Prečo sa nemorálnym ľuďom v živote  darí neraz viac než tým „dobrým“?

23.10.2023

Je to nepochybne komplexná otázka a pokúsim sa ju skutočne adresovať tak, aby sme si z toho mohli vyvodiť jednoznačné konzekvencie z pohľadu manažmentu vášho životného poslania.

Mnohokrát počúvam od ľudí, keď hodnotia svoje okolie, či už z pozície žiarlivosti alebo len na základe objektívneho pozorovania, že "zlí ľudia sú v dnešnej dobe mnohokrát úspešnejší ako tí, čo žijú morálny a etický život."

Rozoberme si danú otázku...

Bezpochyby delenie ľudí na čisto "zlých a dobrých" je trochu zjednodušené, ale na báze tejto simplifikácie by som chcel poukázať na isté skryté súvislosti v kontexte úspechu a neúspechu, ktoré v živote istotne následne využijete.

Mnohí  z nás úspech v dnešnej dobe pripisujeme len tomu, čo a koľko toho vlastníme a máme reálne "v rukách." Tu treba podčiarknuť, že z duchovného pohľadu v živote skutočne vlastniť môžeme len to, čo dokážeme i ovládať, resp. v prípade straty znovu vytvoriť, obnoviť.  V duálnom svete svetla a tmy teda  prirodzene dochádza k boju o energiu a priestor. Prečo? Lebo tento hmotný svet je obmedzený čo do zdrojov i čo do  času. 

Zopakujem, že zo spirituálneho aspektu len to dokážeme teda reálne dlhodobo vlastniť a ovládať, čo zároveň sme schopní poňať, uchopiť, vstrebať do svojho vlastného mentálneho priestoru, zároveň ho energeticky riadiť. Tu by som vyzdvihol známy výrok, že "čo si vieš predstaviť a precítiť, to vieš časom aj dosiahnuť." 

Vlastniť  a ovládať  matériu je teda energeticky náročný proces, keďže hmota má tendenciu k entropii, teda rozkladu, povedané laicky: aby som mohol získať a udržať niečo vo svojom vlastníctve, potrebujem vyvíjať neustálu vedomú snahu a energiu v smere objektu vlastníctva, v opačnom prípade ak energeticky niečo neriadim / prestanem  ovládať, ono to postupne začne žiť vlastným životom, posúva sa bez vkladu nášho vedomia do chaosu, čo teda vlastníkovi nemusí dlhodobo vôbec vyhovovať...

Toľko v krátkosti k "nudnej"  teórii.... A teraz spať  k otázke, prečo majú neraz mnohí ľudia pocit, že "grázlom a amorálnym ľuďom" sa  darí  v živote viac ako tým "dobrým, etickým a slušne vychovaným"??

Tu si  musíme uvedomiť, že k ovládaniu a vlastníctvu bytostne potrebujte  voľnú energiu. Pozitívnu alebo negatívnu.... Principiálne je jedno, že ktorá z daných dvoch  to je, ale to čo nie je zanedbateľné je sila a kvantita danej energie. A tu je náš pomyslený pes zakopaný....

Každý totiž máme nejaký sumár životnej energie, sily, ktorú využívame na nejakú činnosť, ovládanie, vlastnenie. Len dodám, že tvoriť  a ovládať  z pohľadu energetiky cez agresivitu je rádovo ľahšie ako cez proces nejakej kreatívnej aktivity.

Rozdiel medzi amorálnym a slušne vychovaným človekom je vo vzťahu k horeuvedenému teda hlavne v tom, že kým ten prvý v poradí svedomie nemá (vnútorného kritika), tak ten druhý áno. Povedané inak, u amorálneho človeka na základe jeho neslušného konania nevyskakuje žiadny výkričník, ktorý by posudzoval jeho činy v negatívnom svetle, kým osoba slušne vychovaná pre zmenu svoje konanie neustále hodnotí z pohľadu morálnych atribútov.

Z daných dvoch skupín ľudí má paradoxne oveľa viac komplexov, vnútorných mentálnych obmedzení, podvedomých blokov a sebaspochyňovania práve skupina, ktorú tentokrát nazývame "slušne vychovanou". Práve tieto bloky a mentálne obmedzenia, vnútorný kritik v človeku, najrôznejšie emocionálne zranenia a seba sabotáž spôsobujú, že človeku prirodzene dostupná energia, presnejšie jej značná časť  je proste viazaná v podvedomí, dotknutá osoba k nej nemá želaný prístup, energia z podvedomia sa nedokáže uvoľniť, čo zákonite spôsobuje, že sa slušný človek v živote zákonite dostáva do relatívnej energetickej nevýhody voči niekomu, kto viac menej žiadne zábrany voči okoliu nemá, teda nie je vo vzťahu k svojmu konaniu nijako zakomplexovaný... 

A ako sme si povedali na úvod, vlastní a ovláda hmotu primárne ten, kto má v danom čase viac dostupnej energie, väčší voľný mentálny priestor v sebe... V relatívnom alebo absolútnom ponímaní....

Týmto samozrejme nechcem nikoho navádzať na neetické správanie, ale je evidentné, že práca na svojej psychike, nevedomých blokoch, očista od mentálnych blokov je bez debaty kľúčové, aby ste mali výrazne viac disponibilnej životnej energie, čím si v živote môžete následne  pre seba " ukrojiť  oveľa väčší kus sveta"...