Ochorenia budúcnosti, alebo čo nás čaká od roku (nielen v oblasti zdravia) 2024?

08.11.2023

Milí priatelia,

Možno sa zdá, že je priskoro na bilancovanie roka 2023 a Silvester je ešte trochu vzdialený, ale predsa len si myslím, že je na mieste vysloviť prognózu, dokonca proroctvo vo vzťahu k nadchádzajúcemu obdobiu.... Sme totiž na prelome vekov....

Viem, čo si o tých slovách myslíte.... Koniec sveta už mal nastať v roku 2000, následne sme čakali armagedon v roku 2012, keď sa končil mayský kalendár a v nedávnej dobe nás strašili hrozbou jadrovej vojny za našimi bezprostrednými hranicami, ktorá (ešte) našťastie nenastala.... Nič to nemení na tom, že budúci rok, resp. nadchádzajúcich 20 rokov bude iných...

"Vybuchne" to v plnej sile presne od 4. februára (února) 2024 o 16:37 hodine.....

Predvoj očakávaných zmien, o ktorých teraz píšem, nastal už v roku 2017, ale reálne od roku 2024 vstupujeme plnou silou do nového tzv. dvadsaťročného cyklu energetiky Ohňa, ktorý vytláča doterajšieho vládcu, ktorým bol element Zeme podľa čínskej metafyziky.

Nosnými a hľadanými témami na úrovni jedinca i kolektívu minulej dvadsaťročnice bola hlavne stabilita, budovanie, postup vpred krok za krokom, pomalý ale stabilný rast, ukotvenie sa pevne v hmote, predvídateľnosť, tvrdá práca a šplhanie sa kariérne hore v hierarchickej a dobrej firme s pevným zázemím, solídne vzdelanie, aby sme sa následne mohli dobre u niekoho zamestnať, budovanie dôvery a dlhotrvajúcich vzťahov. Toto bola reflexia ostatných dvadsať rokov v kocke...

Väčšina ochorení a disharmónií v tomto pomaly sa končiacom časovom intervale sa zákonite objavovala hlavne z titulu strachu zo straty istôt, nadmernej stagnácie, neustáleho myšlienkového kolotoča, prípadnej absencie stability vo vzťahoch...

Ako som na úvod avizoval, príde zmena. Tí, čo sa na ňu pripravia, môžu prirodzene z toho benefitovať a tých ostatných očakávané turbulencie môžu úplne "zmiesť zo stola". Kam chcete patriť?

Čo teda prinesie blížiace sa obdobie Ohňa, ktoré nahradí epochu elementu Zeme? Poďme na to heslovite a v bodoch pozrieť.. Odkiaľ ideme a kam sa teda posúvame?

 1. Od neustáleho tlaku na zisk a finančné bohatstvo sa posúvame k hľadaniu hlbšieho zmyslu toho, čo robíme... Motivácia peniazmi teda bude nedostatočná...
 2. Od kontroly a "bičovania" jednotlivca v pracovnom pomere kráčame skôr k motivácii a k budovaniu sily a jedinečného potenciálu indivídua... Spoznaj seba a staň sa najlepšou verziou samého seba.
 3. Od nachádzania stability ("smrádek ale teplúčko") za každú cenu vykročíme radšej k túžbe po sláve, vizibilite a uznaniu okolia... Kto sa neukáže, ten akoby ani nebol...
 4. Od bezpečia a istoty ideme k prijatiu neustálej zmeny a nepredvídateľnosti udalostí... Život je neustála zmena...
 5. Od kariérneho rastu v jednej firme k samomanažmentu a rozvoju jedinca vlastnou cestou a k neustálemu sebavzdelávaniu v premenlivom pracovnom prostredí, kde sa zdôrazňuje hlavne sloboda v práci . Ak loď nemá svoj vyhliadnutý prístav, tak sa bude morom len potácať hore a dole..
 6. Od závislosti na ostatných k potrebe sa viac spoľahnúť primárne sám na seba, vlastné zdroje a duševný potenciál. Sebestačnosť za každú cenu.
 7. Od honby po materiálnych statkoch k inšpirácii a duchovnému rozmeru života... Život nie je len o povrchu...
 8. Od manuálnej práce (masáže, realitný trh, kúpa a predaj pozemkov, stavebníctvo, využívanie a obsluha mobilov rukami, výrobné závody, rukolapné veci) k virtuálnej realite a metaverzu (Internet, Informačné technológie, Spiritualita, Umelá inteligencia, Energetické liečenie, Umenie a kultúra, Turizmus, Médiá a zábava so zameraním na využívanie zraku, Content marketing, Služby v oblasti estetickej medicíny, Psychologické služby, Petrochemický priemysel, Genetika, Digitálna ekonomika s angažovaním klienta primárne na diaľku). Už aspoň viete, kam máte svoj čas a energiu investovať.
 9. Od racionálnosti a dominancie intelektu smerom k intuícii a sile srdca. Počúvaj svoj vnútorný hlas. Po čom piští tvoja duša?
 10. Od maskulínnej spoločnosti k presadeniu ženského elementu v riadiacich orgánoch (hlavne vďaka ženám stredného veku). Dámy, prichádza váš čas...
 11. Od pevne uchopiteľného k iluzórnemu a prchavému.. Uži si to, kým sa to nevytratí...
 12. Od prehľadnosti k vnútornému zmätku a konfúzii... Ukotvi sa, inak uletíš...
 13. Od hmoty a ohraničiteľnosti k bezlimitnému metaverzu... Viem alebo neviem, čo je skutočné?
 14. Od jedného stabilného mesačného platu k viacerým paralelným zdrojom príjmu. Zabudnime na 15- tého v každom mesiaci...
 15. Od hotovosti ku kryptomenám a digitálnej mene... Ovládnu nás?
 16. Od dôrazu na perfektnosť v službách k rýchlosti až k bleskovosti pri plnení zadania. Kto prv príde a splní, ten prv melie...
 17. Od života v komunite k izolácii jedinca od okolia na fyzickej úrovni. Spoznaj (osobne) svojho suseda...

