Ako zachrániť upadajúci vzťah? Tipy a triky...

05.12.2022

Odkedy sme ako ľudstvo vstúpili do 20 storočia tematika vzťahov nabrala v životoch ľudí na intenzite a dôležitosti. Ak v nich zažívate nepohodu, disharmonicky sa to na fyzickej úrovni prejavuje primárne buď na obličkách, štítnej žľaze, prípadne na pankrease. V tejto súvislosti by som v tomto blogu rád podal krátku úvahu a zároveň odkryl pár tipov ako zveľadiť, prípadne zachrániť tie vzťahy, ktoré sa javia, že upadajú a mieria do stratena. Hneď na úvod však treba zásadne podčiarknuť, že vstup do akéhokoľvek vzťahu s iným človekom predstavuje isté životné zasvätenie, ktoré nás zákonite učí vzdať sa časti ega a núti nás do istého bodu sa prispôsobiť inej energetike. Vďaka vzťahom sa totiž ako ľudia učíme, že dávať je mnohokrát oveľa viac než brať.

Na kvalitu a životaschopnosť istej medziľudskej interakcie, inak povedané či to prežije alebo nie, primárne vplýva šesť kvalitatívnych prvkov. Uveďme si ich: 1) Vzájomná fyzická príťažlivosť 2) Symbióza na úrovni vedomých povahových čŕt 3) Úroveň pudovej atraktivity a previazanosti 4) Miera spojenia v tematike uvažovania a myslenia 5) Miera súhry v tematike zdieľania emócií 6) Miera spojenia v tematike konania a presadzovania individuálnej vôle. Tieto parametre sa dajú na základe údajov narodenia i číselne presne vyhodnotiť, čím sa dostávame k želanej informácii, do akej miery je istý vzťah "prechádzkou ružovou záhradou alebo skôr spoločným mínovým poľom". Viac o tom v analýze kompatibility duší: Rozbor životného potenciálu

Vzťahy samozrejme prechádzajú vývojom, sú v rôznych časových cykloch života vystavené preddefinovaným výzvam, ktoré buď ich účastníci zvládnu a posunú sa tým vyššie alebo sa interakcia rozpadá, poprípade  len dlhodobo "prežíva".


Okrem súhry v horeuvedených parametroch treba ešte poznamenať, že jednotliví účastníci v istej interakcii prikladajú odlišnú úroveň dôležitosti jednotlivým oblastiam daného vzťahu. Zoznam daných oblastí vidíte nižšie.

                                                                                      12 oblastí spoločného vzťahu

1) Výzor, fyzická atraktivita a jej zveľaďovanie

2) Financie a vzájomná podpora v oblasti sebaistoty

3) Vzájomná komunikácia páru

4) Rodina a domov

5) Deti a trávenie voľného času

6) Každodenná logistika a práca 

7) Manželstvo ako formálny vzťah a miera vzájomného kompromisu

8) Intimita, ochota odkryť sa druhému, spoločné tajomstvá a sexualita

9) Spoločné presvedčenia a filozofia života

10) Kariéra a spoločenský status ako motor vzťahu

11) Priatelia a podporovatelia účastníkov vzťahu

12) Miera osudového prepojenia s daným človekom a trávenie samoty

To čo býva predom odsúdené na neúspech je napríklad snaha zachrániť nejaký nefunkčný vzťah skrz podporu takej oblasti  ktorá pre druhú osobu nie je vôbec alebo len málo dôležitá. Napríklad niekto sa snaží zotaviť vzťah cez podporu oblasti detí pričom pre partnera sú  z pohľadu zocelenia vzťahu podstatnejší skôr spoloční priatelia daného vzťahu. Alebo sa snažíte v nefunkčnom vzťahu prehlbovať za každú cenu intimitu, popritom pre druhého je dôležitejšia skôr opora v každodennej logistike a rutine života. Našťastie definovať kritické oblasti je taktiež možné a tým i vedome zamerať oživenie vzťahu správnym smerom. Viac v analýze kompatibity duší: Rozbor životného potenciálu

Aby sme však neostali len pri suchej teórii, v tomto článku si ukážeme aspoň jednu jednoduchú techniku na odkrytie oblasti, na ktorej upadajúci vzťah môžete opätovne oživiť. Ak samozrejme budete chcieť....

