Čo o Vašej imunite vypovedá typ patogénu, ktorý Vás trápi?

15.11.2023

Milí priatelia,

Tušili ste, že druh patogénu, ktorý váš organizmus oslabil veľa napovedá o tom, ktorý orgánový systém vám v tele nefunguje na plné obrátky? Poďme si danú tematiku rozobrať detailnejšie...

Principiálne platí, že pri prieniku nejakého patogénu z vonkajšieho sveta do tela sa aktivizuje naša imunita, ktorá sa ho snaží za každú cenu vypudiť, aby neprenikol do hlbších vrstiev, čím by mohol ohroziť pre život kľúčové orgány.

V závislosti od našich konštitučných oslabení sme náchylní na oslabenie od konkrétnych typov patogénov. Že akých?

V zásade pri patogénoch, ktoré prenikajú do tela hovoríme buď o parazitárnych infekciách, bakteriálnych či vírusových záťažiach, v neposlednom radi sa objavujú v radoch populácie i hubovité infekcie.

Každá osoba môže byť náchylná na iný typ patogénu. Táto tendencia je daná predovšetkým tým, v akej kondícii sú jednotlivé orgánové systémy daného človeka. Hovorím teda o kondícii aktuálnej alebo konštitučnej.

Ak trpíme predovšetkým hubovitými infekciami, tak z toho môžeme  usúdiť, že našou slabinou je hlavne orgánový okruh obličiek a močových ciest. Oslabenie v tejto oblasti má teda za následok, že imunita sa ťažšie dokáže popasovať  napr. kandidózou, patologickým hubovitým patogénom. Bez podpory obličiek teda bude naša snaha zbaviť sa trvale napr. kandidy asi márna.

Ak je telo vystavené skôr útoku parazitov, človeku v živote bytostne chýba hlavne radosť a úprimný smiech. Za protiparazitárnu imunitu totiž primárne zodpovedá okruh srdca a tenkého čreva, ktoré táto emócia najviac ovplyvňuje. Protiparazitárne doplnky či terapia sa pravdepodobne preto minú účinkom, ak hore uvedené orgány terapeuticky nepodporíme.

Vírusové infekcie v tele vypovedajú pre zmenu o tom, že vaše trávenie nie je v top kondícii. Slezina, slinivka brušná a žalúdok sú totiž okruhom, ktorého stav priamo zodpovedá z to, ako si imunitne dokážeme poradiť s vírusmi, resp. s ich potenciálnym nekontrolovateľným rozmachom. Pracujte teda na svojom mikrobióme a stave slizníc vášho tráviaceho traktu, ak sa vám vírusové ochorenia opakovane vracajú.

Aký orgánový okruh v organizme podporiť, ak patogénmi, ktorým vaše telo opakovane podlieha sú najrôznejšie baktérie? Sú to v tomto prípade hlavne pľúca, hrubé črevo a pokožka. V neposlednom rade adresujte tematiku smútku a odlúčenia vo vašom živote. Ak tak učiníte, baktérie u vás určite nebudú mať šancu...

V neposlednom rade tu máme patologické bujnenie buniek v organizme. Prečo sa s tým nevie popasovať imunita? Pretože je v nerovnováhe príslušná vetva imunity, ktorá zodpovedá za protirakovinovú obranu, za čo zodpovedá naša pečeň. Čím je totiž tento orgán viac v poriadku, tým je  menšia šanca, že sa v tele vyskytne nekontrolované bujnenie, ktoré sa vymyká záujmu celku....