Pozadie nádorových ochorení detí

16.03.2021

Nádorové ochorenia u detí sú vždy delikátna téma a väčšina verejného diskurzu býva len na úrovni vyvolávania súcitu, prípadne o podpore najrôznejších finančných zbierok. Kardinálna otázka by znela, či by prístup integrálnej zdravovedy dokázal vniesť viac svetla do týchto typov ochorení u detí? Istotne áno. 

Najčastejšie nádorové ochorenia u detí sú nasledovné: leukémia, rakovina kostí, lymfómy, Wilmsov tumor v ľadvinách a nádory na mozgu.Čo na potencionálne spúšťače týchto ochorení hovorí bohatá skúsenostná báza naturopatie a integrálneho prístupu? Skúsenosť u mozgových nádorov u detí naznačuje, že býva tam prítomný veľmi silný až nezmieriteľný emocionálny konflikt a napätie medzi rodičmi a starými rodičmi daného dieťaťa. 

 Na strane druhej pri rakovine krvi = leukémie sa z pohľadu emocionálneho pozadia môže skrývať za daným prejavom hlboký podvedomý pocit straty sebaúcty a viny, že dieťa nebolo schopné zabrániť úmrtiu dvojčaťa počas prenatálneho obdobia vývoja. Obdobný charakter z pohľadu vzniku a príčin máva i tzv. Wilmsov tumor sprevádzaný naviac i silným pocitom strachu u dieťaťa. Rakovina kostí býva najčastejšie o odzrkadlení sporov medzi rodičmi na duši dieťaťa, ktoré si dáva za vinu, že nie je "dosť dobré a silné", aby týmto konfliktom medzi nimi dokázalo zabrániť. 

Okrem uvedených emocionálnych faktorov je vhodné brať pri diagnostike do úvahy i riziká vyplývajúce z radiácie / geopatogénneho či elektrosmogu, ktorému je dieťa dlhodobo vystavené ako i traumy emocionálne najbližšieho rodiča, najčastejšie matky. Nech už zvažujete akýkoľvek formát terapie u týchto chorobných stavoch, prinajmenšom na komplementárnej úrovni pomoci veľkou barličkou môže byť u detí nasadenie širokej palety napr. medicinálnych húb, flavonoidov, bachových esencií či aplikácie chi kung-u. Každá forma pomoci môže totiž pomôcť zvrátiť vývoj takéhoto onkologického ochorenia.