Čo o vás prezrádza zívanie ??

26.10.2023

Milí priatelia,

možno to vyznie smiešne, ale to keď si zívnete, ono to má istý skrytý odkaz.... Viem, že si poviete, že ide predsa o to, že človek je unavený a dochádza mu sila.... Áno, platí to.... Ale to, že kedy a ako často si zívnete nie je vôbec jedno... Prečo? 

V predošlých obežníkoch som písal o tom, že sa k energii na každodennú činnosť v živote dostávame cez dva základné kanály. Je to buď primárny zdroj, ktorý stelesňujú naše pľúca a trávenie alebo sekundárny tzv. záložný zdroj, ktorý je prepojený u človeka na orgánový systém ľadvín. Kým pľúca sú zdrojom prednostne rýchlej, ale krátko trvajúcej sily, trávenie ponúka skôr pomalšiu, avšak čo do vytrvalosti pre človeka dlhšie dostupnú energiu. 

Ak začneme zívať, tak je to dôležitý signál o tom, že náš organizmus v danom okamihu dňa prepína z primárneho zdroja čerpania sily na zdroj záložný. Ak tak činíme napr. už v doobedňajších hodinách, tak je to prejav neželanej skutočnosti, že naše primárne kanály generovanie životnej energie nefungujú dostatočne dobre, čo naše telo núti čoraz viac a častejšie siahať do cennej "špajze", teda zásobárne vitálnej sily na horšie časy. 

 Ak je reč o tzv. "horších časoch", tak sa bavíme prednostne o veku a časovom období po 40-tke nášho života, kedy záložnú energiu zdedenú od predkov v obličkovom okruhu budeme bytostne potrebovať na udržanie sa v dobrej kondícii, keďže vekom prednostné, teda primárne zdroje energie vďaka starnutiu prirodzene strácajú na efektivite. Ideálnym stavom je preto situácia, keď si počas väčšiny dňa vystačíte energiou, ktorú vytvoria primárne zdroje energie, rozumej pľúca a trávenie z titulu, aby ste si záložný zdroj zbytočne nepredvyčerpávali. 

Ak sa vám to darí, tak klobúk dole.... Ak nie, tak buď potrebujete znížiť výdaj energie a "ubrať plyn v živote" alebo zlepšiť efektivitu fungovania prednostných zdrojov energie...

Do skorého zívania priatelia, čoskoro sa ozvem...