Doba postcovidová. Čo nás čaká po ukončení tohto šialenstva?

11.07.2021

Úprimne povedané neviem, ale scenáre možného vývoja sú viac menej jednoznačné. O nich budem v tomto relatívne krátkom blogu písať. Že ktorý si zvolíme je samozrejme len a len na nás. Máme totiž slobodnú voľbu a vývoj bude záležať predovšetkým od našej kolektívnej úrovne uvedomelosti.

Kým sa dotknem pravdepodobnej budúcnosti, pozrime sa predsa len na to, čo už máme ako ľudstvo za sebou. Bez pochopenia včerajška totiž nepochopíme ani zajtrajšok. Každý z nás vychádza pri interpretácii reality z istého systému presvedčení (sám nie som výnimka), ktorý nám dáva logiku a oporný bod pri sledovaní turbulencií a zmien dnešnej doby. Môj svetonázor vychádza zo základu, že ako ľudstvo (aj ako indivíduá) prechádzame časovo preddefinovanými sekciami lekcií a učení, ktoré nás majú priviesť ku konkrétnym skúsenostiam, precitnutiam a vnútorným duchovným objavom. Ak píšem o tzv. lekciách, tak tým myslím predovšetkým tzv. odkaz duchu času, inak povedané kvalitu periódy, ktorú ako jedinec či spoločnosť v danom časopriestore žijeme. Ak si to vysvetlíme plasticky, tak napr. ročné obdobie zimy si od človeka a jeho činností istotne očakáva a vyžaduje niečo iné ako napr. leto. Jar je napr. predsa o sejbe, leto o starostlivosti, jeseň o žatve a zima o konzervovaní úrody. Všetko má teda svoj správny okamih v toku času. Moja interpretácia vývoja duchu času vychádza primárne z astrologickej archetypológie (o kvalite a cykloch času veľmi zaujímavo píše i Emil Páleš v knihe Angeológia dejín). Nechcem čitateľa príliš zaťažovať zbytočnou teóriou, preto sa pokúsim písať bez zbytočných komplikácií a balastu..

Začiatky histórie vývoja vedomia dnešného človeka vidím v tzv. Zlatom veku, ktorý sa na oblohe astrologicky prepája s bodom rovnodennosti v tzv. archetype Leva, ku ktorému z pohľadu kozmických telies prináleží symbol Slnka. Je to tá epocha, ktorá je vnímaná ako raj (časovo sme v Atlantíde a Lemúrii), z ktorého sme boli k jej koncu žiaľ vyhnaní, kde došlo k nášmu postupnému morálnemu pádu. Človek toho času na priamo komunikoval s duchovnými úrovňami a držal sa spočiatku pri svojom konaní vysokých morálnych a etických pravidiel. Zmyslom daného obdobia bolo pochopiť, že materiálnu sféru od nehmotnej v plnej miere oddeliť nemožno.

Postupná opantanosť a čaro ovládania hmoty však človeka uvrhla do nepriazne, prišla preto zákonitá skaza prepojená v toku času astrologicky na archetyp Raka, ktorý z pohľadu kozmických telies ovláda symbolicky Mesiac ako vládca prílivu a odlivu. Človek v danej epoche zažíva veľkú potopu sveta a stráca nadobro kontakt s nadobudnutým poznaním Zlatého veku. Odkazom tejto epochy je poznanie, že niet žiadneho konania bez náležitých následkov.

Čas a vývoj však nezvratne pokračujú ďalej. Astrologicky sa tzv. bod jarnej rovnodennosti dostáva do archetypu Blížencov. Ten kto pozná niekoho v tomto znamení (ovláda ho Merkúr) vie, že je to vynikajúci komunikátor, posol správ, organizátor, klebetník, obchodník, kontakt s inými ľuďmi a logické ľavo-hemisférové uvažovanie je jeho parketa. V tejto epoche vývoja vedomia človeka sa preto prirodzene objavuje obchodovanie, peniaze ako nástroj výmeny, zámorské plavby ako cesta spoznávania svojho okolia, objavujú sa prírodovedné disciplíny ako astronómia či matematika. Ide o obdobie, ktoré sa datuje hlavne do čias starovekej Mezopotámie či Fenície. Z pohľadu vedomia sa formuje predovšetkým naša komunikácia, schopnosť jasne formulovať svoje názory a presadzovať ich bez potreby niekoho iného uraziť.

