8 krokov ako predísť chorobe u detí, zároveň sa stať uvedomelejším rodičom. 

15.03.2021

Určite to poznáte... Vystresovaný rodič, ktorý je opať beznádejný, pretože jeho dieťa predčasom nastúpilo do škôlky, jaslí či školy, a zas je choré. Prípadne scenár mamičky, ktorá sa zúfalo snaží vrátiť z materskej dovolenky, ale personalisti v nej vidia akurát tak neproduktívnu osobu, ktorá bude takmer počas celého roka kvôli dieťaťu na "OČR"....

V tomto článku si dovolím adresovať tematiku chorľavosti detí po nástupe do (pred)školského zariadenia a spôsoby, ako týmto nepríjemnostiam z pozície rodiča preventívne alebo terapeuticky čeliť. Cieľom článku vôbec nie je propágacia "zázračných a instatných" riešení, ale prehĺbenie poznatkov o príčinach a kontexe detských ochorení a návrhy riešení, aby sa deťom i ich rodičom žilo ľahšie, predovšetkým aby sme boli v danej tematike uvedomelejší...

Prečo majú deti teda tendenciu k chorľavosti po nástupe do nejakého školského zariadenia? Prečo sa výskyt ochorení znásobuje práve na začiatku školského roka?

Prízvukujem, že ochorenia, ktoré tentokrát mienim "rozpitvať" sú v kategórii rôznych tzv. " respiračných neduhov" napr.: chrípka, nachladnutie, kašeľ, nádcha, teplota, hlieny, bolestivosť hlavy a podobné...

Rodičia si musia uvedomiť, že horeuvedné symptómy fyzických zmien sú z pohľadu psychosomatiky takmer bez výnimky prepojené na emocionálne konflikty odlúčenia, prípadne vzťahových disharmónií. Ak teda potrebujem nazvať príčinu týchto "chorôb" pravým menom, tak ide zákonite o nepríjemné, nespracované a neodventilované pocity z dočasného odlúčenia od rodičov, negatívne emócie súvisiace s mocenskými súbojmi medzi deťmi, strach z neschopnosti zapadnúť do kolektívu. Variácie vzťahových konflitov a pocitov odlúčenia sú nekonečné, princíp negatívneho zážitku je však vždy totožný. K nespracovaniu týchto zážitkov a tým i k manifestácii rôznych chorôb horných dýchacích ciest majú nábeh skôr introvertnejšie, prípadne menej spoločenské deti so slabším sebavedomím. V tomto smere nie je možné si nevšimnúť, že do veku 12 rokov dané psychologické postoje sú deťmi bytostne preberané od rodičov...

A prečo je frekvencia chorôb horných dýchacích ciest najvyššia práve v čase začiatku školského roka. Daná skutočnosť je prepojená na fakt, že v období jesene sa z pohľadu tradičnej čínskej medicíny najsenzibilnejšou časťou tela človeka stáva párový orgán pľúc a hrubého čreva, ku ktorým by som doplnil i nimi riadený stav pokožky. Ak sa teda o tieto orgánové skupiny v danom čase nestaráme s vačším dôrazom, sú náchylnejšie na disharmóniu, destabilizáciu, chorobnosť. Bavíme sa tu o období medzi septembrom a novembrom každého roka, v ktorom sa v tele nahromaďuje nadbytok elementu vzduchu, resp. kovu, ktorý rezultuje do suchosti a chladu v organizme, tým ich dispozícia na virálne a bakteriálne zápaly v horných dychacích cestách. V závislosti od genetického konštitučného typu, to-ktoré dieťa je na zmeny ročného obdobia viac či menej náchylné, preto je niekto na respiračné ochorenia na jeseň náchylnejší, iný zase menej alebo vôbec nie...

Ako si teda môžeme pomôcť?Aké jedoduché kroky môžeme učiniť, aby sme sa pozreli týmto chorobám smelo zoči voči??

  1. V prvom rade stimulujme v deťoch zdravým spôsobom spoločenskosť, sociálne kontakty, aby začleňovanie do nejakej skupiny nebolo pre nich náhlym emocionálnym šokom.
  2. Náležite vysvetlime deťom potrebu ísť do školy, škôlky atď, prízvukujme benefity, ktoré z toho môžu mať.
  3. Uistime sa o zdraví vzťahov medzi deťmi v danom zariadení, prípadne o tom, či naše dieťa nie je utláčané, vystavené nejakému šikanovaniu atď...
  4. Pri zdielaní času s deťmi sa snažme o kvalitu a nie až tak o kvantitu.
  5. Zaujímajme sa o emočné prežitky svojich detí a stimulujme ich, aby o tom s nami komunikovali, ideálne každodenne.
  6. Vynikajúcimi podpornými prostriedkami imunity a meridiánov pľúc a hrubého čreva sú medicínske huby reishi a cordyceps. Pri ich výbere sa neriaďte až tak ich cenou, ale skôr obsahom polysacharidov, ktoré majú silný imunostimulačný účinok. Ideálne je ich začať u detí dávkovať ešte pred nástupom do školského zariadenia.
  7. Komfortným riešením posilňovania imunity a tela je užívanie kolostra. Kým tekuté kolostrum je vhodné na akútne stavy, tak práškové sa užíva skôr preventívne ako adaptogén.
  8. Emocionálne konflikty okrem vzájomnej a dôvernej komunikácie dokážete adresovať bachovými esenciami, prípadne vynikajúcim komplexným produktom: Moksha elixír kvapky, ktoré zacielia a postupne vyčistia podvedomé bloky v nás.

Zoberte teda zdravie svojich detí do vlastných rúk a staňte sa ešte uvedomelejšími rodičmi! Prajem vám v tom veľa zdaru!!