Čomu nás učí pandémia koronavírusu? Pokračovanie 2

15.03.2021

V predošlých blogoch (Čomu nás učí pandémia koronavírusu? a Čomu nás učí koronavírus? Pokračovanie...) som písal o pozadí pandémie koronavírusu z neobvyklého pohľadu. V tejto fáze si dovolím ďalšiu, verím, že zrozumiteľnú, prognózu vývoja očakávaných udalostí. Ako bolo z predošlých článkov asi jasné, moje vnímanie a pohľady vychádzajú z osobného presvedčenia, že ľudstvo ako celok a človek ako jednotlivec prechádzajú postupným procesom rozširovania vedomia, evolučným vývojom, ktorého cieľom je dostať sa opäť do jednoty s Celkom. Čo znamená jednota s Celkom v mojom ponímaní? Ak by som sa mal vyjadriť "uletene spirituálne", tak je to taký stav vedomia, v ktorom medzi sebou a okolitým svetom nevidím žiaden rozdiel, vonkajší svet je len moja projekcia, teda pozorovateľ, pozorovaný objekt a proces pozorovania je jeden celok. Asi takto v krátkosti... Trochu uzemnene a "pri zemi" povedané, tak jednota s Celkom je taký mentálny postoj jednotlivca, v ktorom si uvedomuje, že v hmotnej realite je všetko so všetkým prepojené, kde niet konania bez následku, kde všetko funguje ako hologram: "ako v malom, tak vo veľkom a naopak." Rozmenené na drobné: "Konaj tak, ako chceš, aby iní konali voči tebe. Sme totiž prepojení do organickej jednoty, ktorej hĺbku a komplexnosť si uvedomujeme v závislosti od stupňa našej individuálnej uvedomelosti. Ak si túto jednoduchú skutočnosť uvedomíme, tak pochopíme, že ak napr. zabijeme druhého, zabijeme tým i kus seba. Ak ukradneme a sme egoisti, tak vlastne berieme i sami sebe, ak klameme, tak činíme tak i voči sebe a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Prečo o tom píšem a ako to súvisí s pandémiou?

To, čo sa dnes deje "tam vonku" nie je nič iné ako materiálne manifestovaná barlička, ktorá nám má kolektívne viac otvoriť oči pred ozajstnou skutočnosťou, pred tým, ako sa veci naozaj majú. Aj vírus je teda len "náš produkt", ktorý nás má viac priviesť k úprimnosti voči sebe samým a k uvedomeniu si väčšej jednoty s Celkom. Podarí sa teda pandémii vytvoriť podmienky pre raj na Zemi v budúcnosti? Úprimne? Nie....Resp. ešte nie... Ale poďme si to vysvetliť postupne. 25. apríla (dubna) planéta Plúto (symbol hlbokej zmeny, strachov, reštrukturalizácie, podvedomia) nachádzajúca sa aktuálne v znamení Kozorožca (symbol stability, svetských štruktúr, istoty, moci) sa dá konečne do "kľudového stavu" = začne sa pohybovať retrográdne. Teda archetypálny spúšťač súdobých spoločenských a "virálnych" zmien uberie jednoducho povedané z plynu. Dobrou správou je, že tak učinia i jeho aktuálni "komplici", konkrétne 11. mája planéta Saturn a 14 mája planéta Jupiter. Suma sumárum stred mája 2020 môže byť okamihom, keď sa v spoločnosti konečne uvidí svetlo na konci pomysleného tunela vo vzťahu k tomu, kedy sa dajú dole rúška z našich tvárí. Opätovné prebudenie (posun vpred) aktuálne kritických planét (Saturn a Jupiter) môžeme očakávať až v strede Septembra 2020, u (Plúta) až začiatkom októbra 2020. Dané obdobie však už bude skôr o spoločenských následkoch a dozvukoch epidémie než o boji so samotným vírusom. Teda bude reč o novom ekonomickom reštarte.

