Aký charakter, taká choroba (ná) tendencia...

25.09.2021

Sme odlišní... Líšime sa od seba medzi inými i svojim charakterom i životnou cestou. Práve náš charakter je tým činiteľom, ktorý najviac ovplyvňuje naše zdravotné, presnejšie chorobné tendencie v živote. V tomto článku by som rád v základných bodoch poukázal na achillovu patu jednotlivých charakterov. Vraví sa, že nie je dôležité, akú chorobu má človek, ale aký človek má danú chorobu. Ako sa jednoducho dopracovať k svojmu "zdravotnému charakteru."? Využijem tu starodávnu numerologickú techniku typologizácie osobností. Ako na to? Je to jednoduché.

Jednotlivé charaktery sú v číselne umiestnené v rozpatí od 1 do 9. Každému číslu z týchto čísel prislúcha istý charakter. Ako to vypočítať? Deň Vášho narodenia je tým kľúčovým číslom. Ak ste narodený napr. 8-mého, tak ste prosto tzv. "8 - čkový" charakter. Ak ste narodený napr. 3-tieho, tak ste tzv. 3-kový charakter. Čo však vtedy, ak ste narodený napr. 12-tého? Tu sa do úvahy berie primárne tzv. vnútorné číslo, teda druhé číslo v poradí = ste teda primárne 2- kový charakter, ale viete prebrať i znaky charakteru 3-ky, keďže 1+2 = 3 . Ak ste napr. narodený 22-ho, tak ste primárne 2-kový profil, keďže 2-ka je tzv. vnútorné číslo, ale viete sa správať i na spôsob 4-ky, keďže 2+2 = 4. Pre plnohodnotné pochopenie modelu si uveďme ešte jednu ilustráciu. Niekto sa narodil 23-tého nejakého mesiaca. Je teda primárne 3-kový charakter, sekundárne však aj 5-kový. V závislosti od toho v ktorej číselnej "energii" daný človek trávi aktuálne viac času sa prejavujú konkrétne chorobné tendencie daného čísla.

Na aké typy ochorení a fyzických disharmónií majú najviac nábeh jednotlivé charaktery a hlavne prečo?


Charakter č. 1

 1. Problémy s kolenami pre nedostatok pokory voči životu
 2. Problémy so srdcovým rytmom pre potrebu za každú cenu presadzovať svoju vlastnú vôľu
 3. Problémy s krvným tlakom pre neprijatie toho, čo práve je
 4. Problémy s chrbticou, ak chýba pokora alebo pre neschopnosť sa "skloniť pred životom"
 5. Problémy s očami pre potrebu v živote kontrolovať a mať pod všetko dohľadom
 6. Problémy s potenciou, ak ho nevnímajú v intímnom vzťahu ako "kráľa"

Čo by tomu charakteru najviac pomohlo k harmonizácii? Primárne správna a vecne podaná informácia, individuálna konzultácia s odborníkom, z esencií: ylang ylan, balance, citrin


Charakter č. 2

 1. Problémy s celým (časťou) tráviacim traktom pre hypersenzitivitu, neschopnosť prijať niekoho/niečo, nespracovanú žiarlivosť a úzkosť
 2. Problémy s prostatou alebo párovými orgánmi ako prsníky, obličky, vaječníky pre nespracované vzťahové témy a snahu byť za milého v každom vzťahu a voči každému

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Pochopenie zo strany blízkej osoby, sociálny kontakt, objatie, možnosť prejaviť svoje city, poradenstvo na spôsob koučovania, párová terapia, bachové kvapky, terapia vodou, terapeuta v podobe ženy


Charakter č. 3

 1. Problémy s dnou či reumatické potiaže z titulu márnivosti, neschopnosti prevziať v živote zodpovednosť
 2. Problémy s pečenou z dôvodu potlačeného hnevu a žiarlivosti voči úspechom iným
 3. Zápalové ochorenia ako prejav spätý so skutočnosťou, že "veci len hrá a jeho život je len divadlo pre vonkajší svet"
 4. Problémy s krkom, štítnou žľazou a mandľami pre neustálu komunikáciu a tendenciu ku klamstvám a "ohýbaniu" pravdy
 5. Bolesti hlavy z dôvodu, že mu myšlienky neustále víria v hlave

