Ako sa nestratiť v "pralese" alternatívnej medicíny?

15.03.2021

Priznám sa, že samotný pojem "alternatívna" nemám rád, pretože má charakter defenzívny, resp. vymedzujúci voči tzv. konvenčnej. Ale dajme na chvíľu slovné hračky na bok a ponorme sa do problematiky hlbšie. Konvenčná medicína v západnej civilizácii je tu prítomná niečo vyše 200 rokov a pomaly sa čoraz viac ľudí presvedčuje o tom, že k ultimátnemu zdraviu nie je tou správnou cestou. Aká je toho príčina? Primárny problém spočíva v tom, že človeka vníma viac menej mechanicky, číro materialisticky, rozdrobene, skôr ako časti a nie ako celok, zameriava sa skôr na symptómy a ich potlačovanie, v neposlednom rade pohybuje sa, síce "vedecky", len na povrchu a neposúva sa ku koreňom chorobných neduhov. Jej miesto v súdobej spoločnosti má však, podľa mňa, nezastupiteľné miesto. Prečo? Jednak z dôvodu jej úspešnosti pri akútnych zákrokoch, resp. v schopnosti udržovať (i polomŕtveho) človeka pri živote. Otázka samozrejme znie, za akú cenu. To, že žijeme dlhšie ešte neznamená, že sme šťastnejší alebo zdravší. To si skutočne musíme povedať úprimne. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá relevancia existencie konvenčnej medicíny. Spočíva v tom, že skrz chýbajúcu prevenciu, nezdravý životný štýl, kontaminované prostredie a stravu sa celkový zdravotný stav západnej civilizácie takmer bez výnimky u každého pohybuje na hrane akútnych prejavov. Je to prirodzené, pretože náš životný štýl má ďaleko od prirodzeného, nie je v súlade s prírodou, de facto celý čas balansujeme na hrane existencie bez symptómov a prepuknutia akútnej choroby. Je vhodné podčiarknuť, že byť bez symptómov nemusí zákonite znamenať byť zdravý. Musíme si uvedomiť, že všetko má svoj predvoj, predohru, choroby nie sú v tomto smere výnimkou, ale keďže neprikladáme dôležitosť priebežnej harmonizácii zdavia, kontinuálnej starostlivosti o seba, tak všetko je len otázka času, keď sa naplní individuálna kompenzačná sila organizmu človeka a on si povie, stačilo a vzniká nejaký chorobný symptóm. Tým, že žijeme hekticky, konzumne, na povrchu, tak konvenčná medicína to len reflektuje. Lekár na vás má akurát tak 10 minút, rieši symptóm a nie koreň problému, medikament je všetkým, nič na živote meniť nemusíte. Mohol by som samozrejme pokračovať. Napriek technologickým výdobytkom konvenčnej medicíny, je to stále viac menej mechanika, syntetika a masiarstvo, akurát tak vďaka sofistikovanejším postupom a procesom detekcie. Platí tu stará známa veta: "Lekár je človek, ktorý "lieči" chorobu, o ktorej vie málo, "liekom", o ktorom vie ešte menej, u človeka, o ktorom de facto vôbec nič nevie.

