Ochorenia vaječníkov vo svetle Integrálnej Zdravovedy

15.03.2021

Milí priatelia,

Ochorenia vaječníkov vedia skutočne znepríjemniť život mnohým ženám. Cysty, rakovina, neplodnosť? Zoznam je snáď nekonečný... Aká je príčina tkanivových zmien na danom orgáne? Aká je mechanika ochorenia na tejto časti ženského ústrojenstva? A predovšetkým čo môžete učiniť k tomu, aby ste sa vyhli symptómom, resp. komplikáciám???

Cenné informácie a rozšírenie obzoru pre Vás, aby ste sa ani náhodou nestratili na svojej ceste za uzdravením a prevenciou.....

Krátke 5 minútové video k danej téme si môžete gratis pozrieť nižšie...