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Lúštiť krížovky, meditácia skrz opakovanie nejakej mantry, intelektuálne výzvy, prednášky, skupinová terapia


Charakter č. 4

 1. Tendencia k sexuálnej úchylke (hypersexualita) pre prítomnosť nadmernej sexuálnej energie za predpokladu, že ona nie je primerane ventilovaná
 2. Problémy so svalmi pre pocit, že nie som dosť dobrý a silný
 3. Problémy s pružnosťou pre neflexibilné uvažovanie a strach so zmeny
 4. Problémy s kŕčovými žilami pre nadmernú uzemnenosť a zakorenenosť vo svojich presvedčeniach
 5. Najrôznejšie kostné výrastky, problémy s chrbticou pre strach, že príde o svoje ťažko nadobudnuté hmotné statky

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Tanec, terapia s kryštálmi, akupunktúra, tantra, jóga, earthing, masáž, kreatívne hry z obdobia bezstarostného detstva


Charakter č. 5

 1. Problémy s pľúcami pre pocit stiesnenosti, nedostatku pocity slobody
 2. Problémy s krkom či hlasivkami pre nadmernú komunikáciu či šírenie klebety
 3. Poruchy funkcie hrubého čreva pre neschopnosť niečo pustiť či túžbu žiť život bez obmedzenia, dokonca s tendenciou k porušovaniu zákona

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Dychové cvičenia, astrálne putovanie, návšteva sakrálnych miest, vedomé snívanie


Charakter č. 6

 1. Tendencia k poruchám oblčiek pre nefunkčné vzťahy, strach zo samoty, závislosť na iných, neschopnosť sa integrovať do nejakého kolektívu, či neochote vzdialiť sa od nefunkčných rodinný pút.
 2. Nábeh k alkoholizmu, ak život nie je dostatočne idilický.
 3. Ochorenia šítnej žľazy pre nadmernú obetavosť voči iným a tendenciu byť obeťou iných, ktorí zneužijú jeho dobrotu.
 4. Problém s krvným cukrom ako prejav nedostatku lásky od osoby, ktorú milujeme, ale ona nám daný cit neopatuje.
 5. Problém s detoxikáciou pre tendenciu potláčať v sebe emócie.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Modlitba, práca s mandalou, rodinné konštelácie, vedená meditácia, návšteva sakrálnych miest, terapia umením


Charakter č. 7

 1. Dotknutá osoba častokrát pri chôdzi špičkuje, keďže je málo uzemnená a svoju pozornosť smeruje neustále do vyšších spirituálnych sfér.
 2. Jej telo sa ťažko dokáže popasovať s akoukoľvek toxicitou, chémiou, štipľavými jedlami.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Čítanie sakrálnych textov, meditácia, mudry, masáž chodidiel


Charakter č. 8

 1. Poruchy rovnováhy, keďže svoj život žije v extrémoch, resp. pre neschopnosť odpustiť sebe/ostatným
 2. Problém s kosťami, keďže je vždy a za každej situácie "tvrďasom"
 3. Tendencia k osteoporóze, keďže vníma seba ako málo cenného, hodnotného
 4. Problémy s pokožkou, keďže si nedokáže nastaviť zdravé hranice voči okoliu

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Meditácia skrz bubnovanie, silná masáž, prijatie svojej citlivosti , schopnosť ukázať i svoje slabé miesta


Charakter č. 9

 1. Problémy s bolesťou hlavy pre nadmerné uvažovanie
 2. Ochorenia súvisiace s čuchom, sluchom, zrakom
 3. Disharmónie mozgu a hypotalamu.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Meditácia tichom, óm mantrovanie, východné náuky, pobyt pri ohniVerím, že horeuvedené  informácie vám pomohli pri prvotnom zorientovaní sa  v chorobných tendenciách, aby ste lepšie dokázali zacieliť svoju prevenciu.