkuje....

Keby sme sa "röntgenovými" očami pozreli na fungovanie toku energie okruhu pečene, tak by to na pohľad pripomínalo fontánu. Predstavte si fontánu, z ktorej prúd vody vyšľahuje smerom nahor, následne jemne rozprašovaná voda padá do okolia a zavlažuje všetko okolo seba. Nuž a tento krásny obraz sa hore uvedenými emóciami raz a zaraz naruší. Spomenuté emócie na počkanie tento difúzny, nahor smerujúci rozprašujúci efekt pečene narušia a akoby zauzlia do chumáčikov, klbka, uzlíkov. 

V danom okamihu človek pociťuje tlak na hrudi, pocit bolesti v hlave, pocit diskomfortu v dutine brušnej, kŕče v bruchu, tých prejavov je samozrejme viac. A tu prichádza na scénu náš záchranca = cigareta. Prečo a ako nám môže "pomôcť"? Cigareta do tela vháňa oheň, ktorý šľahá smerom nahor a symptomaticky pomáha pečeni s riešením akútneho "stavu zauzlenosti." Tým že oheň z cigarety šľahá a smeruje silne nahor, tak vlastne zdola nahor "rozráža a uvoľňuje " v hrudi dané "zauzlené klbká a uzlíky" spôsobené negatívnymi emóciami, čím opätovne navracia (aspoň dočasne) nahor smerujúci fontánu pripomínajúci rozprašujúci prirodzený energetický tok okruhu pečene.

Takže ak si to zosumarizujeme, tak síce cigaretka je vynikajúci "liek" na symptóm, ale bolo by asi oveľa lepšie, keby sa fajčiari zamerali na emócie, ktoré sú skryté pod povrchom....

Do uzdravenie priatelia, ozvem sa vám čoskoro...

S láskou 

František