Kríza, ktorá bude bolieť...

15.03.2021

Dlho som uvažoval, či mám vôbec tento článok uverejniť, ale z titulu skutočnosti, že mojimi čitateľmi sú nepochybne inteligentné, uvedomelé a chápavé bytosti, tak som to v kútiku duše pokladal za akúsi povinnosť.

Mojou úlohou v tomto blogu nie je strašiť, skôr mám úprimnú snahu poukázať na isté riziká, vplyvy, nebezpečenstvá, ktoré sa onedlho môžu vyskytnúť v životoch každého z nás.

Keď som pred 8 rokmi začal osvetu v širšej populácii, tak som sa naivne nazdával, že pozitívna zmena je v spoločnosti do dvoch rokov reálne na dosah. Žiaľ mýlil som sa. Zároveň mi to len ukázalo jednu z mojich tienistých stránok, ktorou je netrpezlivosť. Bol som názoru, že ľuďom postačia tie správne informácie a impulz, ostatné sa "spraví samo." Nie je to však také jednoduché. Musel som si uvedomiť, že žijeme neskutočne zaujímavé historické obdobie. Od príchodu Ježiša sa naša planéta dostala do vplyvu znamenia Rýb (nečudo, že si Ježiš nachádzal svojich "kolegov" medzi rybármi"). Neptún, vládca znamenia Rýb, planéta mystiky, zároveň ilúzie a ružových okuliarov nám každým dňom preukazuje svoj vplyv. Nič nie je tým, čomu sa to na prvý pohľad javí. Denne sa potvrdzujeme v skutočnosti, že naša "realita" fakt stojí na vratkých základoch. Klamú nám médiá, klamú nám politici, klamú nám dokonca mnohí konšpirátori, dokonca my sami klameme, neraz žial i samých seba. Síce mnohí povrchno - komerční astrológovia, veštci a kdečo, čo nám ezobiznis za ostatné roky vyprodukoval, tvrdia, že sme už v historickom období znamenia vodnára, tak musím podčiarknuť, že to tak (pravdepodobne) ešte nie je. Vodnár je totiž symbolom slobody, revolúcie, originality, rovnoprávosti, dešpektu voči autoritám na vrchole pyramídy, bratstva, komunitného života, rovnosti šancí, kreativity. Krivdil by som, keby som tvrdil, že kde tu sa niečo v tomto duchu v našom svete neobjavuje, ALE.... ak sa pozriete von, tak to, čo tam uvidíte je skôr dosť tvrdá apokalypsa. Latinský názov, ktorého zmyslom je "odhalenie". Deň čo deň odhaľujeme, aké to lži, polopravdy nám riadia naše životy tak v malo ako aj vo veľkom. Taký je charakter aktuálnej doby. Jedno je však isté. Na definitívnu pravdu nemá patent ani jedna zo strán, pretože ilúzia "reality tam vonku" ešte zďaleka nie je plnohodnotne odkrytá. Apokalypsa je bez pochyby bolestivý proces, zároveň však zákonitý. Sám som si musel uvedomiť, že ľudia do istej miery pre svoj vnútorný a duchovný rozvoj bolesť potrebujú. Znie to možno tvrdo a masochisticky, ale je to tak. Bolesť je neraz jediná vec, ktorá danú osobu dokaže dotlačiť do nevyhnutnej životnej evolučnej zmeny. Žial neraz badám, že býva mnohokrát neskoro.. Ale život je raz taký. Ak nie si schopný včas zmeny, nevieš sa adaptovať, tak ideš z kola von... Taký je zákon života a smrti. Celý čas tu píšem o procese odhalenia a o tom, čo nám to má priniesť. Avizoval som zároveň, že by som Vás v niečom rád v dobrom zmysle slova varoval.

