Kniha, ktorá môže zachrániť nejeden život...

15.03.2021

Milí priatelia,

vrelá vďaka za vašu účasť na krste knihy "Ako poraziť rakovinu už nie je tajomstvo." Ide o jedinečnú, priekopnícku knihu, jedinú svojho druhu na československom knižnom trhu. Jej vydaním by sme radi prispeli k rozšíreniu obzoru širokej populácie v oblasti (i) prevencie a adresovania onkologických ochorení. Sme presvedčení, že relevantné, včas podané, komplexné a podložene informácie môžu zachrániť nejeden cenný ľudský život! I preto prajeme knihe vysoký čitateľský záujem. Tak v radoch pacientov, o to viac v radoch tých, ktorí to myslia s prevenciou ak´hokoľvek ochorenia skutočne vážne!!

Časť záznamu z prednášky a krstu knihy Mgr. František Nagya, MBA si môžete pozrieť nižšie: