Aký pacient, taký terapeut???

23.11.2021

Z času na čas zavítam na nejaké to diskusné fórum, na ktorých pacienti hľadajú pomoc na svoje zdravotné problémy. Zriedka ich však komentujem, pretože viem, že na to aby uzdravenie u niekoho skutočne klaplo, neraz musí klapnúť i vzťah pacient verzus terapeut. A to v nejakom virtuálnom internetovom chate sa skutočne nedá. Dávať akékoľvek rady len tak do éteru neraz končí tým, že to počúvajú buď tí, čo to možno vôbec nepotrebujú ,alebo to potrebujú "zabaliť" trochu inak. Na čo narážam?

Pacientov (záujemcov o uzdravenie) primárne rozdeľujeme z pohľadu prístupu k uzdraveniu do troch základných skupín: 1) Prvá hľadá v terapeutovi hlavne vzťah, dôveru v človeka, potrebu uistiť sa v spleti nejasností, potrebuje sa zakoreniť v premenlivosti a nestabilite svojho života. 2) Druhá skupina potrebuje reálne riešenia na konkrétny problém, potrebujú prekonať istú prekážku vďaka nejakému návodu, ktorý inému fungoval, túžia nájsť cestu k nimi definovanému cieľu a prekonať všetko, čo uskutočnenie ciela znemožňuje. Nepotrebujú emocionálne "objať", skôr recept na realizáciu svojho individuálneho úspechu. 3) Tretia skupina pacientov je zaujímavá tým, že paradoxne zbožňuje zotrvať v nevyhovujúcej zdravotnej situácii. Aj keď sa sťažuje, svojej choroby sa vlastne patologicky drží, pretože, dáva mu to istú "identitu", môže sa s niečím konečne stotožniť, lipne na danej chorobe. To, čo teoreticky od terapeuta potrebuje je "vykopnúť" zo zóny komfortu, ktorá je pre pacienta síce zničujúca, ale drží sa jej, lebo je "jeho".

Takže keď to zhrnieme, každý pacient má inú vnútornú motivácia z pohľadu uzdravenia bez ohľadu na to, že ho trápi totožná choroba.

Tak ako sa líšia od seba pacienti, tak sa líši i "ponuka" terapeutov. Nezávisle od toho, aká je jeho /jej "kvalifikácia" poskytuje vám svoju unikátnu energiu, ktorá môže, ale nemusí byť v súlade s tým, aká je vnútorná potreba klienta v danom okamihu. Jednotlivé typy (aj) terapeutov môžeme rozdeliť do jedenástich kategórií v závislosti od tzv. charakterového čísla. Ako dané číslo zistiť? Jednoducho... Z dňa narodenia... Ak je napr. niekto narodený 2-ho nejakého mesiaca, tak je tzv. "2"-kový charakter, Ak je daná osoba narodená 8-ho nejakého mesiaca, tak je daný človek "8"-kový charakter. V prípade, že deň narodenia pozostáva z dvoch čísel, tak za charakterové číslo považujeme tzv. "vnútorné " číslo. Narodený napr. 12-tého je teda "2"-ka, narodený 31-ho nejakého mesiaca je "1"-ka, narodený 24-ho je z pohľadu charakteru "4" -ka.... Špeciálnymi kategóriami sú ľudia narodení 11-tého alebo 22-ho nejakého mesiaca. Ich charakterovými číslami sú totiž celé čísla ich dňa narodenia.

Pozrime sa na to, čo pozitívne môžu jednotlivé charaktery terapeutov z pohľadu uzdravenia potenciálnemu klientovi ponúknuť?

1) Ide o skutočných lídrov. Vedú ostatných skrz vlastný príklad. Sú to ozajstní motivátory, ktorí v ostatných podporujú silu vôle prekonávať životné prekážky, inšpirujú pacientov svojim vlastným príbehom, učia ostatných pokore a ich osobnou značkou je prehlásenie: "Ak sa to podarilo mne, tak sa to podarí i vám, ak budete nasledovať moju cestu...." Primárne v ostatných podporujú mužskú, teda jangovú energiu, vedia byť z pohľadu poznatkov a skúseností nápomocní hlavne pri liečbe ochorení srdca, cievneho systému, chorobách chrbtice či očí.

2) Sú to "matky Terezy". Poskytujú pacientom hlavne emocionálne zázemie, silnú jinovú energiu , sú to vynikajúci a láskyplní poradcovia. Ľudia sa o nich môžu vždy oprieť, majú nadpriemernú empatiu, sú ochotní poskytnúť svoje rameno, aby sa na ňom niekto mohol kedykoľvek "vyplakať". Sú veľmi starostliví a primárne sa zameriavajú na emócie a narušené vzťahy klientov. Ich doménou je pomoc hlavne v oblasti potenciálnych ochorení tráviaceho traktu a pohlavných orgánov.

