Čomu nás učí pandémia koronavírusu? Výhliadka do budúcnosti..

15.03.2021

2 júla 2020 vďaka retrográdnemu pohybu planéty Saturn opätovne nastala trojkonštelácia plánét Jupiter, Plúto a Saturn. Mocná nebeská trojka, ktorá toho času spustila masový ošiaľ okolo koronavírusu. Pravdu povediac nebeské divadlo planét je len barometrom a predpovednou mapou spirituálnych lekcií, ktorými ľudstvo ako aj jednotlivci krok za krokom prechádzajú na tejto Zemi. Aktuálne pretláčanie sa troch planét v znamení Kozorožca je znakom toho, že nastal čas globálnej obrody v oblasti moci a financií. Zároveň nás dané obdobie učí predovšetkým potrebe byť trpezlivým, pokorným, húževnatým, cieľavedomým a vytrvalým. Všetko to, čo spájame s atribútmi archetypu Kozorožca. To, že čo dokážeme vyťažiť z danej krízy je však len a len na nás. Vírus je len katalyzátor zmien. Či to využijeme na našu duchovnú transformáciu je naša slobodná voľba.

Faktom je, že aktuálny mocenský a ekonomický systém je neudržateľný. Vízia udržateľného zajtrajška je však buď slabá, nemá celospoločenskú oporu, alebo to proste väčšinu pospolitého ľudu ani nezaujíma. Nožnice medzi bohatými a chudobnými sa roztvárajú, vychovali sme vďaka už dávno neaktuálnemu školskému systému jednu novú generáciu takmer nesvojprávnych, slabo vitálnych, fyzicky a motoricky neschopných jedincov, ktorí sú bez vízie a dokonca i životného elánu (česť výnimkám). Dôraz na etike a morálke v kombinácii s využitím individuálnych neopakovateľných zručností jedinca prepadli nekončiacemu sa krysiemu závodu o peniaze alebo o holé prežitie. Uvedomelosť pospolitého ľudu je nízka. Ani vzdelanie žiaľ nie je zárukou múdrosti, nanajvýš viac rozumu a logiky, ktorá ak sa neskombinuje s múdrosťou srdca, vytvárame len opakovane sofistikovaný systém vzájomného zneužívania. Cca. 40 % spoločnosti je neproduktívna (mládež a staršia generácia). Ďalších 30% spoločnosti je v pozíciách (banky, poisťovne, štátna sféra atď.), ktoré sa vedome či nevedome priživujú na hodnoty vytvárajúcej 30% zložke národa. Systém je postavený na vzájomnom využívaní, zneužívaní, nesplatiteľnom dlhu, čoho výsledkom je k aktuálnemu dňu neobvykle vysoká nedôvera medzi ľuďmi. Nikto nikomu a ničomu nedôveruje. Za všetkým a každým cítime potenciálny zdroj klamstva. Zdravý sedliacky rozum je minulosť, na všetko je "odborník" či mobilná aplikácia...

Uvažujúc čisto lineárne, toto sa nezmení len tak ľahko a rýchlo. Ľavicovo uvažujúci sa necháva unášať ilúziou nápomocného štátu, kým pravicový liberál je natoľko zaľúbený do svojej pseudo slobody a individuálneho rozumu, že si nevšíma, že systém, ktorý sme si ušili na seba bez výnimky ničí každého bez výnimky politického vierovyznania. Niekoho skôr, niekoho neskôr..., ale ničí... Je jedno, kto je pri moci, princíp je vždy o tom istom, len omáčka sa mení... Paradoxne však platí, že kým sa nezmení človek ako taký, oprava systému bude vždy len kozmetickým zásahom do podstaty problému.

Do 13 septembra 2020 prebieha nebeská príprava na rozbeh udalostí, ktoré sa spustia postupným "pohybom" planét Saturn, Jupiter, Plúto smerom k znameniu Vodnára na jeseň 2020. Vodnár je archetypom prepojeným o.i. i s demokraciou. Bude sa teda demokracia reformovať. Obzvlášť kardinálnymi udalosťami, ktoré môžeme očakávať v plnej paráde od roku 2024.

Ako vyzerá jeden z možných scenárov? Vírus naberá badateľne na sile a namiesto riešenia slabej imunity sme naďalej otrokmi "rúškománie". Prepad mobility ľudí v letných mesiacoch pocítia viaceré hospodárske segmenty. Na jeseň sa ukáže skutočná hĺbka celosvetovej ekonomickej recesie. Začneme konečne chápať, že nejestvuje " rýchle a bezbolestné riešenie = quick fix" na chradnúci ekonomický systém postavený na ilúzii nekončiaceho rastu hrubého domáceho produktu.

Politická elita sa preto pokúsi zatiahnuť ručnú brzdu... Ako? Ide sa opäť do karantény.... Ľudia sa však nedajú opäť zavrieť na dlhšiu dobu, preto bude narastať nevôľa a otvorená konfrontácia s aktuálnou mocou. Predzvesťou podoby očakávaných pohybov sú nedávne pouličné udalosti a nepokoje v USA . Tak či onak, bude narastať nedôvera voči mocenskej elite. Ľudia paradoxne postupne

dospejú k záveru, že či je to ľavé alebo pravé, je to stále len ten istý bordel. Zatúžia po jednom a jedinom alfasamcovi, ktorý to dá konečne do poriadku... Nech to stojí, čo to stojí.. Pravdepodobne teda smerujeme k demokratickému modelu, ktorý poznáme napr. zo súčasného Ruska. Systém postavený na rozdrobenosti strán sa bude postupne reformovať do Orbánovskej či Putinovskej demokracie.

Či je to dobré alebo zlé je vlastne nepodstatné, otázka znie, či sa spoločnosť bude vďaka daným zmenám posúvať v uvedomelosti vpred alebo nie. Koniec koncov sa nedeje nič iné ako zákonitý historický posun od Zlatého veku ľudstva, ktorý si už žiaľ nepamätáme k chaosu a potom späť.

Začalo to toho času Zlatým vekom, keď osvietený panovník bol v priamom kontakte s univerzálnou božskou pravdou a zasvätené kňazstvo učilo zákon ostatným členom spoločnosti. Elita išla ľudu svojim správaním príkladom. Časom sa veci degradujú, prichádza strieborný vek. Moc sa dostáva do rúk vojenskej chunty, či štátnym úradníkom. Hovoríme o diktatúre. V bronzovom veku je moc v rukách ľudu. Aspoň teda na prvý pohľad. Ide však v skutočnosti o mocenský systém, v ktorom každý každého nejako zneužíva či využíva k svojmu dobru. Bavíme sa o tzv. občianskej demokracii. Na nižšom stupni je už len spoločnosť vo veku železa. Moc je v rukách lúzy a vládne absolútne bezprávie a chaos. Je reč o anarchii. Na dne sme už boli, dnes sme teda na druhom stupienku počítajúc zdola. Čaká nás teda istá forma diktatúry. Otázka znie kedy presne, dokedy, v akej forme a či sa z nej poučíme ako jednotlivici aj ako spoločnosť... Držme si palce!!!