Ako sa ubrániť potenciálnym nežiaducim účinkom vakcinácie?

02.12.2021

Očkovanie sa stáva v ostatnom čase  veľmi kontroverznou témou, preto by som sa rád vyjadril k otázkam, ako sa vyhnúť jeho potenciálnym vedľajším účinkom. Veľmi podstatnou podmienkou a predpokladom podania akéhokoľvek očkovania je skutočnosť, že jeho prijímateľ je v danom čase v dobrej zdravotnej kondícii. V prípade, že sa u dotknutej osoby  prejavuje nejaké akútne ochorenie, je na zvážení s vakcináciou počkať do času plného zotavenia.

V súčasnosti dostupné vakcíny už väčšinou neobsahujú oslabené časti nejakého pôvodného patogénu, ako tomu bolo možno pred 20 rokmi, ale len tzv. antigénovú štruktúru daného infektu. A práve k tomu, aby tieto antigény po podaní organizmus dokázal primerane rozoznať, do vakcín sa pridávajú rôzne stabilizujúce "ingrediencie", ktoré v radoch mnohých ľudí čoraz viac vyvolávajú otázniky o ich potenciálnej (ne)bezpečnosti. Kým v minulosti sa medzi takéto prídavne látky do vakcín dávala ortuť, dnes je to už napr. hliník. V oboch prípadoch ide o kovy, ktoré z pohľadu nášho organizmu nie sú úplne prospešné a správajú sa ako ťažké kovy (ortuť ním reálne  je, hliník nie), dokonca môžu u dotknutých ľudí spôsobovať vážne vedľajšie, napr. neurodegeneratívne poruchy. To, či sa v tele neželaný kov "uchytí"  a následne bude eventuálne škodiť,  záleží predovšetkým od toho, aká je aktuálna zásobenosť tela danej osoby  prospešnými minerálmi (horčík, chróm, selén atď.). Ak je daná osoba minerálne deficitná, je tu veľké riziko, že ťažký kov nahradí na neželanom mieste v organizme chýbajúci minerál a spôsobí tým neželané zdravotné komplikácie.

Ak teda chcete realizovať preventívnu ochranu pred potenciálnymi nežiaducim účinkami očkovania, určite vyživte predtým svoje telo prospešnými minerálmi. Osobne v tomto smere odporúčam napr. suplementáciu morskou plazmou Quinton v kombinácii s celotelovými kúpeľmi s výrobkom Meine Base od Dr. Jentschuru. Skvelou alternatívou môže byť napr. i doplnok výživy Huminiqum, prípadne Shilajit ktorý je zmesou huminových a fulvových kyselín, ktoré telo nielen remineralizujú, ale dokonca pomôžu proti latentným vírusovým záťažiam.

Druhé riziko pri podaní očkovania predstavujú  v tele prijímateľa už chronicky prítomné skryté vírusové záťaže (napr. Epsteinbar vírus, Cytomegalovírus atď.) Ony totiž  sami osebe vytvárajú pre imunitný systém už neželanú pracovnú záťaž a keď sa do toho skrz očkovanie nečakane vloží nejaký ďalší rušivý antigén, môže to imunitu neželane zmiasť,  excitovať, prípadne neprimerane preťažiť (pre laické pochopenie: Telo reaguje zákonite inak na konzumáciu celého jablka, ktoré obsahuje vitamín C ako len na čistý vitamín C, ktorý je izolovaný a abstrahovaný z daného jablka, Teda je to myšlienkový predpoklad, že imunitný systém môže rozdielne  reagovať na istý patogén ako celok verzus  len na jeho čistú oklieštenú antigénovú štruktúru). Preto pred akýmkoľvek očkovaním zdôrazňujem potrebu prvotného vysporiadania sa s už prítomnými, neraz latentnými vírusovými infektami v organizme jeho prijímateľa .

Ďalším kľúčovým faktom, ktorý je hodný spomenutia je skutočnosť, že mnohé vírusy, ktoré sú neskôr vkladané do jednotlivých vakcinačných látok sú v laboratórnych podmienkach "chované, rozmnožované a pestované" na tzv. vaječnom základe, preto tí, ktorí majú nejakú intoleranciu či dokonca alergiu na vajíčko (sú to väčšinou osoby  s konštitučnou predispozíciou na neurologické ochorenia alebo s precitliveným nervovým systémom), sa môžu  veľmi ľahko dostať  do rizikovej skupine, ktorá na podanú vakcínu reaguje následne prehnane, dokonca s vážnymi trvalými vedľajšími, neraz neurologickými alebo autoimunitnými reakciami.

Suma sumárom, nech sa už vo vzťahu k očkovaniu rozhodnete akokoľvek, je vo vašom úprimnom záujme brať do úvahy i horeuvedené skutočnosti!