Tak čo teda s tým? Je riešením tzv. alternatívna medicína? V prvom rade si musíme uvedomiť, že daný pojem je neskutočne vágny, nejednoznačný a laik vôbec nemusí rozumieť tomu, čo sa pod tým vlastne skrýva. Ako v každej oblasti v dnešnej dobe, aj tu sme svedkami obrovskej ponuky, avšak s pochybnou a neraz s veľmi nízkou kvalitou s otáznymi benefitmi pre záujemcov. Jestvuje zopár mýtov a skutočností, ktoré je na mieste si hneď na začiatku vysvetliť, aby sa záujemca, ktorý chce kráčať cestou "alternatívy" vyvaroval možného rozčarovania. Tou zásadnou vecou je fakt, že nikoho "zvonka" sa uzdraviť nedá. Všetky odnože tzv. alternatívnej medicíny akurát tak nepomáhajú telu vlastnej sile pri samoregenerácii a sebaregulácii. Žial mnohí k nej pristupujú na spôsob klasickej konvenčnej terapie, kde je všetko zdravie "len otázka" nejakej pirule. Síce možno nie paralen, ale niečo iné, akože prírodné. Tento postoj je však v základoch mylný a nepovedie osobu k uzdraveniu. Prinajmenšom nie k trvalému alebo celkovému. Nekvalita v oblasti súčasnej alternatívnej medicíny je primárne daná komplexnosťou človeka a jeho zdravia a v neposlednom rade obchodnými záujmami. Pri prvom bode si musíme uvedomiť, že uzdravenie je proces prebiehajúci na viacerých úrovniach: fyzická, energetická, mentálno-emočná, spirituálna. Pomocník či terapeut by mal teda disponovať náležitými poznatkami o všetkych týchto úrovniach. Tomu tak však vačšinou nebýva. Koniec koncov všetky úrovne do detailov jedna osoba ani obsiahnuť nemusí vedieť. Z dôvodov kapacitných, intelektuálnych, logistických alebo finančných. A potom tu máme samozrejme obchodný rozmer, kde sa k slabej erudícii alternatívneho terapeuta pripoja číro finančné záujmy a "pretláčanie" len výsostne vlastných (obmedzených) riešení, postupov, doplnkov atď. len aby pacienta neuchmatla konkurencia a tým neprišiel o zisk. Obdobne ako tomu je pri konvenčnej medicíne žiaľ aj tzv. alternatívna medicína je v súčasnosti príliš rozdrobená, nezorganizovaná, neštrukturovaná chýba je skutočný integrálny prístup. Laik sa v nej vie ľahko stratiť, resp. rozčarovať, ak obdrží niečo iné, čo očakával. Každý terapeut "rieši" svojho klienta len z perspektívy, ktorú sám pozná (napr. toxicita tela) a popritom môže opomenúť inú nemenej podstatnú zložku (napr. psychiku), v ktorej nemusí mať vzdelanie. Naviac prístup "alternatívy" je v dnešnej dobe neraz tak isto povrchný ako tzv. akademickej medicíny, rozumej riešime len symptóm, akurát tak prírodnými produktami a nie syntetickými, ktoré majú takmer v každom prípade aj isté vedľajšie účinky.

To, čo skutočne dnešný človeka potrebuje nie je alternatívna medicína, ale skôr integrálna a holistická medicína. Teda prístup, ktorý človeka skutočne vníma celistvo, a to nielen proklamačne. Tento prístup v sebe zahrňa starostlivosť o telo a fyzično, adresuje energetickú výmenu s okolím, pracuje s mentálno-emočnou úrovňou, berie do úvahy témy rodinného klanu a v neposlednom rade dáva špecifické rady šité na mieru pre duchovnú cestu konkrétneho človeka. Čo bráni k uskutočneniu takéhoto sna či prístupu? Nuž v prvom rade samotný pacient, klient. Ten vo vačšine prípadov sa nechce meniť, modifikovať niečo na svojom živote, chce rýchle, ľahké a lacné riešenia. A komplexný prístup nie je žiaľ ani rýchly, ľahký, tobôž nie lacný. Druhý problém je vo financiách. Každý vám bude tvrdiť, že zdravie je to najcennejšie, ale keď ho stratia a musia do neho investovať, tak plačú, že je to drahé. Je to drahé, je to sakramentsky drahé, pretože priebežne a preventívne sa harmonizovať je vždy rádovo lacnejšie než dať do poriadku úplne "rozbitého človeka". A opať sme pri chýbajúcej prevencii a priebežnej harmonizácii. Je žiaľ zarmucujúcim faktom, že v dnešnej dobe skutočné uzdravenia nie je finančne dostupné každému z nás. Procedúry, terapie, doplnky výživy, stravovací režim, kvalitná strava všetko niečo stojí. Postaviť svoj ozdravný plán len na jednom pilieri býva spravidla málo dostatočné, keďže gro ľudí je disharmonických na viacerých stupňoch svojho bytia. Žijeme nezdravý životný štýl, máme toxicky zaťaženú stravu, pitie i ovzdušie, sme v konštantnom strese a v chvate za chorými životnými cielmi, v neposlednom rade v nefunkčných medziľudských vazbách. A to si tu fakt niekto myslí, že za 100 EUR za mesiac dáte niekomu "generálnu opravu"? Je to čistá ilúzia.