Tým varovaním je planetárny vplyv, ktorý nás všetkých onedlo čaká. Budem hovoriť predovšetkým o planéte Plúto. Jej vstup do znamenia Kozorožca v roku 2008 akoby švihom prútika spustil finančnú krízu, ktorá nemala vo svete už dávno obdobu. Jej dopad snáď každý pocítil. Viac či menej určite... Plúto kam vstúpi, tam kameň neostáva na kameni. Za predpokladu, že je tam faloš, neautenticita, "vzdušné zámky", "iluzórne bubliny", marketingové bláboly, mohol by som pokračovať, tak to všetko ide do stratena. Plúto nám dal v roku 2008 "milé" varovanie a možnosť postaviť našu spoločnosť konečne od začiatku na skutočných hodnotách. Finančná kríza, ktorá sa totiž spustila vôbec nebola v skutočnosti finančná. Skôr morálna, hodnotová, etická, celospoločenská, bola a stale je krízou identity človečenstva. Kto sme? Čo tu máme robiť? Ako máme na Zemi uskutočniť raj? V roku 2012 Plúto mierne ubralo zo svojho transformačného plynu, aby sme sa mohli nadýchnuť a začať naše uvedomelé "znovuzrodenie". Žial pri pohľade na procesy v malom / i vo veľkom to vyzerá tak, že sme sa v globále veľmi nepoučili. Žijeme stále neprirodzene na dlh, kaličíme prírodu, človek je človeku vlkom, pokračuje oligarchizácia zároveň primitivizácia spoločnosti, korupcia ako hrom, človek nevyužíva svoju kreativitu v súlade s Celkom, konkurenciu stále nenahradila kooperácia. AJ PRETO nás všetkých čaká opatovný úder na zadok. Bude bolieť, ale nie preto, žeby sme ho v kútiku našich hriešnych duší nečakali, ale preto, lebo bude rádovo silnejší ako v roku 2008.

Tento "bum-bác" príde vďaka konjunkcii (stoja tesne vedľa seba) planéty Pluto, ktorá symbolizuje znovuzrodenie, hĺbkovú premenu a planéty Saturn, ktorá je nositeľom božskej múdrosti, obmedzení, cez ktoré sa (síce neradi), ale rozvíjame. V plnej paráde sa nám onedlho ukaže úžernícky systém bankových inštitúcií, skutočnosť, že peniaze nie sú ničím kryté, že ľudia stále nepochopili, že financie nie sú tovar, ale len nástroj hodnotovej výmeny. Nevylučujem, že mnohí nešťastníci budú bezradne "béékať", postávať a buchotať na dvere bánk a prosíkať o prídel "ich peňazí" podobne, ako je tomu teraz v Grécku. A kedy to všetko nastane? Nuž v priebehu roka 2017. Zapamatajte si to prosím. Rok 2017... Kolosálna ekonomická kríza bude tlačiť i na politické elity, ktorých hodnotová premena môže kulminovať okolo roku 2024. Že koľko bude mať táto transformácia obetí, tak to neviem. Akurát viem, že dnešný človek sa žial stále posúva vpred skôr cez bolesť, než cez nadobúdanie múdrosti.

Prízvukujem, že nie je mojim cieľom strašiť, ale poukázať na vplyvy, ktoré sú zákonitou súčasťou tŕnistou evolúcie človeka. A aké rady by som dal na roky po 2017? Asi len dve!!! Majte prosím dostatok likvidných statkov (disponibilná hotovosť vo Vašich rukách), pretože bude o ne v prvých mesiacoch núdza... A po druhé.... Čas do krízy využite na to, aby ste sa stali čo najviac sebestačnými, zároveň sa naučili takú HODNOTNÚ činnosť, ktorou môžete reálne prispieť do kvalitatívnej energetickej výmeny medzi dvomi bytosťami. Činnosti typu: strážca parkoviska, pracovník burzy a "cenných" papierov, úradník a iné zvrhlé neproduktívne aktivity sa žial nepočítajú... Ak sa zmení človek, zmení sa i svet... Pamatajte prosím...