Z pohľadu zdravia sa v nadchádzajúcom období od roku 2024 posúvame od patológií spätých hlavne s trávením a stredom tela: (žalúdok, slezina, pankreas, lymfa, svaly, diabetes) skôr k problémom srdca, ducha, mysle, emocionálneho tela, tenkého čreva, jazyka, reči, kardiovaskulárneho systému a očí. Problémy sa objavia i vo vzťahu k rastúcemu počtu potravinových alergií či intolerancií, neschopnosti tenkého čreva odlíšiť vhodné od nevhodného, zhoršené vstrebávanie živín, rečové vady, strata chuti, poškodeniu zraku skrz nadužívanie elektroniky. Nosnou výzvou v novej etape ľudstva v oblasti zdravia však budú primárne psychické a afektívne poruchy, neuzemnenosť, zmätok, prázdnota, depresívne, iluzórne a suicidné stavy v širokých radoch spoločnosti. Okorenia to ešte problémy s neplodnosťou, tendencie k nízkoprahovému zápalu, syndróm priepustného čreva, komplikované pôrody, obzvlášť ak má konkrétna žena akútne alebo chronicky oslabené obličky z titulu vyčerpávajúceho životného štýlu, v neposlednom rade na nás bude nadmieru vplývať negatívny efekt všade prítomného elektrosmogu, ktorý zníži regeneračnú schopnosť tela i silu imunity.

Na úrovni životného štýlu a medziľudských vzťahov sa môžu objaviť horlivé výmeny názorov, sexuálne úlety, nespravodlivé zaobchádzanie s druhým človekom, nebezpečenstvo poškodenia hmotných statkov ohňom, problémy s globálnym otepľovaním (sucho a horúčava), či extrémizmom, výbuchy zlosti atď.

Len pre pamätníkov uvediem, že na nás čakajúca epocha bude podobná ako obdobie medzi rokmi 1844 – 1863, keď v USA a Austrálii vypukla tzv. zláta horúčka = honba za náleziskami zlata, telegraf ako prvý masový telekomunikačný nástroj uzrel svetlo sveta, imigranti sa jemne povedané nespravodlivo zachovali k pôvodným obyvateľom tak v USA ako i v Austrálii, v neposlednom rade filozofovia Karol Marx a Friedrich Engels publikovali svoje horlivé manifesty ohľadom nespravodlivej spoločenskej rozdelenosti, čo malo následne svoje siahodlhé historické spoločenské priemety...

Čakajú nás teda krušné chvíle...

Potenciál a energetika prichádzajúcich časov je teda daná, ale to ako to využijeme záleží hlavne na našej individuálnej a kolektívnej uvedomelosti. A tu mám, mierne povedané, obavy...

Masami sa totiž prednostne šíri primitivizmus namiesto duchovného progresu, priemernosť namiesto rozvoja jedinečnosti, zameranie sa na egoistické potreby namiesto podpory celospoločenských hodnôt. Dôraz je na heslách bezpečnosti, lacnoty a komfortu... Vymrela akoby túžba po zušľachťovaní tela i duše. Respektíve je zastúpená len v zanedbateľnej menšine.