Posuňme sa však v tejto chvíli ďalej ku konkrétnym segmentom tzv. alternatívnej medicíny, aby sme zhodnotili jej plusy a mínusy, čo nám umožní presnejšie zacieliť, čo v skutočnosti ako pacienti potrebujeme. Vyzdvihol by som tu tie najčastejšie okruhy tzv. alternatívnej zdravovedy.

Homeopatia je mnohými titulovaná ako kráľovná alternatívnych postupov, ktorú neraz akceptujú i samotní akademickí lekári. V prísnom zmysle slova jej postupy sú v rozpore s prístupom akademickej medicíny, takže ich spoločné nasadenie u pacienta je viac než sporné. Homeopatia dokáže divy a zázraky, ale.... Tým "ale" je nachádzanie správneho konštitučného lieku z vyše 4000. Homeopat používajúci štandardne len rozhovor a dotazovanie musí byť prinajmenšom jasnozrivý, aby to dal na prvý pokus. Takže ak ste sklamaní z tejto oblasti, tak to nie je neúčinnosťou homeopatie, ale neschopnosťou homeopata nájsť liek vhodný práve pre Vás. Keďže západná civilizácia rada "hltá niečo", tak ako prvé po konvenčnej terapii siahnu ľudia práve po homeopatii, keďže vačšina homeopatov sa len pokúša energeticky vyladiť Vašu konštitúciu dúfajúc, že "ostatné záležitosti" si v hlave a v živote človek porieši sám. Jednoznačnou výhodou homoepatie je, že nemá vedľajšie účinky.

Bioreznonančná diagnostika a terapia je obrovským segment na dnešnom trhu. Ako sa hovorí, správna diagnostika je polovica úspechu. Problém je v tom, že gro týchto terapeutov (česť výnimkám) výstupy z biorezonancie nedokáže správne (ak vôbec) interpretovať. Prítomnosť napr. mikróbov v organizme nie je príčina ale dôsledok, to isté platí i pre parazity.Istý stav v organizme môže nastať pre rôzne príčiny, od psychických, cez konštitučné alebo iné. Následne nastavená detoxikácia a harmonizácia je neraz len skytým a vynúteným predajom doplnkov výživy, na ktorých je terapeut finančne závislý a profitom zainteresovaný. K číro detoxikačnej medicíne treba ešte dodať, že očistené telo istotne funguje lepšie ako zamorené, avšak každý potrebuje iný typ detoxu, v inom čase, v neposlednom rade detoxikáciou sa nemusia bezodkladne vyriešiť konštitučné alebo riadiace disharmónie u dotknutého človeka. Inými slovami, jedna vec je vyčistiť, druhá vec je, prečo sa vôbec telo zamoruje a nedokáže si s tým viac menej poradiť samé?

Osobitnú kapitolou v segmente "alternatíva" je ajurvédska alebo tradičná čínska medicína. Patria medzi jedny z mála, ktoré človeka adresujú skutočne holisticky, od hlavy až po paty. Ich nevýhodou je neraz neochota pacientov k hlbším zmenám v celkovom životnom štýle (potrebná spirituálna zmena i v životnom postoji), resp. skutočnosť, že orientom predpisoaná liečivá strava nie je vyhovujúca pre každého Európana, keďže naše genetické korene a tým i špecifikácie v metabolizme sa môžu v istých smeroch odlišovať. Naviac detoxikačné procedúry orientu majú svoje korene v agrárnej spoločnosti a nie sú vždy plne účinné v našej "petrochemickej" dobe.

Výžiari, propagátori zdravého životného štýlu a koačovia zdravia sú ďalšou zaujímavou kategóriu na trhu. Je mnohokrát smiešne, že ani oni sami medzi sebou sa nevedia neraz zhodnúť, čo zdravé je alebo nie je. Zadefinovať zdravie možno nie je až také ťažké. Ide o stav harmónie, homeostázy na všetkých úrovniach človek a jeho bytia bez výnimky. Avšak pre jedinečnosť každého z nás je dôraz na konkrétnu oblasť a forma terapie rozdielna a musí byť šitá zákonite na mieru.

Mojim záverečným želaním nech je apel na každého, aby sa v oblasti zdravia predovšetkým vo vlastnom záujme vzdelával, spoznával seba, svoje jedinečné špecifiká, lebo to je tá najlepšia a základná forma prevencie, cesty ako ušetriť a nestratiť sa v labyrinte tzv. alternatívnej medicíny, ktorú trh dnes ponúka