Histamínová intolerancia. Jej skutočné príčiny a riešenia?

21.02.2022

Začnime na úvod tak trocha s definíciami a krátkou teóriou...

Histamínová intolerancia (HIT) je porucha charakterizovaná nedostatočným rozkladom histamínu nahromadeného v organizme. HIT postihuje čoraz širšiu  ( i nižších ročníkoch) časť populácie, podľa štatistík prevažne ženy po 40. roku života.

Histamín - chemicky 2-(4-imidazol)-etylamín - je biogénny amín, ktorý je syntetizovaný a skladovaný v mastocytoch a bazofiloch organizmu. V menšom množstve aj v iných bunkách, napríklad v trombocytoch, niektorých črevných a nervových bunkách - tzv. endogénny histamín, ale nachádza sa aj v potravinách bohatých na bielkoviny - tzv. exogénny histamín.

FUNKCIE HISTAMÍNU V ORGANIZME

Histamín plní v organizme viacero dôležitých funkcií. Spolu s ostatnými biogénnymi amínmi (serotonín a katecholamíny adrenalín, noradrenalín, dopamín) sa podieľa na prenose chemických signálov. Prostredníctvom stimulácie H1-histamínových receptorov pôsobí na hladké svalstvo s následnou reakciou podľa jednotlivých orgánov. V cievach spôsobuje vazodilatáciu s následným začervenaním, tvorbou žihľavky a opuchu, prípadne poklesom krvného tlaku. V srdci zrýchľuje tepovú frekvenciu a vedie k poruchám srdcového rytmu, v žalúdku zvyšuje produkciu kyseliny chlorovodíkovej (HCl), v čreve spôsobuje kŕče a hnačku, v maternici vyvoláva kontrakcie a u tehotných žien môže zapríčiniť potrat alebo predčasný pôrod. V prieduškách popri kontrakcii hladkej svaloviny vyvoláva i hypersekréciu hlienu a edém sliznice s následnými prejavmi astmy. V oblasti centrálneho nervového systému (CNS) spôsobuje v dôsledku vazodilatácie migrénu a závraty a stimuláciou nervových zakončení v koži spôsobuje pruritus. V mozgu plní funkciu hormónu bdelosti a spolu s adrenalínom ovplyvňuje výkonnosť, pohyblivosť, pamäť, učenie i príjem potravy (príliš nízke alebo vysoké hladiny histamínu môžu byť za poruchami ako ADHD alebo ADD). Ďalej sa zúčastňuje na regulácii krvotvorby, podieľa sa na zabezpečení prirodzenej obranyschopnosti a je sprostredkovateľom prirodzenej zápalovej reakcie, napríklad pri traume alebo po operácii. Najznámejšia je úloha histamínu na rozvoji alergickej reakcie, keď dochádza k rýchlemu uvoľneniu väčšieho množstva histamínu s možným vyústením až do anafylaktického šoku. Predovšetkým však treba zdôrazniť, že hlavnou funkciou histamínu je jeho účasť na normálnych ochranných a regulačných reakciách.

Za fyziologických podmienok je histamín odbúravaný kontinuálne a pomerne rýchlo enzýmom diaminooxidáza. Tento enzým je produkovaný enterocytmi a vyskytuje sa predovšetkým v tenkom čreve, v pečeni, obličkách a v bielych krvinkách. V priebehu gravidity sa vytvára v značnom množstve i v placente.

ČO JE TO HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

Histamínová intolerancia (HIT) je stav charakterizovaný nepomerom medzi množstvom histamínu a jeho odbúravaním v organizme. Histamínová intolerancia môže byť spôsobená:

 1. nadmerným prísunom histamínu v potrave,
 2. vlastnou nadprodukciou histamínu v organizme,
 3. poruchou aktivity enzýmu diaminooxidázy (DAO) zodpovedného za odbúravanie histamínu.

KLINICKÝ OBRAZ HISTAMÍNOVEJ INTOLERANCIE

HIT sa prejavuje pestrými príznakmi, ktoré môžu byť na jednej strane rýchlo nastupujúce a na strane druhej chronické. Z rýchlo nastupujúcich príznakov je najčastejšia nasledujúca symptomatológia:

 • kožná (sčervenanie, svrbenie, opuchy, urtikaria)
 • gastrointestinálna (kŕčovité bolesti brucha, nadúvanie, pyróza, hnačka)
 • respiračná (kašeľ, dýchavica, zahlienenie, kýchanie, nádcha, opuch pier a jazyka)
 • kardiovaskulárna (migréna, poruchy srdcového rytmu, zmeny krvného tlaku, závrat)
 • Z chronických príznakov sú to predovšetkým chronická únava, nervozita, nespavosť, úzkosť, depresia, panická porucha a bolestivá menštruácia.