Tento článok však nemá byť nejaká astrologická prognóza, skôr nápoveda k pochopeniu pozadia udalostí, ku ktorým sa už k dnešnému dňu (prinajmenšom na FaceBooku) snáď vyjadril každý, kto má dve ruky, dve nohy a zvláda elementárnu abecedu a prepájanie slov... V súčasnosti sa deje viac menej bezprecedentná "nebeská stimulácia" k prebúdzaniu širokých más k vyššej uvedomelosti. V spirituálnej oblasti však platí, že každá sviečka sa zapaľuje jednotlivo = rozumej, že každý sa má prebudiť sám za seba. Máme totiž individualizované duše (nie ako zvieratá, ktoré "sťahujú novinky a aplikácie" z kolektívneho pola = efekt tzv. stej opice = vedci zistili, že ak kritické množstvo opíc na jednom ostrove sa naučí napr. zmyť piesok zo zemiakov, tak túto istú zručnosť si instantne osvoja i opice z iných ostrov, i keď teda ony vôbec neboli vo fyzickom kontakte s "objaviteľmi tejto zručnosti"). Deje sa to teda cez spoločné morfogenetické pole zvierat. U človeka je to však trochu náročnejšie. Cestu k vyššej uvedomelosti si musíme vydobyť každý za seba. Zoberte si len za príklad skutočnosť, že ikonické bytosti ako Ježiš, Buddha, Hermes Trismegistos a iné už dávno pradávno ľudstvu priniesli poznanie a princípy správneho života, ale napriek tomu 95% celkovej ľudskej populácie je dnes ešte stále len na úrovni života, ktorý sa točí okolo primárnych potrieb a o transcendencii a hlbšom zmysle života ani len netušia, resp. ani nechcú tušiť. Sme ako spoločnosť zahltení povrchom a koreň problému zďaleka obchádzame. Taká ľudská povaha. Učiť sa nechceme, len keď to bolí, dokonca ani to vždy nepomáha... Si zoberte napr. spoločensko-zdravotno-politický diškurz okolo koronavírusu. Každý rieši fyzickú ochranu pred vírusom a o sile imunity organizmu ako najpodstatnejšej časti celého príbehu nezaznieva ani kúsok slova. Ľudia horekujú nad vyše 70 tisíc mŕtvymi, ale nikto sa nespýta, či prítomnosť vírusu bol u nich príčinou alebo skôr dôsledkom ich beztak zúboženého zdravotného stavu. Stále riešime zdravotníctvo na úrovni budov, preplatených úkonov poisťovňami, počtu lôžok, respirátorov, počtu lekárov a nikto nepovie na rovinu, že keby človek žil tak " AKO BY MAL" = nevládol by v širokých masách neprirodzený životný štýl, nezdravá životospráva, stres, úžernícky ekonomický systém, prehnitý materializmus a farizejský spiritualizmus, falošná predstava o nekončiacom materiálnom a ekonomickom raste atď..., tak by sme možno potrebovali len 1/5 súčasných zdravotníckych zariadení, kam by ľudia chodili snáď len kvôli komplikovaným pôrodom, zlomeninám a akútnym úrazom a s tým súvisiacemu ošetreniu. Rieši sa v kontexte epidémie zároveň i "pomoc" pre zamestnancov a zamestnávateľov. Opäť sa veľkodušne pumpujú do ekonomiky ničím nekryté peniaze, ktoré vrhajú beztak zadlžené štáty, jednotlivcov do ešte viac prehlbujúceho sa a de facto nekončiaceho ekonomického otroctva, z ktorého niet východiska, keďže úžera je vlastne hlavným hýbateľom tohto ekonomického modelu, ktorý si v podobe pôžičky, úveru ako jednotlivci či kolektív volíme buď po dobrom alebo po zlom. Aby toho nebolo málo, tak z pohľadu uvedomelosti ľudstva žijeme aktuálne tzv. obdobie pluralizmu = rozumej každý má (akože) svoju pravdu (aspoň si to naivne myslí a dokonca to i bojovne obhajuje). Stačí si pozrieť nejaký FB alebo komentáre k nejakému článku a okamžite pochopíme, že sa ako "civilizovaní" ľudia vlastne dnes nevieme dohodnúť snáď ani na tvare a farbe banánu či rohlíka. Toto je obraz dnešného sveta. Spať však našej prognóze...

