Ako dosahovať ciele produktívnejšie?

15.03.2021

Novoročné predsavzatia sú u nejedného z nás hitom, akýmsi evergreen-om, ale mnohí na obdobnú cieľotvorbu už dávno zanevreli, keďže ich snaženie sa takmer vždy zákonite končilo fiaskom, nenaplnenými sľubmi a následnou frustráciou. Či už sa bavíme o cieľoch do Nového roka alebo akýchkoľvek iných vašich túžobných zmenách v živote, jestvuje spôsob, resp. zákonitosti, ktoré ak dodržíte, tak ste na najlepšej ceste k manifestácii a naplneniu vášho cieľa či želania. Tak poďme si dané "trojstupňové" tajomstvo pre vás odkryť...

Takmer každý (veľký) cieľ si vačšinou pýta výstup (opustenie) zo zóny komfortu, zároveň takmer v akejkoľvek zásadnej zmene nám v živote bránia naše staré myšlienkové vzorce a mentálne mapy? Ako s tým všetkým zatočiť, aby ste na konci svojho snaženia mohli zakričať: "zvládol som to"?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že aby sa vám z Vašej zóny komfortu ("smrádeček ale teplúčko") vôbec chcelo vykráčať von do "strašidelného" neznáma, tak definovaný cieľ (predsavzatie) vašej zmeny by mal byť primerane atraktívny, trblietavý a predovšetkým POZITÍVNE naformulovaný. Je pre mňa neraz prekvapením, že mnohí ľudia síce v živote presne vedia, čo nechcú, ale s definíciou KLADNÉHO cieľa majú proste problém. A pritom tam je ten pes zakopaný! Aby sme to na ceste za nejakým cieľom predčasne nevzdali, aby sme mali stabilnú vnútornú motiváciu, tak pozitívny obraz budúcnosti nemá byť o tom, čo si neprajeme, teda obraz deficitu, ale čo je tá najkrajšia možná forma pozitívneho sna / naplnenia.

V druhom rade sa na ceste za istým cieľom musíme zákonite otvoriť možnosti, že trasa k nemu nemusí byť vždy priamočiara, rozumej podľa prvotného plánu našej mysle. Stratégia ako aj konkrétne ciele pre jednotlivé obdobia (mesiace/dni/týždne) musia byť samozrejme jasne nastavené, zároveň však vždy buďme pripravení aj na nutnosť za pochodu preplánovať cestu za konkrétnou finálnou alebo čiastkovou životnou métou. V tejto fáze je pre nás kľúčový predovšetkým proces naberanie cenných skúseností a poučení na trase za istým cieľom.

A do tretice to najpodstatnejšie! To, čo nám najviac kazí schopnosť natrvalo zmeniť škodlivé návyky a dosahovať tak nové konštruktívne ciele sú naše staré myšlienkové mapy. Tak prečo ich náš mozog neustále používa a "núti" k ich realizácii? Tu je jasné odpoveď... Oproti tým (potenciálnym) novým si totiž ich využitie našim mozgom pýta oveľa nižší výdaj energie. Prečo? Pretože staré mentálne mapy už váš mozog dokonale pozná a využíva ich teda rutinne. Aby ste si teda mohli natrvalo osvojiť nejaký vhodný, produktívny NOVÝ mentálny koncept / návyk / čin, tak ho potrebujete opakovať / pravidelne aplikovať istý preddefinovaný čas. Tým preddefinovaným obdobím je aspoň 12 týždňov pravidelného cvičenia / opakovania istého návyku. Prečo práve 3 mesiace? Je tomu tak preto, že štandardne 12 týždňov (3 mesiace) trvá, kým náš mozog si energeticky nejaký nový (energeticky náročný) návyk konvertuje na tzv. starý / rutinný návyk, ktorý si nebude pri budúcom užívaní a aplikácii žiadať výrazné energetické zdroje. V našej hlave totiž vždy medzi sebou bojujú tzv. staré a potenciálne nové mentálne mapy, ale víťazmi sú neraz žial tí prví v poradí. Už aspoň viete prečo...

Chcete teda byť úspešní pri dosahovaní cieľov, predsavzatí najrôznejšieho druhu? Tu je prosím sumárny návod!

  1. Vykročte mimo svojej zóny komfortu namotivovaný skutočne POZITÍVNYM cieľom.
  2. Nastavte si stratégiu i podradené ciele, zároveň si uvedomte, že cesta je viac než samotný cieľ!
  3. Ak si chcete niečo nové osvojiť (návyk, prístup, atď.), pravidelne to aplikujte, precvičujte, skúšajte prinajmenšom 12 týždňov, aby sa "nové" mohlo do vás plnohodnotne absorbovať, integrovať, ujať.

Prajem vám veľa zdaru na ceste za vašimi cieľmi a predsavzatiami.