Ako prekonať náročnú životnú situáciu a vykročiť k svetlejším zajtrajškom?

16.11.2023

Milí priatelia,

V živote každého z nás sa bez výnimky v tej či onej oblasti existencie objavujú nejaké náročné výzvy, ktoré si pýtajú odhodlanie a hlavne vytrvalosť, aby sa trvale prekonali.

Vo svojej praxi sa u životných problémov klientov častokrát stretávam s beznádejou, pocitom bezmocnosti, v pokročilých stavoch dokonca s úplnou apatiou až pasivitou.

Staré známe príslovie nám hovorí o dôležitosti veci vedieť v živote buď  zmeniť, alebo schopnosti prijať to, čo modifikovať prosto v danom okamihu nedokážeme. V neposlednom rade o vnútornej múdrosti odlíšiť situáciu, kde nám pomôže proaktívny postoj alebo skôr plná osobná odovzdanosť tomu, čo je. Teda "odloženie zbraní " a nesnažiť sa v danom okamihu  "pretláčať sa s tokom  Života."

Prijať udalosti života také, aké sú je možné len vtedy, ak skutočne poznáme "karty, s ktorými v živote hráme", resp. ak vieme, kde je naša úloha v mozaike života ako takého. Čím lepšie do tohto poznania prenikneme, tým si viac uvedomujeme, že to čo sa nám alebo iným deje nie je dobré či dokonca zlé, ale primárne  je to spravodlivé vo vzťahu k ich osobnostnému rozvoju. Viac o tom v rozboroch životného potenciálu https://www.integralnazdravoveda.sk/rozbor-zivotneho-potencialu/

Ak sa ocitneme pre zmenu v životnej situácii, kde je z našej strany očakávaná aktívna zmena, pre jej úspešné zvládnutie mi dovoľte ponúknuť koncept, ktorý vám istotne pomôže.

Je to mentálny konštrukt pozostávajúci z pojmov: 1) Dráma, 2) Problém 3) Detail 4) Plán 5) Vízia.... Ide teda o päť krokovú stratégiu zvládnutia nejakej výzvy. Poďme si tento koncept bližšie v krátkosti ozrejmiť.

Podľa horeuvedeného prístupu platí, že ak je človek uvedomelostne v rámci nejakej životnej situácie na úrovni "Drámy" = (Pre pána Jána.... stratil som prácu, nemám si čo dať do úst sebe ani deťom, umriem od hladu...) alebo na úrovni "Problému" = (Tento mesiac som s rozpočtom 200 EUR v mínuse, pracovný trh nemá záujem o takého starého človeka ako ja..), prípadne na úrovni "Detailu", (Poslal som 100 životopisov a odnikadiaľ sa mi ešte  neozvali....., Volal som známemu, či by mi vybavil prácu a telefón mi celý deň  nedvíhal..), tak je na úrovni mysle viac menej znemožnené generovanie dostatočného počtu kreatívnych nápadov a akcií, ktoré by príslušnú zapeklitú situáciu dokázali prekonať.

Jedine dlhodobé udržanie sa mentálne, energeticky a pocitovo na frekvencii pozitívnej VÍZIE = OBRAZU (Čo chcem a nie to, čo nechcem!!) a PLÁN-u ( akčný protokol konkrétnych, merateľných, časovo definovaných krokov na dosiahnutie pozitívne formulovanej predstavy) nám umožní reálne generovať konštruktívne a tvorivé nápady na uskutočnenie pozitívnej zmeny v našom živote.... 

A len doplním, že i v situáciách, keď "Plán" by ste potrebovali medzičasom prepracovať či jemne korigovať, tak potenciálne nezdary vás na vašej ceste neposunú do depresie či  beznádeje, ale prijmete ich ľahšie ako cenné skúsenosti na púti vašej osobnostnej zmeny a transformácie...

Všetko dobré prajem....