Kde ja osobne vidím hlbšie príčiny a riešenia histamínovej intolerancie? V prvom rade by som rád podčiarkol, že histamínová intolerancia nie je choroba, ale prejav, teda symptóm, ktorý poukazuje na hlbšiu nerovnováhu v príslušnom organizme. Kde sú teda korene daného problému? Je nutné ich identifikovať, keďže mnohí riešenie HIT vidia buď len v ťažko presne definovateľnej diéte s nízkym obsahom histamínu, ktorá paradoxne pre niekoho funguje a pre iného zase menej, resp. v podávaní tzv. DAO enzýmu z externého zdroja, ktorý sa neraz nezužitkuje v tele práve tam, kde sa problematický prebytočný histamín vytvára a spôsobuje len nepríjemnú hnačku.

Prvým hlbokým zdrojom horeuvedeného problému s HIT je aminokyselina lyzín. Akým spôsobom? Možno je daná skutočnosť pre mnohých prekvapivá, ale daná aminokyselina je v dnešnom potravinárskom priemysle veľmi intenzívne pridávaná do mnohých priemyselne spracovaných jedál za účelom jednak navýšenia ich bielkovinového profilu, ale predovšetkým z titulu, že jemne sladí jedlá a vytvára voči nim skrytú závislosť. Typickými príkladmi jedál, kde lyzín hrá  kľúčovú rolu vo vytváraní návyku sú napr. hranolky, zemiakové lupienky, či najrôznejšie spracované masové výrobky ako salámy či šunky. Zoznam týchto jedál je v súdobom potravinárskom priemysle takmer nekonečný a je veľmi náročné sa im v plnej miere vyhnúť, ak teda kupujete štandardné balené potraviny v obchode. Problémom je i skutočnosť, že vo veľkochovoch zvierat sa i geneticky modifikovaná sója a kukurica fortifikuje práve spomínaným lyzínom, aby potrava zvieratám viac chutila. Negatívne účinky na ich organizmus sú  nedozerné, kopírujú patologické stavy podobné ako u ľudí, zároveň i preto sa na naše taniere dostáva čoraz horšia kvality, musím podotknúť, doslova chorého živočíšneho masa.

Žiaľ príjem izolovaného lyzínu v potrave  v tele narúša vstrebávanie arginínu, čo má neskoršie za následok celý rad porúch, ktoré sa prejavujú primárne v kardiovaskulárnom systéme (problémy s krvným tlakom, impotencia, zhoršené prekrvenie tkanív atď.). Prebytok izolovaného lyzínu, ktorý sa v tenkom čreve nevstrebe do krvi následne neželane končí hrubom čreve, kde dochádza k jeho nechcenej fermentácii a vzniká z neho biogénny amín pod názvom kadeverin. Čo je vlastne kadeverin?

Kadaverin, nazývaný tiež pentamethylendiamin či pentan-1,5-diamin, je alifatickým diaminom. Molekulový vzorec je NH2(CH2)5NH2. Vzniká, podobne ako putrescin, tzv. dekarboxylacíiou aminokyseliny lyzínu, napríklad pri hnití masa. Jeho toxické účinky sú podobné ako účinky amoniaku. Označuje sa i ako mŕtvolný jed.

V hrubom čreve je teda nevstrebaný lyzín mikrobiómom premieňaný na pre človeka vysoko toxickú látku (jedným z možných prejavov sú veľmi nepríjemne zapáchajúce vetry). Daná skutočnosť má za následok zamorenie hrubého čreva a následne silné preťaženie a toxickú nálož pre pečeň a nervový systém človeka. A tu do celého tohto "jedovatého" procesu vstupuje tzv. DAO enzým z titulu, že z pohľadu prežitia človeka je podstatnejšie rozloženie a neutralizácia spomínaného toxického kadeverinu a nie histamínu, takže pri chronickom zaťažení človeka lyzínom sa väčšina DAO enzýmu použije na horeuvedený proces, čím v závislosti od individuálnej kapacity, resp. stavu sliznice čreva neostáva dostatok DAO enzýmu na rozklad prebytku histamínu, čo má následne za následok typické prejavy histamínovej intolerancie. Tento fenomén je jednou zo skrytých príčin, ktorá sa skrýva za pandémiou histamínovej intolerancie dneška.