V poradí nasledujúci archetyp, ktorý formoval naše vedomie bolo znamenie Býka. Časovo sme v starovekom Egypte. Stavajú sa tam pyramídy a pravdepodobne sa toho času monumentálne stavby realizujú i v iných končinách sveta. Býk je z pohľadu duchovného odkazu tzv. mág a formovač hmoty. Ventilačné šachty Cheopsovej pyramídy prekvapivo smerujú na súhvezdie Býka na oblohe. V Indii je krava svätým zvieraťom. Symbolov, že súdobý človek cítil prítomnosť danej "energie" času je teda viac než dosť. Človeku je v danom období daná do daru schopnosť neobvykle formovať a pretvárať hmotu. Ak si ešte niekto naivne myslí, že sa pyramídy toho času stavali nejakými primitívnymi spôsobmi, nazdávam sa, že nevie vôbec nič o duchu daného času. To, že dané poznanie sa vytratilo a dnes nám nie je k dispozícii, je už na inú tému. Tutanchamón ako jeden z posledných faraónov Egypta presne vedel, že prichádza nezvratná zmena ducha a kvality času, ktorej sám napriek úsiliu nevedel zabrániť. Duchovný rozmer tejto časovej periódy? Ak si vážiš hmotu a poznáš jej vnútornú psychológiu, tak ju vieš i primerane prispôsobovať a meniť.

Nachádzame sa tentokrát historicky na časovom prielome, keď Býka na oblohe strieda asertívny, individualistický Baran. Tento posun "od viac k jednému" je badateľný i náboženstve. Obdobie polyteizmu (viera vo viacerých Bohov) postupne strieda odkaz monoteizmu (je len jeden Boh, nanajvýš má viaceru podôb). Tento čas dejín prepájame s historickou osobou Mojžiša, exodom Židov z Egypta a ich cestou do zasnúbenej zeme. Odkaz danej časovej periódy je v pochopení, že nie sme žiadni vyvrheľovia či hriešnici, ale sme stelesnením a odrazom Boha v materializovanej podobe, na čo máme právo byť primerane hrdí. Máme teda právo zastať sa samých seba.

Postupne sa astrologicky jarná rovnodennosť dostáva do zásadnej etapy vývoja vedomia súčasného človeka. Prichádza totiž vek Rýb. Svetlo sa rodí do hmoty, hovoríme o historickej postave Ježiša (nie je žiadnym prekvapením, že "kamarátov" mal medzi rybármi a ľud kŕmil chlebom a rybami), ktorý nás učil schopnosti nezištne milovať a odpúšťať. Doba archetypu Rýb je pod vplyvom planéty Neptún. Pre neznalých len pripomínam, že Neptún je symbolicky spätý so závojom, ružovými okuliarmi, hmlistým videním, nejasnosťou, sebaklamom. Posledných 2000 rokov sme teda strávili odkrývaním podstaty vecí skrytých za pozlátkom a ilúziou. Zisťujeme (neraz bolestivo), že, veci nie sú v skutočnosti také, aké sa na prvý pohľad zdajú (moje kráľovstvo nie je z tohto sveta vraví Ježiš). Odkrývame deň čo deň naše divadelné hry, ktoré hráme sami pred sebou i pred ostatnými. Aj koncepcia tzv. konšpiračných teórií je priamym produktom a dôsledkom tohto neptúnovského veku. Veď čo iné by sme čakali? Zisťujeme, že na každom kroku nám klamú. Politici, farmapriemysel, etiketa na tovare, namiesto potravín konzumujeme "otraviny", lživá reklama. Mohol by som pokračovať. Stále máme skrytý pocit, že "pravda je ohýbaná a už nič nie je prosto sväté." Nikto nevie, kde je sever. Na každom rohu nachádzame "proroka či odborníka", ktorý tlmočí svoju pravdu. Komu mame veriť? Žiaľ nevedia to ani konšpirátori, keďže ilúziu je náročne plnohodnotne odkryť. Tento proces je totiž do značnej miery individuálny, prebieha vo vnútri nás a nedá sa len tak nanútiť "zvonka", obzvlášť nie masovo. Nedôvera medzi ľuďmi je dnes priamou konzekvenciou aj faktu, že nám vládnu iluzionisti, šmejdi a predávajú nám "šmejdy" a nerealizovateľné vzdušné zámky. Ale čo by sme predsa očakávali v období, ktoré je zahalené závojom ilúzie Neptúna. Skutočná pravda sa dá odkryť len cez vnútorný obrodný proces, ktorý musí byť nanajvýš prepojený so schopnosťou odpustiť všetkým nevedomým a ochotou dávať okoliu i bez potreby spätnej väzby. Odkaz danej doby v jednej vete? Lož a manipulácia, ktorú vidíš vo vonkajšom svete je odrazom skutočnosti, že my samých seba neraz klameme a nepripúšťame si to.