Do toho nám prichádza umelá inteligencia (Aritificial Inteligence) = AI, ktorá bude asi najväčším "game –changerom = zmení pravidlá hry" doby. Tým, že sa rozšíri do radov širokej populácie, prinesie nedozerné riziká pre vývoj homo sapiens, jeho myseľ i kognitívne schopnosti. Ako som spomínal, problém nikdy nie je s nástrojom, ale s tým, kto ho používa. A to záleží od uvedomelosti. Vďaka AI nebude nutné písať ani čítať, vonkoncom nejaký text prekladať či podrobne  a prácne zanalyzovať. Urobí to za nás predsa umelá inteligencia. Uspokojí našu lenivosť, ktorá sa za ostatný čas stala beztak bezbrehou. AI vytvorí iluzórny svet, po ktorom človek v kútiku duše túži, vybuduje si k človeku dôverný vzťah a bude nás presviedčať o tom, že skutočne cíti, že je našim chápajúcim partnerom. Nečudo, že mnohí v túžbe po pochopení iným sa budú ubiehať do virtuálneho sveta, ktorý však môže byť ľahko ovládaný algoritmami schopnými zmapovať plne psychiku človeka tak, že o tom samotný človek ani vedieť nebude. AI nás bude v istých aspektoch lepšie poznať než my samých seba. Pred ním sa prosto neskryjete. Ak má totiž niekto prehľad o vašich hriechoch, traumách, strachoch, tajomstvách, ktoré pred svetom skrývate, môže vás vedome či nevedome manipulovať. Vzniká tak podhubie pre podsúvanie obsahov, politických posolstiev, spoločenských nálad, formovania nálad a tvorby túžob na úrovni más. Takže to, čo tu bolo doteraz mohla byť len slabá upútavka toho, čo nás len čaká. Len podčiarkujem pôvodné heslo, že nie nástroj je nebezpečný ale osoba a jej uvedomelosť, ktorej daný nástroj do ruky dávame.

Technológie by nám mali prirodzene prednostne pomáhať rozšíriť naše vedomie, ale bude sa pravdepodobne diať žiaľ opak. Ono je to badateľné totiž už dnes. Vidieť, že masy ohlupievajú rýchlosťou svetla. Len pre ilustráciu uvediem, že podľa prieskumu taxikári, ktorí v Londýne nepoužívali GPS navigáciu mali nadpriemerne vyvinutú tú časť mozgu, ktorá zodpovedá za priestorové vnímanie. Tí ostatní zase pre zmenu mali danú časť podpriemernú, atrofovanú až degenerovanú... Platí teda, že "ak sval nepoužívaš, on neostane bez zmeny, sval ochabne a časom chradne." Čo nerozvíjaš, neposilňuješ ono to časom vykročí cestou k rozkladu a entropii. 

Budhisti nás toho času varovali pre pliagou ilúzie, Hinduisti hovorili a máji ako závoji cez ktorý nevidíme a gnostici ako napr. Platón zase o podobenstve v jaskyni, keď si človek mylne namýšľa podľa odrazov tieňov na stene, že ilúzia je vlastne skutočnosť... Budeme alebo možno už teraz sme otrokmi ilúzie, ktorú pred nás cielene predkladajú...???

Aby toho nebolo málo, tak umelá inteligencia potenciálne postupne preberie nadvládu nad ľudským jazykom, čo môže znamenať koniec homo sapiens ako ho dnes poznáme. Dnešný mladý človek sa predsa nevie pomaly ani len normálne vyjadrovať. Mladí veľmi nečítajú, ich slovník je zúžený, posolstvo pre nich môže mať maximálne dĺžku možno 5 viet, v opačnom prípade tomu neporozumejú, alebo ich to nezaujme. Schopnosť koncentrovať sa na istú aktivitu za ostatné roky sa rapídne zhoršila, čo je dané jednak prebytkom impulzov, zároveň i tým, že už nečítame knihy a nedokážeme tak dlhšie udržať myšlienkovú niť v jednej téme. Zároveň nedostatok každodenného pohybu pre zmenu zhoršuje i motorické schopnosti jedinca, nedochádza k súladu medzi jeho pravou a ľavou hemisférou mozgu. Je napr. zaujímavé, že v USA už nie je dokonca v školách povinné ani písanie rukou... Komunikácia a myslenie u más sa teda krok za krokom retarduje, čo v blízkej budúcnosti zákonite vytvorí človeka "Homo neuvažujúci", ktorému však ostane výhradne jedna zložka, a tou je zložka cítenia, túžob, teda číre emočné telo, ktoré si chce len užívať, zabávať, plniť si emočné potreby bez potreby nejakého zásadného vnútorného morálno-etického rozvoja. Čím viac radosti, tým lepšie... Takto by sme to mohli definovať. 

Istotne vieme, že práve kognitívna rovina a reč nás predsa od zvierat doteraz odlišovala.... Ak sa naplní horeuvedený scenár, tak tu budú pobehovať len emočne vyprahnuté zvieratká, ktorým treba podhodiť niečo pod zub, aby si svoju iluzórnu a prchavú potrebu aspoň na čas uspokojili. Zaujímavé bude i to, že čo učiní masívny nástup umelej inteligencie v oboroch, kde sa doteraz používal jazyk a kognitívne schopnosti človeka. Stanú sa masy ľudí nepotrebnými v pracovnom procese? Čaká nás osud Ríma? Alebo vykročíme na cestu zjednotenia sa, morálno – etického progresu a na púť za odbúraním vnútorných patologických programov?

Neviem, ale uvidíme čoskoro...