Prečo nám nová generácia intelektuálne chradne a čo s tým môžeme spraviť?

06.12.2021

Tých súvislostí je nepochybne veľa a mojim aktuálnym cieľom nie je nejaká vedecká štúdia, ale skôr poukázať na isté neraz skryté súvislosti, ktorými intelektuálny vývoj našich detí, teda budúcej generácie sami z pozície rodičov a spoločnosti žiaľ podkopávame. Kde teda ja vidím okrem iného príčinu degradácie ich intelektuálnych schopností a čoraz väčšiu prítomnosť napr. problémov s učením? Vidím ju (aj) v sladkostiach, presnejšie povedané v ich nadmernej konzumácii. Že prečo? Dovoľte mi vás teda trochu zasvätiť do tejto "presladenej" problematiky.

Ako pomôcku si sem dnes prizvem tisíceročnú experimentálnu a pozorovaciu skúsenosť čínskej metafyziky. Podľa nej sme ako bytosti súhrou piatich orgánových okruhov a pohybov, kam patria Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda. Len pre krátku ilustráciu pre "neznalých", tak k okruhu Dreva patrí Pečeň a Žlčník a napr. k okruhu Zeme Žalúdok a Slezina. K jednotlivým okruhom patria nielen konkrétne orgánové štruktúry/funkcie a ich súvzťažnosti, ale i isté spirituálne / duchovné kvality. Napr. sila vôle je u človeka prepojená na stav jeho obličkového okruhu (okruh Vody), kým náš intelekt pre zmenu sídli v sile nášho Žalúdka a Sleziny. Ak sa povie "Číňanmi" Žalúdok a Slezina, západnou rečou sa tým myslí hlavne transformačná sila nášho trávenia premeniť prijatú potravu na životodarnú esenciu, ktorá následne vyživuje celé telo a tým logicky i náš intelekt, pamäť, kognitívne schopnosti. A tu je náš "pes zakopaný".

Energia, ktorú teda ako ľudia používame na trávenie/vstrebávanie a zároveň i na intelektuálnu činnosť pramení z toho istého zdroja, primárne teda zo sily našej Sleziny/Žalúdka. Určite poznáte situáciu, keď sa napr. prejete a potom vám už mozog "nešľape" ako má, lebo to, čo mohlo ísť na plánovanú intelektuálnu činnosť sa už nechcene žiaľ spotrebovalo nadmerným zaťažením fyzických procesov trávenia skrz príliš hutnú stravu prijatú v neprimeranom množstve. Sila trávenia i nášho intelektu je teda v priamej úmere vo vzťahu k sile okruhu Sleziny/Žalúdka.

To, čo tento okruh najviac oslabuje sú hlavne tri veci: 1) sedavý spôsob života, 2) nadmerné mentálne premietanie = točenie sa v myšlienkových cykloch a v neposlednom rade 3) rafinovaná sladká chuť. Žiaľ všetko uvedené je v našom živote prítomné čoraz viac a viac.... Rozmeňme si to v krátkosti na drobné.

  1. Sedavý spôsob života má za následok nedostatočné prekrvenie a zásobenosť dutiny brušnej vitálnymi živinami, energiou a blokuje potrebné peristaltické pohyby. To všetko krok za krokom rezultuje do oslabenej tráviacej kapacity a tým nepriamo i do postupnej degradácie našich intelektuálnych schopností.
  2. Mentálne premietanie sú vlastne akési myšlienkové krysie závody (prežijem-neprežijem?), ktoré taktiež vyčerpávajú náš tráviaci systém prispievajúc tak už k spomínaným horeuvedeným degeneráciám. Naviac sa naša dnešná spoločnosť vyznačuje nadmernou mentálnou "nadprácou", to znamená, že "sme viac v hlave ako v rukách", memorizovaním, bifľovaním atď., čo teda opäť raz ide na úkor našej kapacite Sleziny/Žalúdka.
  3. A potom tu máme ešte v neposlednom rade zlo v podobe rafinovanej sladkej chute v našich jedlách a p-(o)travinách. Potravinový priemysel samozrejme presne vie, že sladká chuť u jej konzumentov postupne vytvára skrytú závislosť a paradoxom je skutočnosť, že čím je neprirodzene sladkou chuťou viac ničená naša tráviaca kapacita (a tým i intelektuálna sila), tým si tú sladkú chuť  patologicky viac žiadame a na nej lipneme. A toto je teda ideálna voda na mlyn pre potravinárov, ktorí si takto vytvárajú masy závislých na prísune cukru a svoje vačky si plnia nekresťanskými ziskami...

A aby toho nebol málo, tak náš nepravidelný životný rytmus, prebytok neprirodzenej, resp. surovej stravy dáva posledné rany a klince do rakvy už beztak oslabeného okruhu Sleziny/Žalúdka prispievajúc tak jej nezvratnej degenerácii....

Takže i takto a preto nám tu postupne blbnú masy (aj) mladých ľudí...