3) Ide o ozajstných polyhistorov. Majú neskutočný prehľad z rôznych segmentov liečby. Síce ich vedomosti nemusia byť úplne do hĺbky a detailov v každom smere, ale vďaka integratívnemu prístupu dokážu prepojiť súvislosti z rôznych terapeutických smerov a tým zefektívniť a urýchliť akúkoľvek liečbu. Ich doménou je komunikácia, riešenie hlavne ochorení mysle, chybných presvedčení, majú dar prerámcovať neefektívne myšlienky či názory pacientov a tým im pomôcť v uzdravení. Ich entuziazmus je pre ostatných nákazlivý. Majú dar pacientom pomáhať hlavne v oblasti porúch nervového systému, panických atakov, porúch reči, prípadne s problémami so sebavyjadrením a "schopnosťou sa predať" pred nejakým publikom.

4) Je expertom primárne v manuálnych terapiách. Masáže, práca s telom, jóga, tantra, tanec, tvorivé remeslá a podpora kreativity a výdrže v ostatných je ich parketa. Môžu mať dokonca dar pracovať v oblasti naprávania sexuálnych porúch, zároveň sú ideálnymi trénermi a motivátormi v oblasti športu.

5) Sú to skutoční kreatívci, ktorí neváhajú používať neštandardné postupy i v terapii , ktoré nemajú na trhu medzi ostatnými obdobu. Majú dar pomáhať ostatným zbaviť sa patologického lipnutia na niekom či na niečom. Ak máte záujem o harmonizujúce dychové cvičenia, astrálne putovanie, vedomé snívanie, tak toto môže byť terapeut, ktorý bude "váš človek." Môže mať solídne skúsenosti hlavne v riešení problémov s pľúcami a hrubým črevom.

6) "6"- kový terapeut je odborníkom na vzťahy a rodinné nezhody. Môže mať vynikajúce výsledky s technikami ako rodinné alebo systemické konštelácie, prípadne liečba cez maľbu alebo inú umeleckú činnosť. Jeho doménou je primárne mediácia vzťahov a uzdravovanie telesných porúch spätých s obličkami, cukrovkou, alkoholizmom, resp. štítnou žľazou. Ide o choroby, ktoré vyvierajú buď z partnerských napätí, samoty, izolácie, alebo z pozície, kde sme voči inému v polohe obete.

7) Tu sa bavíme o skutočnom liečiteľovi, ktorý reálne vníma podprahové energie, môže byť dokonca v kontakte s vyššími sférami a mať schopnosti vierohodného média. Jeho sférou pôsobenia je sila modlitby, východné metafyzické náuky a ich terapeutické smery, ezotéria, v neposlednom rade anjelská alebo iná terapia využívajúca duchovných sprievodcov. Tento typ liečiteľa môže vynikať dokonca i v masáži chodidiel. Ak sa chcete reálne dostať do kontaktu s vyššou duchovnou sférou, prípadne sa túžite zbaviť depresie, tento liečiteľ môže byť pre vás vhodná voľba.

8) Sme tu u skutočného znalca duchovných zákonov. Ak chcete spoznať karmické súvislosti svojho bytia, rozpoznať spätný vplyv svojich činov, ak chcete vidieť seba v nefalšovanom svetle a túžite byť konfrontovaný s čistou i keď možno pre vaše ego bolestivou Pravdou, tak ste na správnej adrese. Ak vám dokonca ide v živote hlavne o rozpoznanie predpokladov svetského úspechu, bohatstva, hojnosti, chcete sa naučiť odpustiť sebe či iným, terapeut pod vplyvom "8"čky je to, čo hľadáte.

9) Bezpodmienečná láska je primárne to čo, 9 - kého terapeuta vystihuje. Môže byť vynikajúcim astrológom či učiteľom meditácie. Ku každému pristupuje ako k rovný k rovnému. Má v sebe veľmi silný sociálny aspekt a úprimnú ochotu pomôcť, dokonca sa za pacienta i obetovať sa. Uzdravuje primárne skrz poznanie a odovzdávanie princípov zdravého životného štýlu, ktorý je veľmi blízko životu v súlade s prírodou.

11) Ide o veľmi neobvyklý zjav i v oblasti terapií. Máme tu dočinenia so znalcom telepatie, dokonca s človekom, ktorý má schopnosti silou myšlienky materializovať hmotné veci. V 11- ke spoznávame asi najlepšieho možného sprievodcu prechodu človeka na "druhý breh." Preto ich neraz stretávame v hospicoch alebo v pozícii kňazov. Ak hľadáte fundovaného hypnoterapeuta, odborníka na theta healing, niekoho, kto pracuje so zabudnutými technikami z dávnych čias Egypta či dokonca Atlantídy, hľadajte osobu narodenú 11-ho nejakého mesiaca.. Tlmočí svojim pacientom myšlienku, že sme viac ako fyzické telo a nebojí sa ísť na hranu života a smrti, ak to ma napomôcť transformácii dotknutého človeka.

22) 22-kový terapeut je skutočne raritou. Ide o vyššiu oktávu 4-ky. Má naviac dar priviesť človeka do bodu "nula", kde pochopí, že osud mu za každej okolnosti pomáha rozvíjať sa. Vďaka tomuto terapeutovi dokáže klient nazerať na svoj život z väčšieho odstupu, teda z pozície emocionálne nezainteresovaného pozorovateľa. Je tým najautentickejším reprezentantom prehlásenia: Všetko je tak, ako má byť. Učí princípom, že my vlastne nežijeme život, ale Život žije skrze nás.


Prajem čo najviac  vzájomnej konštruktívnej "chémie" s vašim potenciálnymi terapeutom.