Druhú časť koreňa problému s histamínom  podrobnejšie rozvádzam nižšie:

U pacientov s diagnostikovanou histamínovou intoleranciou sme častokrát svedkami energeticky oslabených meridiánových dráh pľúc, hrubého, v neposlednom rade i tenkého čreva. Pľúca a ich párový orgán hrubé črevo patria podľa čínskej medicíny pod energetiku tzv. elementu kovu a prislúcha im i zdravotný stav našej pokožky a väčšiny slizníc v organizme. Keď dané dva meridiány z nejakého dôvodu nefungujú, ukáže sa to negatívne i na svalstve, konkrétne na svaloch serratus anterior (predný a zadný pílovitý sval) a posterior, ktoré sú aktivované napr. pri astme. Element kovu  a jemu prislúchajúce orgány v čínskej medicíne predstavujú v našom tele akúsi hraničnú zónu medzi nami a vonkajším svetom, s ktorým sa denne konfrontujeme. Z psychosomatického pohľadu sme teda pri pacientoch s histamínovou intoleranciou svedkami najrôznejších problémov s pomyslenými hranicami  v živote. Trápia ich napr. nasledovné otázky: "Ako vnímam vonkajší svet? Je okolie pre mňa (ne)bezpečné? Aký je môj svet a aký zase tvoj? Zažívam konflikt na hranici svojho životného revíru." Do kategórie emocionálnych konfliktov spúšťajúcich histaminózu patrí i pocit, že sme pod nadmerným tlakom svojho okolia, príliš nás kontrolujú, zubami nechtami bojujeme o svoj ťažko vydobytý životný priestor, v neposlednom rade máme pocit, že sa dusíme v nejakej nepríjemnej vzťahovej interakcii. Toto všetko horeuvedené naviac u dotknutej osoby okoreňuje i kontinuálny pocit ťažko uchopiteľného, málo definovateľného strachu a úzkosti, zároveň sa tieto emócie väčšinou pridružujú osobnosti, ktorá je a priori nerozhodnou, nepozná dostatočne samú seba a má nadovšetko slabú sebaistotu a seba hodnotu.

Ak sa histamínová nadprodukcia objavuje primárne tráviacom trakte, skrýva sa za tým i nerovnováha na úrovni energetickej dráhy tenkého čreva. V jej pozadí psychosomaticky vždy nachádzame akýsi vnútorný plač dotknutého pacienta, pocit jeho bezmocnosti a neschopnosti vystúpiť, z nejakej zapeklitej životnej situácie  pocit zahltenosti neriešiteľnými povinnosťami života. Daná skutočnosť spôsobuje, že v tenkom čreve sa čoraz viac rozmáha nežiaduci oxidačný proces a zápal, ktorý následne zákonite znemožňuje vstrebávanie čoraz väčšieho spektra prijatých potravín. Zároveň zápal na tenkom čreve postupne prispieva k narušeniu integrity črevnej steny, čo je neželanou predispozíciou pre vznik syndrómu priepustného čreva, ktorý je v neposlednom rade bránou pre nadmernú aktivizáciu imunitného systému a vznik širokej palety potravinových intolerancií a syndrómu dráždivého čreva (IBS).

I na fyzickej úrovni majú pacienti s nábehom na histamínovú intoleranciu isté podobnosti. V prvom rade je to príliš úzky profil ich črevného mikrobiómu (majú k tomu predpoklad  o.i. deti  narodené cisárskym rezom), resp. jeho nevhodné jednostranné zloženie. Spája ich i skutočnosť, že ich život je príliš jednostranne zameraný, zároveň istý vonkajší podnet v ich živote nadmerne dominuje. Je pre nich zároveň typická nadmerná hygiena, až túžba po akomsi  sterilnom prostredí v živote. V neposlednom rade trpia na materiálnej rovine nedostatkom omega 3 mastných kyselín a vitamínom B12.

Zápas s histamínovou intoleranciou si teda pýta komplexný prístup zo strany pacienta i terapeuta. Ako by mali vyzerať prvé kroky na ceste za nápravou?

 1. Aspoň dočasne obmedzte látky obsahujúce kvasnice, jednoduché cukry, kyselinu fytínovú, alkohol, niektoré zo strukovín, aby ste znížili  množstvo histamínu v systéme.
 2. Podávajte omega 3 mastné kyseliny, vitamín B12 a zo schusslerových solí natrium chloratum, ktoré majú protizápalové účinky.
 3. Podporte regeneráciu sliznice čreva butyrátom, aby sa navýšila prirodzená tvorba DAO enzýmu.
 4. Zabezpečte tzv. rebiózu = opätovné osídlenie čreva správnymi mikróbami., resp. čo ich najširšou  paletou (diverzita), aby sa zlepšilo vstrebávanie a mikrobiálna kompatibilita s vonkajším svetom.
 5. Modulujte reakciu imunitného systému napr. podávaním medicinálnych húb.
 6. Adresujte syndróm priepustného čreva
 7. Upravte stravu pacientovi v závislosti od jeho metabolického a genetického typu.
 8. Pracujte na emocionálnej úrovni pacienta, aby  sa vyriešila i tato rovina problému.

Horeuvedené typy a triky sú samozrejme len zovšeobecnenia a pýtajú si upresnenie v závislosti od konkrétneho pacienta, ale verím, že horeuvedený článok vám pomohol zorientovať sa v pozadí vzniku HIT a v nastavení tej správnej stratégie, ktorá nie je len manažmentom jej povrchných symptómov, ale zahojením skutočného koreňa daného problému.