Začala sa nová éra.... postupne ako ľudstvo prechádzame k obdobiu tzv. Vodnárovského veku, ktorý je inšpirovaný cnostnými heslami ako je bratstvo, láska, rovnosť, absencia mocenskej hierarchie, dôraz na kreativite. Predpokladom tohto prestupu je najprv samozrejme tvrdá konfrontácia so skrytými, potlačenými, zatajovanými skutočnosťami nášho života na úrovni jedinca i spoločnosti. Nie je možné predsa vstúpiť do čistej miestnosti so špinavými topánkami. Takže dobrá správa je, že bude lepšie... Tá zlá zase je, že pravdepodobne to pocítime až o 300-400 rokov. Prečo? Lebo prerod si pýta čas... U niekoho vééeľmi veľa času... Minule som napr. postrehol internetovú debatu nemenovaných dám, že tú karanténu sakra ťažko zvládajú, lebo si nevedia zájsť na manikúru a už by bol čas dať i vlasy prefarbiť, lebo po 2 týždňoch domáceho väzenia vidno kde tu už aj tie nechcené šediny. Druhí zase pre zmenu vyzývajú ku globálnej "protivirálnej" meditácii neuvedomujúc si, že vírus je náš vlastný výtvor, dar pomáhajúci nám v duchovnom rozvoji, ktorí sa má v konečnom dôsledku pretaviť do každodenného konania predovšetkým v podobe súcitu voči blížnemu a spolupatričnosti. Vírus teda len ukazuje našu skutočnú tvár a konfrontuje so strachmi, ktoré nám bránia byť tým, na koho obraz sme stvorení. Toto vyznelo biblicky-) Poukazuje na to, že sme úplne pokakaní a bojíme sa o svoj fyzický život, ktorí beztak väčšina ľudstva nežije, len fyzicky prežíva. Osobitnou kategóriou sú v tomto smere tzv. "akože veriaci" veriaci na Večný život po smrti a zmŕtvychvstanie. Keby tomu skutočne verili do špiku kostí, tak by sa od radosti hádzali do náručia vírusu a oblizovali by každé okýchané rúško. Nedeje sa to však...., lebo sme v kútiku duše všetci farizeji. Nie je to však dôvod na frustráciu a beznádej. Je to len aktuálny stav nekončiaceho sa procesu vývoja vedomia ľudstva. Plúto ako nebeský hráč aktuálne napomáha rozkolísať naše svetské štruktúry, ktorým sme bytostne verili a vkladali sme do nich pocit bezpečia. Činí tak cez "neviditeľnú" hrozbu, ktorá nás konfrontuje so strachom najväčšieho kalibru = strach zo smrti, presnejšie strach nášho EGA zo smrti... Lebo Duša je večná a ego skôr či neskôr končí... Aktuálne obdobie je špecifické hlavne tým, že zrkadlo sa nastavuje neobvykle širokému spektru spoločnosti naprieč kontinentmi, rasami, národnosťami. Že čo s touto nebeskou výzvou spravia jednotliví jedinci, tak to je samozrejme druhá vec. V tom spočíva predsa slobodná voľba človeka. Slobodní predsa nie sme v tom, že si robíme to, čo chceme, ale v tom, že máme voľbu, aký postoj zaujmeme k tomu, čo nám do života vnáša osud. V okamihu písania tohto článku niečo vyše 70 000 duší z milióna nakazených si povedalo, že sa už nechce meniť a "ide z kola von". Život je nekončiaci vývoj, rozpínanie vedomia, zmena a v okamihu, keď nám dôjde adaptačná schopnosť, sila či ochota, naplní sa "náš individuálny plán duše", tak sa jednoducho "lámeme" = fyzické telo zahynie..

Trocha perspektívy na nasledujúce mesiace na záver... Nezúfajme... Koncom babieho leta sa nejaká tá dovolenočka pri mori asi stihne... Pravdepodobne však ale na úver.... Ľudia sa totiž namiesto skutočnej bytostnej zmeny nevedia dočkať toho, kedy sa "to všetko vráti opäť do normálu"... Plúto však nepovedal svoje posledné slovo... Bude nás naďalej kolektívne i jednotlivo pokúšať zmeniť sa k lepšiemu, to všetko transformáciou nášho bytostného vnútra. Chystá sa už v roku 2024 na svoj grandiózny prestup zo znamenia Kozorožca, kde sa nachádza teraz, do archetypu Vodnára. A vtedy teda poriadne zamáva hlavne našou kolektívnou idealistickou predstavou o demokracii a predstavou o (ne)schopnosti širokých más vládnuť sebe samým. Bude opäť možnosť ponoriť sa do svojho vnútra. Ak teda budeme chcieť.... Príležitostí na prebudenie bude viac než dosť... Ale o tom asi neskôr...

P.S. Nadchádzajúce dva post-koronavírusové roky (2020-2023) najviac "zlíznu" osoby a štáty v znamení Leva a Vodnára. Avšak čo ťa nezabije, to ťa posilní... Takže hlavu hore!!!