K jej odhaleniu potrebuje len jednoduchú matematiku. Na úvod si zoberte deň svojho narodenia. Ak ste narodený napr. 2-ho istého mesiaca, tak je to dvojka. Ak napr. 12-teho nejakého mesiaca tak 1+3 = 3. Teda číslom dňa je súčet daných čísel. Ak napr. 28-tého, tak 2+8 = 10 = 1+0= 1. Teda číslom dňa narodenia v tomto prípade je jednotka. Daný deň sa teda vždy redukuje na číslo medzi 1 a 9.

K danému číslu dňa sa potom len pripočíta číslo mesiaca daného človeka. Tu však prosím pozor! Dané číslo sa totiž získava skrz  astrologické znamenie, v ktorom ste narodený resp. číslo, ktoré sa k nemu priraďuje. Ich zoznam máte uvedený nižšie:

                                              Číslo mesiaca podľa astrologického znamenia, v ktorom ste narodený

 • Baran: 9
 • Býk: 6
 • Blíženci: 5
 • Rak: 2
 • Lev: 1
 • Panna: 5
 • Váhy: 6
 • Škorpión: 9
 • Strelec: 3
 • Kozorožec: 8
 • Vodnár: 4
 • Ryby: 7

Takže ak máte svoje číslo dňa narodenia a poznáte zároveň svoje astrologické znamenie, v ktorom ste sa narodili, tak prepočet je hotový. Napr. niekto je narodený 31-tého = 3+1= 4 a je narodený v znamení Raka. V tomto prípade platí 4+ 2 (Dvojka prislúcha znameniu Raka) = 6. Kľúčovým číslom daného človeka je teda číslo 6.

Aby sme zistili, na čom pracovať pri záchrane istého vzťahu, spravte prosím súčet kľúčových čísel daných dvoch ľudí. Napr. jedna osoba je z pohľadu kľúčového čísla 2-ka a druhá 7, tak ich kľúčovým bodom prepojenia je 2+7= 9. Aby ste teda dali vzťahu novú iskru, pracujte hlavne na téme, ktorú predstavuje číslo 9. Ich zoznam je uvedený nižšie:

                                                             Harmonický bod páru = Súčet kľúčových bodov dotknutých osôb

1: Spoločná duchovná aktivita (škola, kurz, školenie, cestovanie do zahraničia, spoločná práca), zmena prostredia vďaka presťahovaniu sa do inej lokality

2: Rukolapné spoločné spomienky a ich oživenie, spoločné dieťa, rodina, tvorba ďalších spoločných zážitkov, spoločné cestovanie a dovolenka do pre pár doteraz nepoznaných lokalít

3: Emócia a rešpekt jeden voči druhému, znovu oživenie zabudnutých spoločných cieľov a projektov, tolerancia, prehodnotenie spoločných budúcich cieľov

4: Manažment a schopnosť  okamžite riešiť vznikajúce problémy, vzájomný vzťah namiesto emócii postaviť skôr na priateľstve podobne ako tomu bolo na začiatku, spoločná komunikácia a vyjasnenie si  názorových stanovísk

5: Práca, profesia, deti, spoločná profesijná výzva a podnikanie. Prehĺbenie daných tém.

6: Užívanie si slastí života a každodenných radostí, resp. vášní, znovuzískanie životných istôt

7: Duchovno, spoločné sny, umenie, realizácia spoločných snov

8: Ciele, plány, rodina, domov, nastavenie si dosiahnuteľných spoločných cieľov a ich cieľavedomá realizácia zúčastnenými stranami

9: Flexibilita a ochota po zmene, realizácia okamžitých a hlbokých zmien vo vzťahu ( domov, práca, napr. uzdravenie sa zo závislosti)

Verím, že táto krátka analýza umožní lepšie zacieliť vašu snahu vliať život do vzťahu, ktorý nevykazuje známky prílišnej perspektívy.