Som rád, že ste tento text dočítali až do tohto bodu. Prichádzam totiž k tomu, čo je dnes a aká je vízia zajtrajška.

Žijeme aktuálne biblické časy (viem, že nám to na internete tárajú snáď už od roku 2000 a stále nič-))), pretože sme aktuálne k roku 2021 v zaujímavej etape vývoja vedomia človeka. Sme totiž na rozhraní archetypu Rýb a Vodnára. Staré už neplatí a nové tu ešte plnohodnotne nie je. Síce sa vedú dohady, či tu Vodnár je alebo nie je, ale v plnej sile ,podľa môjho skromného názoru, jeho odkaz "udrie až cca. o 150 rokov. Takže trpezlivosť, milí priatelia... Nič to však nemení na skutočnosti, že od roku 2020 sme na začiatku predvoja silného 200 ročného obdobia, ktoré by sme mohli metaforicky nazvať prirovnaním, že "povstal vietor pred samotnou búrkou." Kým sa ponoríme do scenárov vývoja Vodnárovského veku, nech tu stojí pár symbolov, ktoré sa viažu k planéte Urán, ktorá je vládcom daného archetypu. "Revolúcia, nečakanosť, odpor k autoritám, digitálizácia, internet, high tech technológie, sila myšlienky, komunitná spolupráca, prijatie nevšedného, vytŕčaniu z davu a z mainstreamu, anarchia, všedné je prinajmenšom tak dôležité ako extravagantné, elektrické výboje, inovácie, rovnosť, bratstvo a láska, odpor, vzdor, vzbury proti pravidlám a normám, prebudenie, nezávislosť, vynaliezavosť, oslobodenie. Pripomína vám to niečo? Áno, súdobé dianie sa do značnej miery prekrýva s horeuvedeným. Kým sa necháme uniesť ezoterickými bájkami o príchode Mesiaša, musím podčiarknuť, že Zlatý vek tu už bol. Pred 12 000 rokmi. Teraz sme vo vývoji na druhom konci polkruhu. Nevešajme však hlavy, lebo nič nie je stratené. Poďme si to rozmeniť na drobné.

Problém je to, že istú kvalitu času môžeme zažiť, uchopiť, využiť rôzne. Záleží to predovšetkým od našej uvedomelostnej úrovne. Ak to poviem po lopate, tak kladivom môžete zabíjať klince (pozitívne) alebo praštiť niekoho po hlave (negatívne). Takže je to na nás a záleží od nášho prístupu. Len pre manifestáciu a pochopenie, za posledných 200 rokov sa konštelácie dvoch silných planét Jupiter a Saturn odohrávali vždy v tzv. zemských znameniach (Býk, Panna, Kozorožec). Kam sme sa mali (mohli) vďaka tomu posunúť? Spoznať hmotu, začať si ju vážiť a vybudovať si štruktúry, kde každý jej má dosť. A kde sme teraz? Matériou plytváme, stali sme sa jej otrokmi a 10% ľudstva vlastní 50% bohatstva sveta, kým zvyšok živorí z huby do ruky. Ako vidíte, tak je to ako so psom. Môže Vám ochrániť dom, ale aj hryznúť do zadku. Dve strany tej istej mince.... Je teda na nás, ktorú si vyberieme.

Spať však k scenárom vývoja vo veku Vodnára. Uskutočníme krvavú revolúciu na uliciach, ktoré doteraz v dejinách stále vyústili do následnej diktatúry, alebo zrealizujeme revolúciu vlastného ducha, teda zmeníme samých seba a svoje vlastné tiene? Čo si vyberieme?

Budeme žiť v anarchii a vzdore proti normám, alebo začneme chápať, že sme sa vzdialili od prírodných sakrálnych zákonov a navrátime sa k ich dodržiavaniu? Čo si vyberieme?

