Čo nás ako ľudstvo čaká po pandémii koronavírusu?

15.03.2021

V prvom rade sa vám chcem zo srdca poďakovať za priazeň v roku 2020 a popriať veľa energie, nadhľadu a vnútorného vedenia do nadchádzajúceho obdobia. Síce nie som zastancom teórie Nového roka, ktorý začína 1.1. (skutočný rok sa podľa mňa začína až 1.3. skrz prebudenie prírody do jari), podobne ako si nemyslím, že nový deň začína polnocou a zastávam skôr pohľad, že začiatkom dňa je východ Slnka, kým koncom je jeho západ. Ale to len na margo, že sme sa na míle vzdiali od prirodzenosti, čo si zákonite pýta svoju daň (aj) na našom zdraví. Aspoň viete, prečo majú dnešný koučovania v oblasti zdravia plné reči o cirkadiálnom rytme a o tom, ako sme úplne mimo neho-) Ale o tom možno inokedy... Minule sa ma jeden známy pýtal, ako som sa dostal od skúmania príčin ochorení a ich naturálnej harmonizácie k analýzam osudov a prirodzeného potenciálu ľudí. Bolo to zákonité, pretože oveľa podstatnejšie než to, akú chorobu má človek je neraz to, AKÝ ČLOVEK má danú chorobu.... Spoznaj osud človeka a pochopíš i jeho (potenciálne) choroby...

Vyvíjame sa na úrovni jednotlivca ako aj na úrovni kolektívu. Evolúcia je nezastaviteľná a prináša nám najrôznejšie lekcie v závislosti od nami zvolenej cesty duše. Ako to bude teda s nami v roku 2021? No to, čo môžeme istotou povedať je, že v Lidl-i od Nového roka opať nabehne akcia na fit-líniu a chudnutie, pre tých, čo sa vyžrali ako prasiatká počas posledného mesiaca v roku. Ale teraz ná vážnu nôtu...

Mnulý rok 2020 numerologicky pod vplyvom energie "4"-ky boli samé obmedzenia, prekážky, uzemnenie, zaškatuľkovanie, duchovné lekcie o vytrvalosti, húževnatosti, trpezlivosti, disciplíne a odriekaní. V Novom roku 2021 nás čaká energia "5"-ky, takže bez pochyby zažijeme viac slobody, voľnosti, ale aj nečakaných zvratov, nevyspytateľných posunov. Sloboda totiž vo svojej podstate znamená i prijatie jedinej istoty, ktorou je neustála zmena a svojim spôsobom neistoty a faktu, že nemáme jasne prognózovateľnú pevnú pôdu pod nohami. O tom bude v rôznych obmenách nadchádzajúci rok 2021.

To, že sme na hrane niečoho veľkého cítia mnohí. Isté indície som komunikoval v obežníkoch o koronavíruse (dané články môžete nájsť v sekcii blogu o spiritualite: Blog o spiritualite :: Integrálna Zdravoveda (webnode.sk)) . Nie som v smere prognóz ani prílišný optimista ale ani zadubený pesimista. Uvidíme, ako sa so zmenami popasujeme. Citujúc jedného z mojich duchovných učiteľov: "mnohé staré modely už nefungujú v našich podmienkach, pritom nové modely ešte nie sú vytvorené." Na úpatí akej transformácie sa nachádzame? Čo tak veľmi cítime v éteri?

Vec sa má tak, že v roku 2026 sa končí jeden veľký globálny evolučný cyklus vo vývoji uvedomelosti ľudstva, ktorý počal rokom 1615. Bolo to obdobie, v ktorom sme si vytvorili na báze vzájomných zištných dohôd a výhod typu "má dať/dal celú radu formálnych inštitúcií , ktorých úlohou bolo upevňovať lojalitu ich členov vo vzťahu jeden k druhému. "Produktami energie" tohto obdobia sú napr. rodina, kmeňové komunity, vládne štruktúry, relígie, kultúrne normy, formalizované vzdelávanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti celým masám.

To, čoho sme už dlhodobo svedkami, je rozpadávanie rodiny, vzťahy na spôsob "voľných zvazkov", nejasnosť v rolách muža či ženy v manželstve, marginalizácia cirkvi a jeho odkazu, spochybňovanie kultúrnych noriem, patriotizmu, otázky nad loajalitov k štátu či národu. Aktuálna koronakrízy je taktiež len predvojom k spochybneniu aktuálnych formálnych štátnych a politických štruktúr, zároveň i demokracie ako spoločenského zriadenia, čo sa podľa mojich prognóz v podobe masových protestov a celospoločenského precitnutia vyhrotí okolo roku 2025.

O čom teda bude obdobie po roku 2027?

  • Pokračujúci pád relígií a dezintegrácia cirkví
  • Zrútenie mnohých vládnych systémov i inštitúcií zabezpečujúcich tzv. záchrannú sociálnu sieť
  • Posun od sily kolektívu k moci jednotlivca.
  • Odvrátenie sa od hľadania formálnych autorít mimo seba k nájdeniu autority v sebe samom
  • Posilnenie individualizmu a hľadania vlastného unikátneho miesta v spoločnosti
  • Renesancia a rozšírenie konceptu sebestačnosti a plnej nezávislosti jedinca od vonkajšich štruktúr
  • Objavenie sa hypersenzitívnych bytostí takmer bez ega
  • Spoliehanie sa primárne na samého seba a vyhľadávanie len energeticky kompatibilných zvazkov s inými jednotlivcami

Zlatý vek nás teda ešte pravdepodobne nečaká, ale sme na dobrej ceste k vydlaždeniu podmienok k hlbšiemu porozumeniu samého seba a vlastnej jedinečnej individuality.