Prečo a kedy nefunguje homeopatia?

14.11.2021

Napriek častému zosmiešňovaniu zo strany odporcov a argumentovaniu efektom čistého placebo homeopatia je skutočne bezpečná a účinná metóda alternatívnej a komplementárnej medicíny, ktorú celosvetovo úspešne používa viac ako 500 miliónov ľudí pri liečení akútnych i chronických stavov. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci). Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann (1755 - 1843),

Jedinečnosťou homeopatie je mechanizmus pôsobenia, ktorý spočíva v stimulácii samoliečivých síl organizmu, čím posilňuje imunitu a prirodzene navracia stav zdravia.

Základný princíp tejto kráľovnej alternatívnych metód liečby - "similia similibus curantur", v preklade "podobné sa lieči podobným" znamená, že látka, ktorá vyvoláva príznaky u zdravého človeka, je schopná takéto príznaky u chorého vyliečiť. Malý príklad z praxe: ak vás páli záha, vypite šťavu z citróna.

Holistický charakter radí homeopatiu medzi celostné metódy, ktoré vnímajú človeka ako jedinečnú osobnosť s duševnými ako aj fyzickými charakteristikami. Homeopat neponíma klienta na úrovni patológie jednotlivých orgánových sústav, ale ako tvorcu a zároveň aj nositeľa kľúča k uzdraveniu.

Homeopatiká sú látky minerálneho, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Pri ich príprave sa využíva riedenie a potencovanie, vďaka ktorému sú po spracovaní účinnejšie než východiskové substancie. O stupni riedenia a potencovania hovorí číslo uvedené za názvom lieku, napr.: 12DH, 30CH, 200CH, 1M a pod.

Toľko v krátkosti o tom, čo asi tak homeopatia je pre úplne neznalých. Rád by som však v tomto príspevku poukázal skôr na to, kedy by ste po nej nemali siahnuť, prinajmenšom ako k prvej možnosti terapie na ceste za vašim uzdravením.

Cesta za zdravím si pýta štandardne tri kľúčové ingrediencie, presnejšie prebieha na troch stupňoch. 1) Úroveň správnej informácie, 2) úroveň správneho energetického toku, 3) úroveň vyživenia hmoty. Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Ak nemáte správnu mapu (informácia), v cudzom meste sa asi ľahko stratíte. Ak máte správnu mapu, ale v aute nemáte benzín (energia), žiaľ sa vaše auto nepohne z miesta a do cieľa taktiež nedorazíte. Ak máte dobrú mapu, dokonca i nádrž plnú pohonných hmôt, ale vášmu auto chýbajú kolesá (hmota), lebo niekto ich ukradol alebo sa stratili, tak ste opäť v nežiaducom stave. Na tejto demonštrácii jasne vidíte, že aby sa telo naštartovalo z pohľadu zdravia tým správnym smerom, potrebujete vyvážený kokteil riešení šitých na mieru konkrétnemu človeku v konkrétnom fyzicko-psychicko-spirituálnom stave.

Z môjho pohľadu možná doména homeopatie z radu rôznych alternatívnych postupov je hlavne v informačnej rovine uzdravovania. Funguje dobre v tejto rovine samozrejme opäť len vtedy, ak sa správne odhadne presný liek a jeho potencia pre konkrétneho človeka. Ak sa horeuvedené splní, i v tomto prípade však môže homeopatický prístup  pri uzdravovaní zlyhať... 

Kedy?

Keď nie je "šťava" v motore, teda niet vôbec energie, ktorá by podanú (i správnu) informáciu prebrala a veci pohla následne do želaného stavu. Vyčerpaného a vyhoretého človeka s celou radou diagnóz sa vám teda homeopatiou ťažko podarí pohnúť z miesta. Prinajmenšom nie na počkanie a bude to teda dosť dlho trvať a počítajte s behom na dlhú trať. Dokonca skutočnosť, že pacient "nereaguje" na homeopatický liek môže navodiť falošnú úvahu, že nebol správne vybraný. Problém je však tam, že "akumulátor" pacienta je vybitý a neschopný realizovať ani tie "správne" informácie. 

Čo teraz?

Informačnej terapii by teda mala v relevantných prípadoch energeticky vyčerpaného pacienta predchádzať tzv. "dobíjacia" fáza, teda navýšenie životnej sily, ktorá následne vďaka "správnej mape" dokáže uskutočňovať návrat do želanej homeostázy. Týmto "kotlom", ktorý v tele potrebujeme nakopnúť je rečou čínskej medicíny tzv. "Jang obličiek", ktorý sa v hrubých kontúrach v našom jazyku premieta hlavne do funkcie nadobličiek. Tie vieme, že v dnešnej dobe neustáleho stavu "boja a úteku" dostávajú poriadnu "nakladačku", preto sa postupne stávame národom úplne vyčerpaných a plne "zodratých" zombíkov.

Ako však už spomínaný "kotol" sfunkčniť a tým dodať želanú energiu na kľúčové fyziologické zmeny v organizme? Ciest je viacero. Z ríše bylinnej a živočíšnej ríše by som odporúčala napr. ashwagandu, ženšen, materskú kašičku, včelí chlieb perga, z minerálneho sveta morskú plazmu, shilajit, kyselinu huminovú a fulvovú, z terapií qi gong, dychové cvičenia, resp. v neposlednom rade všetky také terapeutický zásahy, ktorý výrazne zvyšujú mikrocirkuláciu v organizme.

Prajem vám teda, aby ste si správne namiešali kokteil ingrediencií potrebných pre vaše uzdravenie!