Budeme stále vzhliadať k vonkajším autoritám, alebo začneme dôverovať v autoritu v samých v sebe veriac, že sme schopní dostatočného samoriadenia bez toho, aby nás viedli na ručičky ako malé deti? Čo si vyberieme?

Využijeme digitalizáciu a technológie, aby nám pomohli vytvoriť rádovo viac voľného času a priestor na sebarealizáciu / sebarozvoj alebo sa staneme ich otrokmi a nastolíme digitálne otroctvo, kde všetci vedia o vás úplne všetko? Čo si vyberieme?

Vytvoríme spoločnosť bez peňazí, kde to nebude o neustálej honbe za profitom na úkor kvality a človečiny, alebo vykreujeme 100% digitálnu ekonomiku, kde zanikne hotovosť, aby nás mohli i finančne plne ovládať a v prípade potreby "vypnúť" z obehu? Čo si vyberieme?


Budeme podporovať rovnosť v duchu: "každý má byť na mieste, ktoré mu v sakrálnej hierarchii prislúcha" a inováciu alebo sa budem snažiť "zomlieť" každého do jednoliateho amorfného celku, kde inovácia je akurát to, že si môžete vybrať svoje pohlavie a experimentovať so svojou sexuálnou orientáciou? Čo si vyberieme?

Stále je tu reč o tej istej vodnárovskej energii, ale ktorú z jej podôb si zvolíme, tak to je na nás...

Máme tu aktuálne koronakrízu, ktoré je len predohrou lekcií pokory, ktorým sa máme naučiť v nadchádzajúcich desaťročiach. To, či si dáte alebo nedáte vakcínu do tela a rúšku na tvár je z pohľadu vývoja úplne jedno. Prečo? Lebo obidve riešenia sú tou najspodnejšou úrovňou Vodnárovskej kvality z pohľadu riešenia tejto zdravotnej krízy. Lekcie v rôznom šate budú pokračovať do času, kým nezačneme aplikovať vyššie uvedomelostné úrovne vyplývajúce z Vodnárovského veku. Keď už je reč o vakcíne, tak jej čisto teoretický koncept nie je na zavrhnutie, ale jej aplikácia sa skompromitovala, keď sa toho času do nich ako sprievodné látky začali pridávať, podotýkam len "pre obyčajných ľudí" škodlivé ťažké kovy a iné pofidérne rakovinotvorné látky. Nehovoriac o tom, že súčasná vakcína proti Covidu je PREDbránou ku genetickej manipulácii človeka... Takže viac škody ako osohu.... A k rúškam? Nedávame si ich kvôli sebe, ale teoreticky hlavne kvôli druhým, ktorí ak sú pod nadvládou strachu, tak daný vírus skutočne môžu "chytiť". Sme ochotní si to rúško na seba dať, ak má niekto strach z nás? Je to na nás...

Klimatické zvraty sú taktiež privilégiom "nečakaného a nestabilného" Vodnára. Kľudne si viem predstaviť, že masy ľudí sú časom ochotné prikývnuť napr. na mesačné kvóty na najazdené kilometre, ktoré nebude možné prekročiť pre zhoršujúce sa klimatické pomery. A to všetko len pre pár "drobných" = dajte nám nejaký chlieb a hry a my budeme ticho a spokojní. A nebolo by lepšie sa radšej pričiniť, aby tomuto scenáru nedošlo vôbec? Aby sme si nezruinovali svoje životné prostredie pre vidinu profitu?

Boháči v Silicon Valley už mudrujú na tom, ako ovládneme vesmír či našu premnoženú populáciu napcháme do podmorských sídiel, prípadne zavedieme kontrolu plodnosti. Popritom už prebieha výskum smerujúci k možnosti "výmeny opotrebovaných orgánov za nové" či prenos ľudského vedomia na nejaký hardwarový nosič, aby sa zaistila nesmrteľnosť prinajmenšom tým vyvoleným. Táto forma transhumanizmu je taktiež odkaz revolučného Vodnára. Staneme sa otrokmi technologického pokroku a výroby cyborgov alebo svoj rozvoj nasmerujeme skôr do vnútra. Bude to na nás..... Držme si palce, aby miska váh sa kolektívne preklopila skôr na stranu rozumných, humánnych a eticko-morálnych riešení....